Gå til sidens indhold

Mænds barselsandel øget fra 6 til 14 pct. på 19 år

Dagpenge ved fødsel 2022

Forældrepar fra fødselsårgang 2021, hvor begge forældre holdt barselsorlov, holdt tilsammen 318 dages barsel, fordelt med 274 dage til moderen og 44 dage til faderen. I 2003 holdt tilsvarende forældrepar i gennemsnit tilsammen 310 dages barsel, fordelt med 285 dage til moderen og 25 til faderen. Fædrenes andel af det samlede antal barselsdage er dermed steget fra 6 til 14 pct. på 19 år. Forældrepar, hvor begge forældre holdt barsel, udgjorde 54 pct. af alle forældrepar for årgang 2003 og 60 pct. for årgang 2021.

Forældrenes deling af barselsorlov, hvor begge har holdt barselsorlov - fødselsårgang 2003 til 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/barsel04

Næsten fire ud af fem fædre, der kunne holde barselsorlov, gjorde det

I 2003 holdt 75 pct. af de dagpengeberettigede mænd barselsorlov. I 2021 var andelen steget til 78 pct. Andelen af de dagpengeberettigede mænd, der holdt barselsorlov, steg jævnt frem til 2017, hvorefter den er faldet lidt.

Andel dagpengeberettigede mænd, der har holdt barselsorlovKilde: www.statistikbanken.dk/barsel04

Mødre to dage færre, fædre stort set uændret i forhold til årgangen før

For samboende par, hvor begge er berettigede til barselsorlov, steg faderens orlov fra 35,3 dage for årgang 2020 til 35,6 dage for årgang 2021. Moderens orlov faldt fra 302 dage til 300 dage. Tilsammen betød det, at børn fra årgang 2021 fik to dage færre sammen med en af forældrene end børn fra årgang 2020.

Samboende dagpengeberettigede forældres dage på barselsdagpenge i barnets første leveår. 2016-2021Kilde: www.statistikbanken.dk/barsel05

Uddannelsens betydning for længden af moderens orlov før og efter fødsel

Dagpengeberettigede mødre - uden uddannelse og samboende med en dagpengeberettiget partner - der fødte i 2021, holdt i gennemsnit 82 dages orlov på dagpenge før barnets fødsel og 292 dage efter barnets fødsel, i alt 373 dage. Mødre med en lang videregående uddannelse holdt i gennemsnit 42 dage før barnets fødsel og 261 dage efter barnets fødsel, dvs. i alt 303 dage. Barselsloven giver den vordende mor ret til at holde 28 dages graviditetsorlov umiddelbart før terminen for fødslen. Loven giver dog i en række tilfælde mulighed for at holde orlov tidligere i graviditeten end 28 dage før. En del overenskomster giver derudover mulighed for mere arbejdsgiverbetalt orlov før fødslen, end barselsloven giver ret til, men denne type orlov før fødslen, som ikke udløser refusion til arbejdsgiveren, er ikke med i opgørelserne af orlovsdage på barselsdagpenge.

Barselsorlov før og efter fødslen - dagpengeberettigede mødre samboende med en dagpengeberettigetKilde: www.statistikbanken.dk/barsel05

Uddannelsens betydning for længden af faderens barselsorlov

For dagpengeberettigede fædre til børn født i 2021 var orloven på barselsdagpenge - i modsætning til situationen for mødre - i gennemsnit længere, jo længere fædrenes uddannelse var.

Barselsorlov efter fødslen - dagpengeberettigede mænd samboende med en dagpengeberettigetKilde: www.statistikbanken.dk/barsel05

Særlige forhold i forbindelse med denne udgivelse

De forældre, der fik barn i 2021, er den sidste hele årgang forældre, der har holdt barselsorlov efter de regler, der har været gældende fra 1. juli 2002 til 1. august 2022.

Effekten af de nye regler vil være et tema i forbindelse med næste offentliggørelse af statistikken.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. april 2023 - Nr. 124

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Udbetaling af dagpenge i forbindelse med fødsel administreres af Udbetaling Danmark og ATP, hvorfra statistikkens datagrundlag kommer. Dagpenge udbetales enten til arbejdsgiveren som kompensation for udbetalt løn til en ansat på barsel eller udbetales direkte til borgeren, når der ikke er udbetaling af løn. Forældre til børn født i de enkelte år indgår i statistikken, såfremt barnet har ophold i Danmark senest 14 uger efter barnets fødsel. Forældre, der ikke har været på barselsorlov med udbetaling af dagpenge, indgår i statistikken med nul orlovsdage, såfremt de ville være berettigede til at modtage dagpenge i forbindelse med barnets fødsel. Hovedreglen for at være berettiget er, at indtægtsgrundlaget umiddelbart inden barnets fødsel giver ret til dagpenge på mindst 80 pct. af det højest mulige dagpengebeløb på fødselstidspunktet. Ordene forældre, mor og far skal i statistikken opfattes som begreber. Et forældrepar kan bestå af en kvinde og en mand, to kvinder, to mænd, en enlig kvinde eller en enlig mand. Består et forældrepar af mere end en person, kan de være samboende eller ikke samboende. Efter lovændringen den 2.august 2022 kan et forældrepar i forhold til barsel bestå af mere end to personer. I statistikken vil den kvinde, der har født barnet, få tildelt mor-rollen og alle andre få tildelt far-rollen. Hvis flere deles om far-rollen, summeres dagene, idet dog kun far-rollen med det største antal dage da repræsenterer far-rollen, hvad uddannelse og branche angår.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation