Gå til sidens indhold

Der bliver fortsat flere nye firmaer

Erhvervsdemografi 2021

Der blev skabt 35.700 reelt nye firmaer i 2021. Det er en stigning på 2,6 pct. i forhold til 2020. Det er tredje år i træk, at antallet af nye firmaer er stigende og første gang siden 2008, at der blev skabt mere end 35.000 nye firmaer på et år. Blandt de nye firmaer i 2021 havde 11.200 af dem ansatte lønmodtagere. Det er lidt flere end i 2020 og svarer til 32 pct. af alle nye firmaer i 2021.

Udvikling i antallet af reelt nye firmaer med og uden ansatteKilde: www.statistikbanken.dk/demo1

Iværksætteriet gik frem i mere end halvdelen af kommunerne

I de fleste af landets kommuner blev der i 2021 skabt flere reelt nye firmaer end året før. 55 kommuner havde således en fremgang, mens der i 40 kommuner var færre nye firmaer end året før. I tre kommuner var niveauet af nye firmaer det samme som i 2020. Københavns kommune havde den største fremgang i antal nye firmaer med 415 flere end i 2020. Omvendt havde Aalborg kommune med et fald på 123 den største tilbagegang i antal nye firmaer.

I 17 kommuner steg antallet med mere end 10 pct.

I 17 af landets kommuner var der en fremgang på mere end 10 pct. i antallet af nye firmaer i 2021 i forhold til året før. Læsø kommune havde den største relative vækst med en fremgang fra 9 til 24 nye firmaer, svarende til en stigning på 166 pct. Ser man bort fra ø-kommunerne, var det Dragør kommune, der med en vækst på 25 pct. fra 110 til 137 nye firmaer havde den største relative vækst. Omvendt var der det største relative fald i Vallensbæk kommune, der gik fra 104 nye firmaer i 2020 til 81 i 2020, svarende til en nedgang på 22 pct.

Procentvis udvikling i antallet af nye firmaer pr. kommuneKilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/demo9

Næsten en tredjedel af beskæftigelsen opstod inden for handel og transport

32 pct. af beskæftigede i reelt nye firmaer var i 2021 ansat inden for branchegruppen handel og transport mv. Det svarer til næsten 3.200 beskæftigede. Med næsten 9.000 firmaer blev den største andel af nye firmaer skabt inden for den store branchegruppe erhvervsservice, som bl.a. indeholder virksomhedsrådgivning.

Nye firmaer fordelt på branchegrupper

 

Nye firmaer

Fuldtidsansatte

 

2020

2021

2020

2021

 

antal

årsværk

I alt

34779

35679

9411

10024

Landbrug, skovbrug og fiskeri

2007

1705

174

136

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

1579

1519

507

510

Råstofindvinding

16

14

2

3

Industri

1384

1315

458

480

Energiforsyning, vandforsyning og renovation

179

190

47

27

Bygge og anlæg

3907

4149

1415

1774

Handel og transport mv.

6345

6482

3128

3196

Handel

3531

3367

1357

1096

Handel med biler og motorcykler

628

619

196

176

Engroshandel

1056

878

534

301

Detailhandel

1847

1870

627

619

Transport

1336

1610

550

843

Hoteller og restauranter

1478

1505

1222

1257

Information og kommunikation

2693

2867

737

760

Finansiering og forsikring

1495

1779

282

392

Ejendomshandel og udlejning

2481

2525

303

223

Erhvervsservice

8457

8936

1768

2006

Offentlig administration, undervisning og sundhed

3109

2989

646

593

Kultur, fritid og anden service

2693

2690

451

434

Uoplyst aktivitet

13

38

0

2

Kilde: Særkørsel på baggrund af www.statistikbanken.dk/demo4

Nyt fra Danmarks Statistik

16. maj 2023 - Nr. 171

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Erhvervsdemografi er en registerbaseret opgørelse, der er baseret på regnskabs- og firmastatistikkerne samt den årlige erhvervsbeskæftigelse.
Reelt nye firmaer afgrænses som firmaer, der første gang får en aktivitet, der mindst svarer til aktivitetsgrænsen for aktive firmaer i Generel firmastatistik. Et firma, der har haft ringe aktivitet i en periode, men kommer over bagatelgrænsen i et givet år, betragtes som nyt i det pågældende år. Et firma, der opstår som følge af hel eller delvis overtagelse eller udskillelse af allerede igangværende aktiviteter, anses ikke for nyt.
Årsværk omfatter antal ansatte personer i de nye firmaer omregnet til fuldtidsansatte og er således eksklusive ejerne af personligt ejede firmaer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation