Gå til sidens indhold

Lille stigning i ledigheden i oktober

Arbejdsløsheden (md.) oktober 2023

Fra september til oktober steg antallet af ledige med 500 til 85.300, hvorved ledighedsprocenten forblev uændret på 2,8 pct. af arbejdsstyrken. Stigningen i oktober er fordelt på 400 flere ikke-aktiverede ledige og 100 flere aktiverede ledige. Den samlede ledighedsstigning fra september til oktober er nedjusteret med 300 i forhold til ledighedsindikatoren, der blev offentliggjort 10. november.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Flere ledige dagpengemodtagere

Den samlede ledighedsstigning i oktober er et resultat af 600 flere ledige dagpengemodtagere og 100 færre ledige kontanthjælpsmodtagere.

Færre ledige ukrainere under særloven

I oktober faldt antallet af ledige ukrainske flygtninge, der via særloven modtager kontanthjælp i form af selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse, med 200 til 3.600 (ikke sæsonkorrigeret). Antallet steg umiddelbart efter Ruslands invasion af Ukraine til et niveau på ca. 6.000 i juli 2022, der siden februar 2023 er faldet gradvist.

Ledighedsprocenten steg for de 30-39-årige

Fra september til oktober steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 30-39-årige, mens den forblev uændret for de øvrige fem opgjorte aldersgrupper og for både kvinder og mænd. Det betyder, at kvinders ledighedsprocent fortsat er på 3,0 og mænds på 2,7 pct. Den højeste ledighedsprocent findes fortsat for 25-29-årige med 5,0 pct., mens den laveste findes for 16-24-årige med 1,2 pct.

Ledighedsprocenten steg i Københavns omegn, på Fyn og i Sydjylland

Fra september til oktober steg ledighedsprocenten i Københavns omegn, på Fyn og i Sydjylland med 0,1 procentpoint, mens den forblev uændret i de øvrige landsdele. Herefter var Nordsjælland fortsat landsdelen med den laveste ledighed på 2,0 pct., mens ledighedsprocenten med 3,5 pct. fortsat var højest i Byen København.

Revisioner ved denne offentliggørelse

De sæsonkorrigerede ledighedstal for juli, august og september er i forbindelse med denne offentliggørelse blevet opjusteret med hhv. 100, 200 og 400. Disse revisioner kan både skyldes opdateringer af de faktiske (ikke-sæsonkorrigerede) indberettede ledighedstal for de respektive måneder samt selve sæsonkorrektionen, som hver måned justerer de seneste sæsonkorrigerede månedstal ved inddragelsen af det nyeste faktiske ledighedstal for den aktuelle måned.

Særlige forhold i forbindelse med denne offentliggørelse

I forbindelse med denne opgørelse er ledighedsprocenterne fra og med tallene for januar 2022 beregnet ud fra den nyligt opdaterede opgørelse af arbejdsstyrken, jf. tabellen RAS400 i statistikbanken. Dette har medført en nedjustering af ledigheds-procenterne for august og september med 0,1 procentpoint fra 2,9 til 2,8 pct.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2023

2023

 

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

83,8

84,3

84,8

85,3

2,8

2,8

2,8

2,8

Nettoledige

73,2

73,6

74,0

74,4

2,4

2,5

2,5

2,5

Dagpengemodtagere

63,6

64,1

64,3

64,7

Kontanthjælpsmodtagere

9,6

9,6

9,7

9,7

Aktiverede ledige

10,6

10,7

10,8

10,9

Dagpengemodtagere

6,5

6,8

7,1

7,3

Kontanthjælpsmodtagere

4,1

3,9

3,7

3,6

Mænd

40,9

41,3

41,7

41,9

2,6

2,7

2,7

2,7

Kvinder

42,8

43,0

43,1

43,4

3,0

3,0

3,0

3,0

16-24 år

5,1

5,2

5,2

5,1

1,2

1,2

1,2

1,2

25-29 år

16,2

16,2

16,2

16,2

5,0

5,0

5,0

5,0

30-39 år

25,2

25,5

25,8

26,1

4,0

4,1

4,1

4,2

40-49 år

14,9

15,0

15,1

15,1

2,4

2,4

2,4

2,4

50-59 år

14,0

14,1

14,3

14,3

2,1

2,1

2,1

2,1

60-66 år

8,3

8,4

8,3

8,4

2,7

2,7

2,7

2,7

Byen København

16,1

16,3

16,4

16,4

3,4

3,4

3,5

3,5

Københavns omegn

8,2

8,2

8,1

8,1

2,9

2,9

2,8

2,9

Nordsjælland

4,6

4,6

4,6

4,7

2,0

2,0

2,0

2,0

Bornholm

0,4

0,4

0,4

0,4

2,1

2,1

2,1

2,1

Østsjælland

2,8

2,8

2,8

2,8

2,2

2,2

2,1

2,1

Vest- og Sydsjælland

7,7

7,6

7,6

7,5

2,7

2,7

2,7

2,7

Fyn

7,7

7,7

7,8

7,9

3,2

3,2

3,2

3,3

Sydjylland

8,6

8,7

8,7

8,8

2,4

2,4

2,4

2,5

Østjylland

14,0

14,1

14,2

14,2

2,9

3,0

3,0

3,0

Vestjylland

4,5

4,6

4,6

4,7

2,1

2,2

2,2

2,2

Nordjylland

9,2

9,4

9,8

9,8

3,2

3,2

3,4

3,4

1Ledighedsprocenterne i tabellen beregnes altid i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke. Da der netop er offentliggjort ny registerbaseret arbejdsstyrke med reference til ultimo november 2022, anvendes denne nu, for første gang, som nævner til beregning af ledighedsprocenterne fra og med ledigheden for januar 2022.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og aus08

Nyt fra Danmarks Statistik

30. november 2023 - Nr. 407

Hent som PDF
Næste udgivelse: 5. januar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation