Gå til sidens indhold

Firmaernes salg fortsætter på stabilt niveau

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
436,8 mia. kr.
november 2023
+0,8%
oktober 2023 - november 2023

Firmaernes køb og salg november 2023

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 0,8 pct. fra oktober til november 2023, mens det indenlandske salg faldt 0,8 pct. i samme periode. Når firmaernes samlede salg ekskl. energi for september-november sammenlignes med de foregående tre måneder, faldt salget med 0,1 pct., og i samme periode steg det indenlandske salg 0,8 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Firmaernes salg ekskl. energi i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Fald inden for bygge og anlæg

Salget inden for industri, handel og transport steg med hhv. 2,2 pct., 1,1 pct. og 3,6 pct. fra oktober til november. Der var ligeledes fremgang i branchegruppen bestående af de primære erhverv landbrug, skovbrug og fiskeri samt i hoteller og restauranter, hvor salget i begge branchegrupper steg med 1,4 pct. Omvendt var der tilbagegang inden for både bygge og anlæg samt information og kommunikation på hhv. 4,4 pct. og 3,9 pct.

Nedgang i forhold til året før

En sammenligning af de faktiske tal for november 2023 og november 2022 viser, at firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 2,7 pct. Over halvdelen af faldet lå inden for engroshandel, hvor der var en nedgang på 5,4 pct., hvilket svarer til et fald på 6,1 mia. kr.

Revisioner af tidligere offentliggjorte tal og særlige forhold i november 2023

Med denne offentliggørelse er data i statistikken sæsonkorrigeret med en ny model. Det har betydning for sæsonkorrigerede data bagud i tid. For serien Firmaernes samlede salg ekskl. energi er revisionerne i forhold til tidligere offentliggjorte tal på under 1 pct. Data, der indeholder branchen El-, gas- og fjernvarmeforsyning, har dog markant større revisioner, hvilket skyldes, at branchen i de seneste år har haft en meget atypisk udvikling, som påvirker sæsonkorrektionen mere, end man normalt ser, når sæsonkorrektionsmodellen opdateres.

Det sæsonkorrigerede salg for oktober var 434,7 mia. kr. i den seneste offentliggørelse og revideres i denne offentliggørelse til 433,2 mia. kr. Det er en nedjustering på 0,4 pct., som primært skyldes sæsonkorrektionen. Det ukorrigerede salg for oktober er revideret fra 448,3 mia. kr. til 448,5 mia. kr., en stigning på under 0,1 pct.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2021

2022

2023

 

2021

2022

2023

 

mia. kr.

Januar

341,2

422,8

446,4

 

310,9

391,7

424,0

Februar

344,1

432,9

434,6

 

305,2

387,8

388,6

Marts

372,0

442,4

443,0

 

391,5

471,4

471,9

April

366,9

450,5

441,3

 

358,0

438,6

419,0

Maj

370,6

463,3

437,8

 

356,5

456,0

430,1

Juni

373,1

462,3

440,8

 

404,1

488,1

471,1

Juli

377,9

467,5

432,3

 

355,5

429,8

393,6

August

378,2

475,8

432,7

 

363,3

467,2

425,3

September

390,6

478,0

435,0

 

405,8

502,4

448,2

Oktober

395,5

459,5

433,2

 

402,7

463,8

448,5

November

410,7

448,5

436,8

 

430,0

467,2

454,8

December

401,3

453,3

.

 

465,2

508,7

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte brancher

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Okt.
2023

 

Nov.
2023

 

Æn-
dring

 

Juni
2023
-Aug.
2023

Sep.
2023
-Nov.
2023

Æn-
dring

 

Nov.
2022

 

Nov.
2023

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

433,2

436,8

0,8

1305,8

1304,9

-0,1

467,2

454,8

-2,7

I alt inkl. energi mv.

535,3

531,0

-0,8

1591,3

1596,0

0,3

712,8

555,4

-22,1

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

10,3

10,4

1,4

33,7

31,6

-6,2

13,1

11,1

-15,0

Industri

84,0

85,8

2,2

255,8

255,7

-0,0

93,8

90,1

-4,0

Bygge og anlæg

32,5

31,1

-4,4

94,8

94,5

-0,4

37,3

35,1

-5,7

Handel

156,2

157,9

1,1

467,2

471,3

0,9

170,2

167,6

-1,5

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

19,1

19,2

0,2

55,2

57,5

4,3

18,4

22,2

21,1

Engroshandel

102,4

104,0

1,6

307,5

310,0

0,8

113,6

107,5

-5,4

Detailhandel

34,7

34,7

0,2

104,5

103,7

-0,8

38,2

37,9

-0,9

Transport

55,5

57,5

3,6

171,6

169,3

-1,3

61,2

57,5

-6,1

Hoteller og restauranter

7,2

7,3

1,4

21,1

21,6

2,3

6,5

7,5

15,8

Information og kommunikation

20,2

19,5

-3,9

60,8

59,3

-2,4

19,4

19,5

0,6

Finansiering og forsikring

10,4

9,6

-7,4

29,5

29,8

0,9

10,0

10,3

3,4

Ejendomshandel og udlejning

7,2

7,0

-2,8

22,0

21,1

-4,3

7,0

4,4

-36,7

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
436,8 mia. kr.
november 2023
+0,8%
oktober 2023 - november 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

26. januar 2024 - Nr. 22

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation