Gå til sidens indhold

Fortsat faldende prisstigninger på årsbasis

Producent- og importprisindeks for varer februar 2023

Det samlede producentprisindeks for varer steg i februar 2023 med 8,3 pct. i forhold til samme måned sidste år. Årsstigningen i producentprisindekset er 2,2 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset steg med 10,5 pct. Importprisindeks for varer er i samme periode steget med 7,4 pct. Stigningen i importprisindekset er 2,0 procentpoint mindre end i sidste måned, hvor indekset på årsbasis steg med 9,4 pct.

Producent- og importprisindeks for varerKilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Fald i energipriser, men samlet set fortsat stigende priser på årsbasis

Årsstigningen på 8,3 pct. for det samlede producentprisindeks er den laveste siden april 2021. Årsstigningen er primært drevet af stigning i industri på 7,8 pct., mens råstofindvinding bidrager med en stigning på 18,9 pct. Omvendt falder energiforsyning med 6,3 pct. Disse hovedgrupper udgør hhv. 89,6, 3,8 og 5,8 pct. af det samlede producentprisindeks. Inden for industri står fødevareindustri for over halvdelen af stigningen i indekset, stigninger i bl.a. maskin- og kemivareindustri trækker også indekset op.

For importprisindekset er årsstigningen på 7,4 pct., den laveste siden juni 2021 og den er drevet af stigning i industri på 8,0 pct. Omvendt falder råstofindvinding og energiforsyning med hhv. 6,4 og 6,9 pct. Industri udgør 96,0 pct. af importprisindekset og er derfor udslagsgivende for udviklingen i det samlede importprisindeks for varer. Udviklingen inden for industri er drevet af fødevare-, elektronik- og maskinindustri.             

Faldende priser på månedsbasis

Det samlede producentprisindeks for varer er i februar faldet med 0,3 pct. set i forhold til januar måned. For det samlede producentprisindeks er det hovedsageligt et fald i energiforsyning på 12,1 pct., der trækker indekset ned, mens et fald i råstofindvinding på 4,3 pct. også bidrager. Modsat er der en stigning i industri på 0,5 pct., der trækker indekset op. Inden for industri er det primært fødevareindustri, der trækker op.

Importprisindeks for varer er i februar faldet med 0,5 pct. set i forhold til januar måned. For importprisindekset falder både industri, råstofindvinding og energiforsyning med hhv. 0,2, 2,7 og 11,2 pct.

Producentprisindeks for Danmark og EU-27 (uden Storbritannien)Kilde: eurostat

Faldende prisstigninger på årsbasis i Europa

Siden februar 2021 har det samlede producentprisindeks for varer for de 27 medlemslande i EU vist samme udviklingstendens som i Danmark. Efter meget høje og stigende prisstigninger i 2021 og første halvdel af 2022, er prisstigningerne begyndt at aftage fra august 2022. Tal for februar 2023 er endnu ikke offentliggjort på europæisk niveau, men årsstigningen i januar 2023 var på 13,4 pct. Det er den femte måned i træk, hvor den årlige prisstigning er faldende i EU. Stigningen i januar er den laveste årsstigning siden september 2021. Indekset for EU er beregnet for perioden januar 2000 til januar 2023.

Tallene for EU revideres én gang månedligt, når de sidste nationale data er indkommet. Tallene for februar udkommer den 12. april 2023. De kan ses på Eurostats hjemmeside og i Eurostats database.

Producent- og importprisindeks for varer

 

2019

2022

2023

Ændring

 

Vægt-
forde-
ling

Feb.

 

Dec.

 

Jan.

 

Feb.

 

Jan. 2023
- feb. 2023
 

Feb. 2022
- feb. 2023
 

 

 

indeks 2015 = 100

pct.

Producentprisindeks for samlet dansk

 

 

 

 

 

 

 

Produktion

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

138,1

151,5

150,0

149,6

-0,3

8,3

Råstofindvinding og industri

93,44

117,5

126,7

127,3

127,7

0,3

8,7

Råstofindvinding

3,81

255,2

319,1

317,3

303,5

-4,3

18,9

Industri

89,63

110,0

117,4

118,0

118,6

0,5

7,8

Energiforsyning

5,78

396,8

570,8

422,8

371,8

-12,1

-6,3

Vand-, kloak- og affaldsindustri

0,78

103,8

103,5

103,9

103,9

0,0

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til hjemmemarkedet

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri, energi-

 

 

 

 

 

 

 

og vandforsyning

100,00

169,9

197,0

192,5

190,9

-0,8

12,4

Råstofindvinding og industri

85,55

133,1

149,6

151,3

151,6

0,2

13,9

Råstofindvinding

6,0

261,5

368,0

364,3

342,2

-6,1

30,9

Industri

79,54

119,0

129,6

131,3

132,1

0,6

11,0

Energiforsyning

12,59

..

..

..

..

..

..

Vand-, kloak- og affaldsindustri

1,86

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindeks for dansk produktion

 

 

 

 

 

 

 

til eksport

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri og energiforsyning

100,00

114,3

119,6

119,5

119,7

0,2

4,7

Råstofindvinding og industri

99,16

107,3

112,1

112,2

112,6

0,4

4,9

Råstofindvinding

2,22

195,5

160,0

160,3

158,8

-0,9

-18,8

Industri

96,94

104,4

109,8

109,9

110,3

0,4

5,7

Energiforsyning

0,84

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Importprisindeks

 

 

 

 

 

 

 

Råstofindvinding, industri,

 

 

 

 

 

 

 

og energiforsyning

100,00

119,6

128,9

129,1

128,5

-0,5

7,4

Råstofindvinding og industri

99,37

116,8

125,2

125,9

125,4

-0,4

7,4

Råstofindvinding

3,39

211,3

207,5

203,2

197,8

-2,7

-6,4

Industri

95,98

114,0

122,7

123,4

123,1

-0,2

8,0

Energiforsyning

0,63

404,4

1063,1

423,8

376,5

-11,2

-6,9

Anm. 1: Udvikling i totalindeks kan afvige fra udviklingen i den direkte sammenvejning af underindeks pga. afrunding og kædning.
Anm. 2: Indeks markeret med '..' offentliggøres ikke af diskretionshensyn.
Anm. 3: Der indgår interne afregningspriser i prisindeksene.
Anm. 4: Indekstallene for 2023 er beregnet med vægte fra 2019. Indekstallene for 2022 er beregnet med vægte fra 2018.
Kilde: www.statistikbanken.dk/pris4315

Nyt fra Danmarks Statistik

15. marts 2023 - Nr. 90

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Producentprisindeks for varer belyser udviklingen i danske producenters salgspriser på det danske marked og eksportmarkedet. Importprisindeks for varer belyser prisudviklingen i danske importørers købspriser. Priserne er opgjort uden afgifter. Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik. Læs mere om konjunkturindikatorer og de nyeste nøgletal på www.dst.dk/konjunkturdata.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation