Gå til sidens indhold

Især 20-39-årige flytter fra Østdanmark til Skåne

Flyttestatistik for Øresundsregionen 2022

20-39-årige fylder mest i flyttestatistikken for Øresundsregionen. Af dem, der i 2022 flyttede fra Østdanmark til Skåne, var 58 pct. i aldersgruppen 20-39 år. Blandt dem, der flyttede den modsatte vej, var 51 pct. i samme aldersgruppe. Derimod var der i aldersgruppen 0-19 år flere, der flyttede fra Skåne til Østdanmark (22 pct.) end fra Østdanmark til Skåne (15 pct.). For begge flytteretninger var andelen af personer på 40 år eller ældre til gengæld den samme (27 pct.). Overordnet set har antallet, der flytter mellem den danske og svenske del af Øresundsregionen, været stabilt over de seneste otte år. I 2022 flyttede 1.397 personer fra Østdanmark til Skåne, mens 1.862 personer flyttede i modsatte retning. Flyttestrømmen går dermed fortsat i retning mod Danmark.

Antal flytninger fra Østdanmark til Skåne i 2022 fordelt på alderKilde: oresund.statistikbank.dk/oefly30d

De 20-39-årige, der flytter til Skåne, er oftere kvinder og født i Danmark

De 20-39-årige, der flyttede fra Østdanmark til Skåne, er oftere kvinder og oftere født i Danmark sammenlignet med de ældre aldersgrupper, der flytter til Skåne. Således var 52 pct. af de 20-39-årige, der flyttede til Skåne i 2022, kvinder. Til sammenligning var 33 pct. kvinder blandt aldersgrupperne fra 40 år og opefter.

Af de 20-39-årige, der flyttede fra Østdanmark til Skåne, var 50 pct. født i Danmark, mens de resterende hhv. 16 og 34 pct. var født i Sverige og i øvrige lande. For personer på 40 år eller ældre var 37 pct. født i Danmark, mens hhv. 16 og 47 pct. var født i Sverige og øvrige lande.

Fødeland efter aldersgruppe for flytninger fra Østdanmark til Skåne. 2022Kilde: oresund.statistikbank.dk/oefly30d

20-39-årige flytter oftere mellem de store byer i Øresundsregionen

For alle aldersgrupper sker langt størstedelen af alle flytninger inden for Øresundsregionen mellem København og Malmø. Tendensen er tydeligst for personer i aldersgruppen 20-39 år, der flytter fra Østdanmark til Skåne, idet 48 pct. af flytningerne var fra Københavns Kommune i 2022. Blandt dem på 40 år eller ældre, der flyttede til Skåne, boede 35 pct. i Københavns Kommune før flytningen.

I Sverige slår de 20-39-årige tilflyttere sig ofte ned i og omkring universitetsbyerne Malmø og Lund. Af aldersgruppens flytninger til Skåne i 2022 havde 68 pct. Malmø som tilflytningskommune. Malmø var ligeledes destination for 52 pct. af de ældre aldersgruppers flytninger til Skåne. Næstmest populære tilflytningskommune blandt de 20-39-årige var Lund, hvor 6 pct. flyttede til, mens kun 1 pct. af dem over 40 år flyttede hertil.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. april 2023 - Nr. 130

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. april 2024

Kontakt

Kilder og metode

Denne flyttestatistik udgør en del af Ørestat. Den foreliggende statistik udarbejdes i et samarbejde mellem Danmarks Statistik og Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige. Statistikken bygger på oplysninger hentet fra SCB, der fra og med 1998 har registreret oplysninger om de flyttede personer mellem Sverige og Danmark. I opgørelsen indgår de personer, der er registreret som ind- eller udvandret i det aktuelle år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten