Gå til sidens indhold

Færre bedrifter med dyrket areal

Afgrøder i dansk landbrug 2023

Antallet af bedrifter med et dyrket areal med landbrug eller gartneri er faldet med godt 4 pct. i 2023 sammenlignet med 2022. Det er et større fald end ellers de seneste år. Vi skal tilbage til 2015 for at se et tilsvarende stort fald i antallet af bedrifter.

Bedrifter med dyrket arealKilde: www.statistikbanken.dk/afg5 og afg6. Stigningen i antal bedrifter i 2005 er forklaret i Nyt fra Danmarks Statistik 2006:223

Bedrifter uden dyrket areal

Der findes også bedrifter uden et dyrket areal, og dem var der 600 af i 2022. Det kan fx være bedrifter med væksthus eller fjerkræ, og indtil efteråret 2020 også bedrifter med mink. Se www.statistikbanken.dk/bdf11.

Landbrug og gartneri

Det dyrkede areal i Danmark er på omkring 2,6 mio. ha og består af afgrøder som fx korn, ærter, raps, frø til udsæd, roer, kartofler samt afgrøder med grovfoder til dyrene. Grovfoder er arealer til afgræsning af kvæg, får, geder og heste og afgrøder til ensilering, fx majs. Dertil kommer omkring 20.000 ha med gartneri, dvs. frugt, bær, grøntsager og prydplanter. Se den detaljerede afgrødefordeling i www.statistikbanken.dk/afg5.

Landbrug på Samsø

Lidt over 60 pct. af Danmarks areal er landbrug og gartneri, se Nyt fra Danmarks Statistik 2020:279. Der drives landbrug næsten alle steder i Danmark, også på vores øer. Et eksempel er Samsø i Kattegat. Lidt under 100 landmænd på Samsø dyrker tilsammen 8.000 ha med landbrug og gartneri. Øen er især kendt for sine tidlige kartofler, som sælges overalt i Danmark. Kartofler udgør 6 pct. af Samsøs areal med landbrug og gartneri, og selvom det måske ikke lyder af meget, skal andelen holdes op mod den tilsvarende andel for dansk landbrug som helhed, hvor kartofler udgør blot 2 pct. af arealet. 29 pct. af Samsøs landmænd dyrker kartofler mod 5 pct. for hele Danmark.

Anvendelse af kartofler

Kartofler inddeles i tre kategorier: 1) Læggekartofler, som skal bruges som udsæd til nye kartofler, 2) industrikartofler som fx bruges til fremstilling af chips, stivelse og kartoffelmel, og 3) spisekartofler som anvendes direkte i husholdninger og restauranter. På Samsø udgør spisekartofler 88 pct. af hele arealet med kartofler mod blot 10 pct. for hele landet.

Areal med landbrug og gartneri på Samsø

 

Landbrug og gartneri i alt

Kartofler i alt

Læggekartofler

Industrikartofler

Spisekartofler

 

ha

1983

8125

480

..

..

..

1989

7831

574

30

13

531

1999

7819

779

12

0

768

2010

8154

846

35

0

811

2020

8101

601

..

..

552

2023

8140

512

..

..

451

Hele landet, 2023

2625537

61138

8871

46445

5821

 

bedrifter

1983

352

186

..

..

..

1989

273

116

11

4

109

1999

155

60

3

0

60

2010

109

43

17

0

43

2020

93

27

..

..

27

2023

93

27

..

..

27

Hele landet 2023

28752

1556

515

745

807

Kilde: Særkørsel ud fra materiale fra Landbrugsstyrelsens registeransøgninger over arealstøtte fra danske landmænd og landbrugs- og gartneritællingen.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. juli 2023 - Nr. 254

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. juli 2024

Kontakt

Kilder og metode

Arealer for 2023 er hentet fra Landbrugsstyrelsens ordning med arealstøtte, tidligere tal er fra landbrugs- og gartneritællingen. Til hver bedrift er henført én og kun én kommune. Hvis en bedrift har arealer i mere end én kommune er vælges den kommune, hvor det største areal befinder sig.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation