Gå til sidens indhold

Aftagende stigning i byggeomkostningerne

Byggeomkostningsindeks for boliger 2. kvt. 2023

I andet kvartal 2023 voksede omkostninger ved boligbyggeri samlet set med 0,7 pct. i forhold til kvartalet før. Det er den laveste kvartalsvise vækst siden fjerde kvartal 2020. Dengang steg byggeomkostningsindekset med blot 0,1 pct., men siden da har særligt voksende materialeomkostninger ført til, at indekset er vokset med minimum 1,0 pct. hvert kvartal. Toppunktet var i andet kvartal 2022, hvor indekset voksede med 3,6 pct., og siden da har stigningerne været aftagende. Omkostninger til materialer og arbejdskraft steg i andet kvartal 2023 med hhv. 0,5 og 1,5 pct. Det er den laveste vækst i materialeomkostninger siden fjerde kvartal 2020, og første gang siden andet kvartal 2021 at arbejdsomkostninger stiger mere end materialeomkostninger. Det samlede indeks består af et vægtet gennemsnit af omkostninger ved opførelse af enfamiliehuse og etagebyggeri. I første kvartal 2023 voksede omkostningerne til byggeri af enfamiliehuse og etageboliger således med hhv. 0,9 pct. og 0,2 pct. Forskellen skyldes primært udviklingen i materialeomkostninger, som for enfamiliehuse steg med 0,7 pct., mens den for etageboliger faldt med 0,5 pct. Udviklingen i arbejdsomkostninger var mere ensartet: Stigninger på 1,5 pct. for enfamiliehuse og 1,7 pct. for etageboliger.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Varieret omkostningsudvikling blandt faggrupper

I andet kvartal var der variation i udviklingen af omkostninger til boligbyggeri blandt de forskellige håndværksfag. Betonelementarbejde og jord- og betonarbejde havde med hhv. 2,6 og 1,0 pct. de største kvartalsvise stigninger, hvorimod omkostningerne til malerarbejde faldt med 1,7 pct. Denne forskel var i høj grad en konsekvens af udviklingen i materialeomkostninger, som steg med hhv. 2,8 pct. og 0,9 pct for betonelementarbejde og jord- og betonarbejde, men faldt med 4,4 pct. for malerarbejde.

Jævne stigninger i arbejdsomkostninger

Arbejdsomkostninger steg jævnt i alle håndværksfag i andet kvartal, som følge af den nye Bygge- og Anlægsoverenskomst. Elarbejde havde den største kvartalsvise vækst i arbejdsomkostninger med 2,7 pct., mens malerarbejde havde den laveste stigning på 0,9 pct.

Fortsat markante årlige stigninger i byggeomkostninger

Samlet set voksede omkostningerne ved boligbyggeri fra andet kvartal 2022 til andet kvartal 2023 med 5,5 pct. Dette er væsentligt højere end den generelle prisudvikling for varer i første omsætningsled (business-to-business), som ifølge Prisindeks for indenlandsk vareforsyning steg med blot 0,3 pct. fra andet kvartal 2022 til andet kvartal 2023. Det er også højere end den årlige inflationsrate, som ifølge Forbrugerprisindekset voksede med 3,6 pct. i samme periode.

Den årlige udvikling for de samlede byggeomkostninger blev trukket op af særligt betonelementarbejde og jord- og betonarbejde, som steg hhv. 8,8 og 7,0 pct., hvorimod malerarbejde blot voksede med 1,7 pct. Den årlige udvikling for materiale- og arbejdsomkostninger var stigninger på hhv. 6,8 og 2,1 pct.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2022

2023

Ændring
1. kvt. 2023

Ændring
2. kvt. 2022

 

Vægte

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

- 2. kvt. 2023

- 2. kvt. 2023

 

 

Indeks, 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for boliger i alt

1000

120,1

123,2

124,6

125,8

126,7

0,7

5,5

Materialer

713

120,8

125,3

127,1

128,4

129,0

0,5

6,8

Arbejdsomkostninger

287

118,1

117,6

118,1

118,8

120,6

1,5

2,1

Jord- og betonarbejde 

167

119,3

123,0

125,2

126,4

127,7

1,0

7,0

Materialer

118

116,5

121,7

124,8

126,2

127,3

0,9

9,3

Arbejdsomkostninger

48

126,0

126,1

126,2

126,9

128,7

1,4

2,1

Betonelementarbejde

147

124,8

129,7

131,3

132,3

135,8

2,6

8,8

Materialer

124

125,0

130,9

132,8

133,8

137,5

2,8

10,0

Arbejdsomkostninger

24

124,2

124,1

124,4

125,1

127,2

1,7

2,4

Murerarbejde

123

117,0

120,4

122,4

123,3

123,1

-0,2

5,2

Materialer

82

116,5

121,8

124,5

125,8

124,7

-0,9

7,0

Arbejdsomkostninger

42

117,5

116,8

117,4

117,6

119,1

1,3

1,4

Tømrer- og snedkerarbejde

331

122,4

124,7

125,9

126,8

127,9

0,9

4,5

Materialer

236

125,9

129,4

130,9

132,0

132,7

0,5

5,4

Arbejdsomkostninger

95

113,6

112,7

113,4

114,0

116,0

1,8

2,1

Malerarbejde

70

115,3

117,4

118,5

119,3

117,3

-1,7

1,7

Materialer

32

120,0

124,6

126,7

126,4

120,8

-4,4

0,7

Arbejdsomkostninger

38

111,1

111,2

111,4

113,2

114,2

0,9

2,8

VVS-arbejde

111

115,6

118,5

119,3

120,5

120,4

-0,1

4,2

Materialer

84

115,8

119,6

120,4

121,9

121,1

-0,7

4,6

Arbejdsomkostninger

27

114,6

114,5

115,1

115,7

117,8

1,8

2,8

El-arbejde

51

117,2

119,0

119,4

122,9

123,7

0,7

5,5

Materialer

37

115,6

118,4

119,1

123,5

123,4

-0,1

6,7

Arbejdsomkostninger

14

120,5

119,6

119,2

120,0

123,2

2,7

2,2

Byggeomkostningsindeks for enfamiliehuse

1000

120,4

123,6

125,1

126,0

127,1

0,9

5,6

Materialer

730

121,2

125,7

127,6

128,5

129,4

0,7

6,8

Arbejdsomkostninger

270

117,8

117,4

117,8

118,5

120,3

1,5

2,1

Byggeomkostningsindeks for etageboliger

1000

119,4

122,0

123,3

125,3

125,5

0,2

5,1

Materialer

655

119,7

123,9

125,6

128,3

127,6

-0,5

6,6

Arbejdsomkostninger

345

118,6

118,2

118,6

119,4

121,4

1,7

2,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Nyt fra Danmarks Statistik

8. september 2023 - Nr. 309

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation