Gå til sidens indhold

Uændret højt antal konkurser

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
269
oktober
0,3 %
fra september til oktober

Konkurser oktober 2023

Der var 269 erklærede konkurser i oktober blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er uændret ift. september. Konkurserne medførte 1.742 tabte job. I perioden august-oktober var antallet af konkurser i aktive virksomheder 3,7 pct. lavere end i maj-juli, mens jobtabet i faktiske tal var 7,0 pct. højere. I oktober udgjorde konkurser blandt de aktive virksomheder, der har fået momslån i COVID-19-perioden, 25 pct. af det faktiske antal konkurser i de aktive virksomheder. Der er i denne artikel fokus på konkursernes andel af alle virksomheder - den relative konkurshyppighed - i branchegrupperne og i grupper af kommuner.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Konkurser blandt aktive virksomheder er steget med 14 pct. ift. 2022

Antallet af konkurser i januar-oktober 2023 i faktiske tal er stadig højt i branchegrupperne med flest konkurser, når der sammenlignes med de tilsvarende perioder i 2020, 2021 og 2022. Relativt set ligger industri 27 pct. højere end i 2022, mens de øvrige branchegrupper ligger 11-18 pct. højere. I 2023 ligger niveauet for alle aktive virksomheder 14 pct. højere end i 2022.

Konkurser i aktive virksomheder i udvalgte branchegrupper. Januar-oktober 2020-2023Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

1,5 pct. af alle aktive virksomheder gik konkurs i 2022

Billedet er mere nuanceret, når man ser på den andel, konkurserne udgør af alle de aktive virksomheder i branchegrupperne. Det generelle billede er, at 1,5 pct. af alle aktive virksomheder i 2022 gik konkurs mod ca. 1,0 pct. i 2020 og 2021, hvor COVID-19-støtteordningerne dæmpede antallet af konkurser. Restauranter havde relativt flest konkurser i 2022 med 3,3 pct. af branchens virksomheder fulgt af byggeri med 3,0 pct. og transport med 2,5 pct. De laveste andele i 2022 fandtes i ejendomshandel med 0,2 pct. og landbrug med 0,4 pct.

Konkursandelen af alle aktive virksomheder i udvalgte branchegrupperKilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Laveste relative konkurshyppighed i landkommunerne

Der er ikke den samme relative konkurshyppighed blandt de aktive virksomheder, når man ser på den geografiske fordeling. Konkurserne blandt de aktive virksomheder forekom i 2022 hyppigst i storbykommunerne, hvor 1,8 pct. af virksomhederne gik konkurs, snævert fulgt af hovedstadskommunerne med 1,7 pct. og provinsbykommunerne med 1,6 pct. Oplandskommunerne lå noget lavere med 1,2 pct., mens den laveste relative hyppighed var i landkommunerne med 1,1 pct.

Konkursandelen af alle aktive virksomheder i grupper af kommunerKilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i oktober i faktiske tal

Der var i alt 922 erklærede konkurser i oktober opgjort i faktiske tal. Heraf var 322 konkurser i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning på mindst 1 mio. kr. De resterende 600 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden ansatte og med en mindre omsætning.

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2022

2023

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

643

622

363

553

591

599

514

521

631

571

619

705

657

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

267

274

231

277

263

272

242

235

276

275

219

269

269

Faktiske i alt

909

959

660

493

508

616

409

433

588

418

326

616

922

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

3

12

5

8

7

12

4

2

9

5

4

7

10

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

30

44

31

26

25

27

25

31

28

22

23

29

33

Bygge og anlæg

155

172

94

96

122

119

77

74

120

69

52

105

160

Handel og transport mv.

287

286

216

179

154

208

136

138

168

139

93

202

257

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

17

20

26

12

12

18

8

13

23

15

11

19

33

Erhvervsservice

144

144

115

69

76

112

75

78

98

59

55

89

149

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

273

281

172

102

112

120

84

97

142

105

88

165

280

Uoplyst aktivitet

0

0

1

1

0

0

0

0

0

4

0

0

0

Hovedstaden

532

492

313

182

211

275

183

218

275

177

122

329

538

Sjælland

88

96

90

72

91

80

45

53

95

63

47

54

100

Syddanmark

98

131

84

97

71

109

63

51

74

54

45

85

88

Midtjylland

144

174

126

108

91

113

76

76

102

81

83

92

125

Nordjylland

47

66

47

34

44

39

42

35

42

43

29

56

71

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1505

1456

1149

1301

1476

2222

1114

909

1409

881

656

1025

1742

Hovedstaden

505

583

439

336

346

817

401

305

588

307

177

339

673

Sjælland

232

157

228

195

276

230

108

76

176

226

173

83

173

Syddanmark

345

217

129

359

450

555

281

284

338

129

114

248

251

Midtjylland

282

433

274

362

271

547

209

162

183

129

136

219

424

Nordjylland

141

66

79

49

133

73

115

82

124

90

56

136

221

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegrupper), konk15 (enkeltbrancher), konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
269
oktober
0,3 %
fra september til oktober

Nyt fra Danmarks Statistik

7. november 2023 - Nr. 371

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation