Gå til sidens indhold

Fortsat faldende priser på årsbasis

Producent- og importprisindeks for varer juli 2023

Det samlede producentprisindeks for varer faldt i juli 2023 med 4,3 pct. i forhold til samme måned sidste år. Faldet i producentprisindekset er 2,0 procentpoint større end i sidste måned, hvor indekset faldt med 2,3 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode faldet med 2,1 pct. Faldet i importprisindekset er 0,4 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset på årsbasis faldt med 2,5 pct.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Energi bag fald i producentpriser på årsbasis for tredje måned i træk

Årsfaldet i juni på 4,3 pct. er tredje måned i træk med fald. Faldet er primært drevet af fald i energiforsyning på 54,0 pct., mens industri og råstofindvinding bidrager med fald på hhv. 1,3 og 3,4 pct. Disse hovedgrupper udgør hhv. 5,8, 89,6 og 3,8 pct. af det samlede producentprisindeks.

For importprisindekset er årsfaldet på 2,1 pct., hvilket ligeledes er tredje måned i træk med fald. Faldet er bredt funderet med fald i alle underbranchegrupper, råstofindvinding, industri og energiforsyning på hhv. 29,7, 0,7 og 71,2 pct. Disse hovedgrupper udgør hhv. 3,4, 96,0 og 0,6 pct. af importprisindekset. Inden for industri er det bl.a. fald i metalvare- og kemiindustri, der trækker ned.

Fald i priserne på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i juli faldet 0,6 pct. set i forhold til juni måned. For det samlede producentprisindeks trækker energiforsyning og industri ned med fald på hhv. 11,2 og 0,3 pct., og omvendt trækker råstofindvinding indekset op med en stigning på 2,8 pct. Faldet i industri er bl.a. drevet af fald i kemivare, fødevare- og maskinindustri.

Importprisindeks for varer er i juli faldet med 0,5 pct. set i forhold til juni måned. For importprisindekset er det hovedsagelig fald i industri på 0,4 pct., der trækker indekset ned, mens energiforsyning også falder med 37,8 pct. Omvendt trækker råstofindvinding op med en stigning på 0,7 pct. Faldet i industri er drevet af fald i kemivare-, metal- samt gummi- og plastikindustri.

Producentprisindeks for Danmark og EU-27 (uden Storbritannien)Kilde: eurostat

Fald på årsbasis i hele EU

Siden februar 2021 har det samlede producentprisindeks for varer for de 27 EU-lande vist samme udviklingstendens som i Danmark. Efter meget høje og stigende prisstigninger i 2021 og første halvdel af 2022 har prisstigningerne været aftagende fra august 2022. Tallene for juli 2023 er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men i juni 2023 ses et fald på årsbasis på 2,3 pct. I Danmark var der i juni 2023 ligeledes et fald på 2,3 pct. Indekset for EU er beregnet for perioden januar 2000 til juni 2023.

Tallene for EU revideres én gang månedligt, når de sidste nationale data er indkommet. Tallene for juni udkommer 6. september 2023. De kan ses på Eurostats hjemmeside og i Eurostats database.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2019

2022

2023

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Juli

 

Maj.

 

Juni

 

Juli

 

Juni 2023
- juli 2023
 

Juli 2022
- juli 2023
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

154,3

148,5

148,6

147,7

-0,6

-4,3

Råstofindvinding og industri

93,44

128,7

127,7

127,6

127,3

-0,2

-1,1

Råstofindvinding

3,81

294,4

275,1

276,7

284,4

2,8

-3,4

Industri

89,63

120,1

119,0

118,9

118,5

-0,3

-1,3

Energiforsyning

5,78

600,3

300,5

311,2

276,3

-11,2

-54,0

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,78

103,5

103,9

103,9

104,0

0,1

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produk-tion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

193,7

187,1

187,1

185,1

-1,1

-4,4

Råstofindvinding og industri

85,55

146,2

150,9

150,4

150,0

-0,3

2,6

Råstofindvinding

6,00

306,4

319,4

318,0

319,0

0,3

4,1

Industri

79,54

129,7

132,1

131,7

131,3

-0,3

1,2

Energiforsyning

12,59

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,86

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

125,6

119,8

119,9

119,6

-0,3

-4,8

Råstofindvinding og industri

99,16

117,3

112,9

113,0

112,8

-0,2

-3,8

Råstofindvinding

2,22

215,8

136,0

139,6

150,2

7,6

-30,4

Industri

96,94

114,0

111,0

111,0

110,6

-0,4

-3,0

Energiforsyning

0,84

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

129,3

127,0

127,2

126,6

-0,5

-2,1

Råstofindvinding og industri

99,37

126,3

124,0

124,2

123,7

-0,4

-2,1

Råstofindvinding

3,39

261,0

182,8

182,4

183,6

0,7

-29,7

Industri

95,98

122,5

122,0

122,1

121,6

-0,4

-0,7

Energiforsyning

0,63

502,8

209,4

233,3

145,0

-37,8

-71,2

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for 2023 er beregnet med vægte fra 2019. Indekstallene for 2022 er beregnet med vægte fra 2018.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. august 2023 - Nr. 281

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation