Gå til sidens indhold

Højt antal nye højvækstvirksomheder

Nye højvækstvirksomheder i Danmark 2021

I vækstperioden 2018 til 2021 var der 248 nye højvækstvirksomheder. Antallet var det højeste målt i de seneste ti vækstperioder, og samtidig det højeste siden før finanskrisen, hvor der blev målt 329 nye højvækstvirksomheder i vækstperioden 2005-2008. Til sammenligning var det næsthøjeste antal nye højvækstvirksomheder i de seneste ti vækstperioder 235 virksomheder i perioden 2015-2018. Det gennemsnitlige antal for de seneste ti vækstperioder er 201 virksomheder. Fra 2018-2021 skabte de nye højvækstvirksomheder beskæftigelse svarende til 4.719 årsværk. Det var det højeste antal skabte jobs i de seneste ti vækstperioder.

Antal nye højvækstvirksomheder og årsværk genereret af nye højvækstvirksomheder i vækstperioderne 2009-2012 til 2018-2021Kilde: www.statistikbanken.dk/viv

Mere end halvdelen af de nye højvækstvirksomheder ligger i Hovedstaden

I Region Hovedstaden blev der skabt 128 ny højvækstvirksomheder i perioden. Det svarer til 51 pct. af alle nye højvækstvirksomheder. De stod samtidig for skabelsen af 2.225 årsværk, hvilket svarer til lidt under halvdelen af den samlede jobskabelse. Målt på årsværk pr. virksomhed var det højvækstvirksomhederne i Region Syddanmark, der genererede mest beskæftigelse, idet 37 virksomheder skabte 842 årsværk, svarende til 23 fuldtidsjobs pr. virksomhed.

Over 1.000 nye årsværk i tre branchegrupper

I perioden 2018 til 2021 skabte nye højvækstvirksomheder inden for erhvervsservice 1.260 årsværk og topper dermed som branchegruppe. Den høje jobskabelse i vækstperioden ses dog også hos højvækstvirksomheder inden for information og kommunikation og handel og transport mv., hvor virksomhederne skabte hhv. 1.202 og 1.041 årsværk.

Nye højvækstvirksomheder siden 2006

 

 

Virksomheder

Årsværk i startår

Årsværk i slutår

Skabte årsværk

 

 

antal

Etableringsår

Vækstperiode

 

 

 

 

2007-2008

2009-2012

194

1953

5412

3459

2008-2009

2010-2013

157

1778

4399

2621

2009-2010

2011-2014

151

1347

3460

2113

2010-2011

2012-2015

176

1758

4503

2745

2011-2012

2013-2016

220

1844

5237

3393

2012-2013

2014-2017

188

1902

5564

3662

2013-2014

2015-2018

235

2356

6374

4018

2014-2015

2016-2019

225

2170

5872

3702

2015-2016

2017-2020

219

2184

6516

4332

2016-2017

2018-2021

248

2484

7203

4719

Kilde: www.statistikbanken.dk/viv

Indikator for gode vækstvilkår

Nye højvækstvirksomheder benyttes til at belyse nystartede virksomheder med høj relativ vækst. Begrebet kan fx hjælpe med at identificere brancher, der har særligt gode vækstvilkår. Nye højvækstvirksomheder kan betragtes som det overlap, der findes mellem højvækstvirksomheder og nye virksomheder. Nye højvækstvirksomheder er højvækstvirksomheder, som maksimalt er fem år gamle.

Virksomheder med ansatte svarende til mindst fem årsværk i starten af vækstperioden (her 2018), som frem til slutningen af vækstperioden (2021) havde en gennemsnitlig årlig årsværksvækst på mindst 20 pct., regnes som højvækstvirksomheder. Hvis disse virksomheder samtidig også er nye, dvs. at de er etableret et til to år før vækstperioden (her 2016 eller 2017), er disse virksomheder nye højvækstvirksomheder.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. juni 2023 - Nr. 199

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juni 2024

Kontakt

Kilder og metode

Højvækstvirksomheder er virksomheder, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. over en treårig periode, og som har haft fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden. Opgørelsen af nye højvækstvirksomheder i tre-årsperioden tager udgangspunkt i populationen af alle virksomheder, der var reelt nye i de to år inden tre-årsperioden og havde fem eller flere ansatte i det første år i treårsperioden.
Indikatoren for vækst er antal ansatte, omregnet til fuldtidsansatte. Antal fuldtidsansatte er anvendt som et udtryk for den samlede arbejdsmængde, der er præsteret af virksomhedens ansatte det pågældende år.
Definitionen af nye højvækstvirksomheder i Danmark følger i udgangspunktet OECDs og Eurostats fælles definition, se "Eurostat OECD Manual on Business Demography Statistics, 2007 edition", som definerer nye højvækstvirksomheder som alle nye virksomheder, der er op til fem år gamle, der har 10 eller flere ansatte i starten af vækstperioden, og som har en samlet vækst på mindst 72,8 pct. (svarende til et årligt gennemsnit på 20 pct.) over en treårig periode.
Den danske statistik afviger på det punkt, at cut-off grænsen på ti eller flere ansatte i starten af vækstperioden er ændret til fem eller flere ansatte, da det er vurderet, at en så høj størrelsesmæssig grænse ikke er anvendelig i en dansk økonomisk sammenhæng. Grænsen på minimum fem ansatte er sat for at undgå, at små virksomheder med høj procentvis vækst, men med lille absolut vækst, bliver kategoriseret som vækstiværksættere.
Definitionen af højvækstvirksomheder er i den europæiske statistikorganisation, Eurostat, blevet ændret fra minimum 20 pct. vækst over en treårig periode til 10 pct. vækst over en treårig periode.
Statistikken er afgrænset til det private byerhverv.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation