Gå til sidens indhold

Byggeomkostninger falder for første gang i tre år

Byggeomkostningsindeks for boliger 3. kvt. 2023

I tredje kvartal 2023 faldt omkostningerne ved boligbyggeri samlet set med 0,6 pct. i forhold til kvartalet før. Det brød med næsten tre års vækst i byggeomkostningsindekset, som var steget kontinuerligt siden fjerde kvartal 2020. Faldet fra andet til tredje kvartal sker på trods af en stigning i arbejdsomkostningerne på 0,2 pct. og skyldes en nedgang på 0,9 pct. i materialeomkostningerne, som ellers også er steget stødt siden første kvartal 2021. Det samlede byggeomkostningsindeks beregnes ud fra et vægtet gennemsnit af omkostningerne ved opførelse af enfamiliehuse og etagebyggerier. I tredje kvartal faldt omkostningerne til byggeri af enfamiliehuse med 0,8 pct., mens omkostningerne til etagebyggeri forblev uændret. Forskellen skyldtes fald i materialeomkostningerne på hhv. 1,1 og 0,1 pct., mens arbejdsomkostningerne for begge boligtyper steg med 0,1 pct.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Varieret udvikling blandt de forskellige faggrupper

Den negative vækst i byggeomkostningerne i tredje kvartal kan i høj grad henføres til faggrupperne betonelementarbejde og jord- og betonarbejde, som havde fald på hhv. 2,4 og 1,3 pct. De to fag havde både de største fald i materialeomkostningerne, på hhv. 2,7 pct. og 1,6 pct., og i arbejdsomkostninger, hhv. 0,2 og 0,4 pct., ift. alle faggrupper. Det står i stærk kontrast til det foregående kvartal, hvor de to fag havde den største vækst i byggeomkostningerne blandt alle faggrupper. I den anden ende af spektret steg omkostningerne til el-arbejde og malerarbejde med hhv. 0,6 og 0,1 pct. fra andet til tredje kvartal. El-arbejde var ligeledes det eneste fag med stigende materialepriser på 0,6 pct. De højeste vækster i arbejdsomkostningerne var inden for VVS-arbejde og el-arbejde med hhv. 1,2 og 0,7 pct.

Fortsat årlige stigninger i byggeomkostninger

I løbet af det seneste år, tredje kvartal 2022 til tredje kvartal 2023, voksede de samlede omkostninger ved boligbyggeri med 2,2 pct. Det er i tråd med den årlige udvikling i inflationsraten, som ifølge Forbrugerprisindekset steg med 2,1 pct. i samme periode. Materialeomkostningerne havde en årlig stigning på 2,1 pct. hvilket er væsentligt højere end den generelle prisudvikling for varer i første omsætningsled (business-to-business), som ifølge Prisindeks for indenlandsk vareforsyning faldt med 1,1 pct. i samme periode.

Arbejdsomkostningerne havde en årlig vækst på 2,7 pct., hvilket mellem de forskellige faggrupper vekslede fra stigninger på 1,7 pct. for jord- og betonarbejde til 4,1 pct. for VVS-arbejde.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2022

2023

Ændring
2. kvt. 2023

Ændring
3. kvt. 2022

 

Vægte

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

- 3. kvt. 2023

- 3. kvt. 2023

 

 

Indeks, 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for boliger i alt

1000

123,2

124,6

125,8

126,7

125,9

-0,6

2,2

Materialer

713

125,3

127,1

128,4

129,0

127,9

-0,9

2,1

Arbejdsomkostninger

287

117,6

118,1

118,8

120,6

120,8

0,2

2,7

Jord- og betonarbejde 

167

123,0

125,2

126,4

127,7

126,1

-1,3

2,5

Materialer

118

121,7

124,8

126,2

127,3

125,3

-1,6

3,0

Arbejdsomkostninger

48

126,1

126,2

126,9

128,7

128,2

-0,4

1,7

Betonelementarbejde

147

129,7

131,3

132,3

135,8

132,6

-2,4

2,2

Materialer

124

130,9

132,8

133,8

137,5

133,8

-2,7

2,2

Arbejdsomkostninger

24

124,1

124,4

125,1

127,2

126,9

-0,2

2,3

Murerarbejde

123

120,4

122,4

123,3

123,1

122,6

-0,4

1,8

Materialer

82

121,8

124,5

125,8

124,7

124,0

-0,6

1,8

Arbejdsomkostninger

42

116,8

117,4

117,6

119,1

119,0

-0,1

1,9

Tømrer- og snedkerarbejde

331

124,7

125,9

126,8

127,9

127,8

-0,1

2,5

Materialer

236

129,4

130,9

132,0

132,7

132,6

-0,1

2,5

Arbejdsomkostninger

95

112,7

113,4

114,0

116,0

116,0

0,0

2,9

Malerarbejde

70

117,4

118,5

119,3

117,3

117,4

0,1

0,0

Materialer

32

124,6

126,7

126,4

120,8

120,6

-0,2

-3,2

Arbejdsomkostninger

38

111,2

111,4

113,2

114,2

114,6

0,4

3,1

VVS-arbejde

111

118,5

119,3

120,5

120,4

120,0

-0,3

1,3

Materialer

84

119,6

120,4

121,9

121,1

120,1

-0,8

0,4

Arbejdsomkostninger

27

114,5

115,1

115,7

117,8

119,2

1,2

4,1

El-arbejde

51

119,0

119,4

122,9

123,7

124,4

0,6

4,5

Materialer

37

118,4

119,1

123,5

123,4

124,1

0,6

4,8

Arbejdsomkostninger

14

119,6

119,2

120,0

123,2

124,1

0,7

3,8

Byggeomkostningsindeks for enfamiliehuse

1000

123,6

125,1

126,0

127,1

126,1

-0,8

2,0

Materialer

730

125,7

127,6

128,5

129,4

128,0

-1,1

1,8

Arbejdsomkostninger

270

117,4

117,8

118,5

120,3

120,4

0,1

2,6

Byggeomkostningsindeks for etageboliger

1000

122,0

123,3

125,3

125,5

125,5

0,0

2,9

Materialer

655

123,9

125,6

128,3

127,6

127,5

-0,1

2,9

Arbejdsomkostninger

345

118,2

118,6

119,4

121,4

121,5

0,1

2,8

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Nyt fra Danmarks Statistik

8. december 2023 - Nr. 414

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation