Gå til sidens indhold

Danmarks landbrugsareal er stort internationalt set

Afgrøder i dansk landbrug 2020

Danmarks landbrugsareal er stort sammenlignet med de fleste andre lande, navnlig hvis vi ser på vores nabolande. Det danske landbrugsareal udgør 61 pct. af hele Danmarks areal mod blot 3,5 pct. i vores broderland Norge. Sverige, Norge, Finland og de baltiske lande har så til gengæld langt mere skov end vi har, se Nyt fra Danmarks Statistik, 2018:442.

Andel af areal med landbrug i de nordiske og baltiske landeKilder: www.statistikbanken.dk/afg5, www.statistikbanken.dk/ARE207, Worlddata.info, Eurostat samt de statistiske kontorers hjemmesider

Landbrug er også græsningsarealer

I Danmark er broderparten af landbrugsarealet på 2,6 mio. ha korn, ærter og raps, som høstes hvert år. Sådan er det ikke i alle lande. Fx er så godt som hele Islands landbrugsareal på 1,6 mio. ha græsningsarealer til får.

Ekstremt vejr påvirker afgrødesammensætningen

Februar i år blev usædvanlig våd med en nedbør på 135 mm mod normalt 50 mm ifølge DMI. Det betød, at en stor del af de marker der i efteråret 2019 var tilsået med vinterhvede, -byg, -rug og -raps måtte sås om med vårkorn, først og fremmest vårbyg men også havre. I alt er vinterkorn faldet med 116.000 ha, og vårkorn er steget med 105.000 ha fra 2019 til 2020. Noget tilsvarende gælder for raps, hvor vinterraps er faldet med 19.000 ha, dog uden en nævneværdig stigning i det ret beskedne areal med vårraps. Vinterkorn har et højere udbytte pr. ha end vårkorn, og derfor kan skiftet i afgrødessammensætningen få konsekvenser for høsten i år. Læs om høsten i fjor i Nyt fra Danmarks Statistik, 2019:437.

Økologien er i fremgang

I 2019 havde danske landmænd i alt næsten 300.000 ha, som enten dyrkes økologisk eller er under omlægning til økologi. Det er ca. 11 pct. af det samlede areal med landbrug og gartneri. I 2012 var den tilsvarende andel 7 pct.

Landbrugsarealet fordelt på afgrøder for udvalgte år 2000-2020

 

2000

2018

2019

2020 *

 

ha

Landbrug og gartneri i alt

2646982

2632453

2625965

2634879

Korn

1499714

1420173

1378543

1367456

Vinterhvede

611183

406774

559038

484387

Vårhvede

7977

32793

12660

18352

Rug

50472

89981

144906

115346

Vinterbyg

144514

81931

99794

87805

Vårbyg

586574

707690

490836

565673

Havre

44448

80153

50428

74795

Triticale og andet korn til modenhed

54546

20850

20882

21099

Bælgsæd til modenhed

35590

33983

21524

27327

Rodfrugt

115433

92009

88455

99957

Læggekartofler

4522

7048

7063

9205

Industrikartofler

22642

28786

34623

42351

Spisekartofler

11524

12801

11903

11187

Sukkerroer til fabrik

59167

39369

29672

33341

Foderroer

17577

4006

5193

3874

Vinterraps

81178

144254

164480

145010

Vårraps

17946

1094

816

1018

Andre industriafgrøder

5050

1123

1495

1315

Frø til udsæd

78949

102860

113341

106435

Græs og grønfoder i omdriften

432741

494075

524592

525790

Lucerne

5245

1372

800

886

Majs til foder

61493

177678

186009

188725

Helsæd

118763

50878

54484

49543

Græs og kløver

247241

264146

283299

286637

Gartneriprodukter

21678

20576

20269

19809

Græsarealer uden for omdriften

166261

212657

206687

228247

Udtaget areal

191318

9253

8639

8533

Juletræer

23693

19216

21171

Udyrket mark

67124

68333

74258

Andre afgrøder

1123

9578

9704

8552

* Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/afg5

Nyt fra Danmarks Statistik

16. juli 2020 - Nr. 279

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. juli 2021

Kontakt

Kilder og metode

Arealer for 2023 er hentet fra Landbrugsstyrelsens ordning med arealstøtte, tidligere tal er fra landbrugs- og gartneritællingen. Til hver bedrift er henført én og kun én kommune. Hvis en bedrift har arealer i mere end én kommune er vælges den kommune, hvor det største areal befinder sig.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation