Gå til sidens indhold

Færre 18-årige dømmes efter straffeloven

Fødselsårgangenes kriminalitet 2022

Blandt mænd, der blev født i 1993, var der mere end 8 pct., der som 18-årige havde fået en eller flere domme for overtrædelse af straffeloven. For de efterfølgende fødselsårgange er andelen, der er blevet dømt ved alderen 18 år, generelt blevet mindre og mindre, og for mænd født i 2003 var andelen nede på mindre end 5 pct. Andelen af dømte 18-årige mænd har dog været nogenlunde stabil for de yngste fødselsårgange. Blandt kvinder er andelen på et betydeligt lavere niveau, men også her har andelen generelt været faldende jo yngre fødselsårgang.

Andel af fødselsårgangene 1993-2003 med dom efter straffeloven ved alderen 18 årKilde: www.statistikbanken.dk/straffo1

De fleste har kun fået én dom

Blandt de dømte mænd født i 2003 var der 71 pct., der kun havde fået én dom ved alderen 18 år. Det er en lidt større andel end blandt mænd født i 1993. Her var der 68 pct. med kun én dom. For de dømte kvinder født i hhv. 2003 og 1993 var der i begge tilfælde 84 pct., der kun havde fået én dom.

Dømte fordelt efter antal domme ved alderen 18 år. Udvalgte fødselsårgangeKilde: Baseret på beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken

Mænd og kvinder får færre domme end tidligere

Mænd, der blev født i 2003, havde fået 72 domme pr. 1.000 mænd, ved alderen 18 år. Det er væsentlig færre end blandt mænd, der blev født i 1993, hvor antallet var 130 domme pr. 1.000 mænd. Antallet har generelt været faldende for mændenes vedkommende, men har været nogenlunde stabilt for de yngste fødselsårgange. Den samme tendens gør sig gældende for kvinderne.

Antal domme for overtrædelse af straffeloven ved alderen 18 år. Efter fødselsårgang og kønKilde: www.statistikbanken.dk/straffo3

De fleste domme er for ejendomsforbrydelser

Blandt de domme, som mænd født i 1993 havde fået ved alderen 18 år, var 70 pct. for ejendomsforbrydelser. Det er en væsentlig større andel end for 2003-fødselsårgangen, hvor dommene for ejendomsforbrydelser udgjorde knap 59 pct. af alle domme. Til gengæld var det knap 28 pct. af 2003-fødselsårgangens domme, der vedrørte voldsforbrydelser. For mænd født i 1993 udgjorde voldsdommene 24 pct. For kvinder født i 1993 og 2003 var hhv. 77 pct. og 74 pct. af dommene vedr. ejendomsforbrydelser.

Domme ved alderen 18 år efter overtrædelsestype. Fødselsårgang 1993 og 2003Kilde: Baseret på beregninger, som ikke kan genfindes i statistikbanken

Nyt fra Danmarks Statistik

14. juni 2023 - Nr. 211

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. juni 2024

Kontakt

Statistik­dokumentation