Gå til sidens indhold

Erhvervsuddannede kommer hurtigst i job

Fra uddannelse til arbejdsmarked 2021

Blandt dem, der gennemførte en erhvervsrettet uddannelse i 2019 havde de erhvervsuddannede den højeste andel i beskæftigelse tre måneder efter endt uddannelse. Her var tre ud af fire allerede i arbejde. Selvom andelen i arbejde falder svagt fra 76 pct. til 72 pct. efter 21 måneder, er det stadig de erhvervsuddannede, som har den højeste beskæftigelsesandel. Dog indhenter gruppen med en mellemlang videregående uddannelse dem, når det kommer til beskæftigelsesandelen 21 måneder efter endt uddannelse.

Andel i beskæftigelse 3 til 21 mdr. efter gennemført uddannelse i 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10

Dimittender med kort videregående uddannelse har lavest beskæftigelse

I modsætning til de erhvervsuddannede stiger andelen af beskæftigede løbende for dem med en videregående uddannelse. Gruppen, der har taget en mellemlang videregående uddannelse i 2019, havde den næsthøjeste beskæftigelsesandel med 61 pct. i arbejde efter tre måneder og 72 pct. efter 21 måneder ligesom de erhvervsuddannede. Herefter fulgte gruppen, der har gennemført en lang videregående uddannelse, med en beskæftigelse på hhv. 48 pct. og 69 pct. tre og 21 måneder efter endt uddannelse. Gruppen med en kort videregående uddannelse havde generelt en lavere andel i beskæftigelse med 47 pct. efter tre måneder og 57 pct. i arbejde efter 21 måneder.

Størst stigning med skift til ny uddannelse blandt de erhvervsuddannede

En del af dem, der færdiggør deres uddannelse, vælger at gå i gang med en ny uddannelse kort tid efter. For det seneste fem års-interval er andelen, der tager en ny uddannelse i stedet for at forsætte på arbejdsmarkedet, kun steget blandt dem, som færdiggjorde en erhvervsuddannelse. Blandt dem, der blev færdige i 2014 var det 10 pct. der var i gang med at studere videre to år efter, mens det var 14 pct. for dem fra 2019. Det største fald kunne ses for gruppen med en kort videregående uddannelse. Her var det 22 pct. for dem, der blev færdige i 2014, mens det var 20 pct. for dem med en uddannelse fra 2019. Dette er dog fortsat den uddannelsesgruppe med den største andel, der starter på et nyt studium.

Andel, der er i gang med ny uddannelse 21 måneder efter gennemført uddannelseKilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10

Antallet af erhvervsuddannede falder

Samtidigt med at antallet, der vælger at læse en ny uddannelse efter de har færdiggjort en erhvervsfaglig uddannelse, stiger så falder antallet som har fuldført en erhvervsfaglig uddannelse. I 2014 var der 34.000 der færdiggjorde en erhvervsfaglig uddannelse, mens det kun var 28.000 i 2019. Dette er et fald på 17 pct. Til sammenligning stiger antallet, der har gennemført en videregående uddannelse. Antallet der har gennemført en lang videregående uddannelse steg mest med 35 pct. i samme periode fra 18.000 til 24.000, mens antallet med en kort videregående uddannelse steg med 24 pct. fra 8.000 til 10.000, og dem med en mellemlang uddannelse steg 13 pct. fra 19.000 i 2014 til 22.000 i 2019.

Antal dimittender fordelt på gennemført uddannelseKilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10

Dimittender med en lang videregående uddannelse udvandrer oftest

En del af dem, der færdiggør deres uddannelse, vælger at forlade landet efterfølgende. Det er især dem med en lang videregående uddannelse, der udvandrer. Blandt dem der blev færdige i 2019 var det 13 pct., der havde forladt Danmark et par år efter de færdiggjorde uddannelsen. Til sammenligning var det 5 pct. blandt dem, der havde gennemført en kort eller en mellemlang videregående uddannelse og kun 1 pct. blandt de erhvervsuddannede.

Status 21 mdr. efter fuldført uddannelse i 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/ovgarb10

Nyt fra Danmarks Statistik

8. august 2023 - Nr. 273

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. maj 2024

Kontakt

Kilder og metode

Tallene stammer fra afgangsregistret, hvor udgangspunktet er en afgangspopulation fra overgangsregistret. I overgangsregistret ses på uddannelsesgrupper i stedet for enkeltuddannelser og uddannelsesskift indenfor en uddannelsesgruppe betragtes ikke som afbrud. Adgangsgivende uddannelsesforløb indgår ikke i gruppen af gymnasiale uddannelser i beregningerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation