Gå til sidens indhold

Færre modtagere af kontanthjælpsydelser i 1. kvt.

Kontanthjælpsydelser (kvt.) 1. kvt. 2023

I første kvartal faldt antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser med 2.200 til 95.900 ved udgangen af marts. Det svarer til et fald på 2,2 pct. i forhold til december 2022. Hermed fortsætter det generelle fald, som har været gældende siden sommeren 2015, hvor der var 175.100 modtagere af kontanthjælpsydelser. Siden 2015 har faldene kun været kortvarigt afbrudt i to kvartaler - første gang under COVID-19 i foråret 2020, og anden gang da de første ukrainske krigsflygtninge kom til landet i foråret 2022.

Antal personer på kontanthjælpsydelser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Lidt flere personer i tilbud til udlændige i første kvartal

Fra december til marts steg antallet af personer i tilbud til udlændinge med 100, svarende til en stigning på 0,6 pct. Samtidig faldt antallet af personer på kontanthjælp og uddannelseshjælp med hhv. 1.100 og 600, svarende til fald på hhv. 2,1 og 1,9 pct. Relativt set var det dog personer på de tre mindste ordninger: Forrevalidering, løntilskud og revalideringsydelse, der faldt mest med hhv. 26,4, 14,1 og 4,4 pct.

Størst fald for de jobparate ydelsesmodtagere i første kvartal

Fra december til marts faldt antallet af jobparate ydelsesmodtagere med 800, svarende til et fald på 4,3 pct. Samtidig faldt antallet af aktivitetsparate ydelsesmodtagere med 1.300, svarende til et fald på 1,7 pct. De jobparate er opgjort inklusive underkategorien åbenlyst uddannelsesparate. De jobparate og de åbenlyst uddannelsesparate er samtidig netop dem, der vurderes at kunne påtage sig et arbejde eller begynde på en uddannelse med det samme, og disse personer regnes således samtidig også begge med i opgørelsen af ledigheden, se også Nyt fra Danmarks Statistik 2023:188.

Størst fald for kvinder og for de 40-66-årige

Fra december til marts faldt antallet af modtagere af kontanthjælpsydelser for begge køn og samtlige opgjorte aldersgrupper. Det var kvinder med fald på 1.500, svarende til et fald på 3,0 pct. og de 40-66-årige med fald på 1.100, svarende til et fald på 2,7 pct., der relativt set faldt mest fra december til marts.

Antal personer på kontanthjælpsydelser efter ydelsestype, visitation, køn og alder, sæsonkorrigeret

 

2022

2023

Ændring

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Dec. 2022
- mar. 2023

 

1.000 personer

pct.

Kontanthjælpsydelser i alt

98,5

98,2

98,1

97,6

97,0

95,9

-2,2

Ydelsestype

 

 

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

50,3

50,0

49,8

49,4

49,1

48,7

-2,1

Uddannelseshjælp

30,1

30,1

30,2

29,9

29,8

29,6

-1,9

Tilbud til udlændinge1

15,9

15,8

16,1

16,3

16,4

16,2

0,6

Løntilskud

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

-14,1

Forrevalidering

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-26,4

Revalideringsydelse

1,7

1,7

1,6

1,7

1,6

1,6

-4,4

Visitationskategori

 

 

 

 

 

 

 

Jobparat2

19,4

19,5

19,6

19,5

19,2

18,7

-4,3

Aktivitetsparat3

79,1

78,7

78,5

78,1

77,8

77,2

-1,7

Køn

 

 

 

 

 

 

 

Mænd

47,9

47,8

47,9

47,7

47,5

47,2

-1,4

Kvinder

50,6

50,3

50,2

49,9

49,5

48,7

-3,0

Alder

 

 

 

 

 

 

 

16-24 år

21,4

21,5

21,5

21,4

21,4

21,3

-0,8

25-39 år

37,4

37,3

37,3

37,1

36,8

36,3

-2,5

40-66 år4

39,6

39,5

39,3

39,1

38,7

38,2

-2,7

Anm.: I tabellen med opdeling efter ydelsestype stemmer totalerne ikke overens med summen af undergrupperne, fordi en person kan optræde under flere forskellige kontanthjælpsydelser i løbet af en måned.
1 Tilbud til udlændinge er ikke sæsonkorrigeret, hvorfor det er de faktiske tal for denne ydelse, der indgår i tabellen.
2 Inkl. åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere. Jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate er samtidig de personer, der, alt andet lige, indgår som bruttoledige kontanthjælpsmodtagere i den registerbaserede ledighedsstatistik.
3 Inkl. uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og personer med uoplyst visitationskategori. I uoplyst indgår bl.a. modtagere af revalideringsydelse, da de ikke tildeles visitationskategorier.
4 I perioden januar 2021 - december 2022 medtælles der gradvist flere og flere 66-årige på kontanthjælpsydelser pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kys01

Nyt fra Danmarks Statistik

8. juni 2023 - Nr. 201

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter personer, som modtager kontanthjælpsydelser, dvs. kontanthjælp og beslægtede ydelser. Denne udgivelse er baseret på sæsonkorrigerede tal. Tilbud til udlændinge sæsonkorrige¬res dog ikke pga. fraværet af sæsonmønster i serien, og derfor anvendes i stedet faktiske tal. Modtagere af kon-tant¬hjælpsydelser bliver indplaceret i visitationskategorier i forhold til deres rådighedsforpligtigelse for arbejdsmarke¬det. Modtagere, der er visiteret som enten jobparate eller åbenlyst uddannelsesparate, indgår også ved opgørelsen af den registerbaserede bruttoledighed, med mindre de har modtaget en midlertidig fritagelse for rådighed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation