Gå til sidens indhold

Tilskuerne tilbage i teatrene

Scenekunst 2021/2022

I sæsonen 2021/2022 overværede 2,5 mio. tilskuere scenekunst. Det var 1,6 mio. flere end i 2020/2021, hvor restriktioner i forbindelse med COVID-19 havde stor betydning for teatrene. Det samlede tilskuertal på 2,5 mio fordeler sig på 1,8 mio. tilskuere på teatrenes egne stationære scener og 693.000 tilskuere ved turnéforestillinger. Antallet af tilskuere for de turnerende teatre er tilbage på tidligere niveau, mens tilskuertallet på egne scener ligger under niveauet før COVID-19. Hvor der i sæsonen 2018/2019 var 2,1 mio. tilskuere på teatrenes egne stationære scener, var der 321.000 færre tilskuere i 2021/2022.

Antal tilskuere på teatrenes egne stationære scener og på turné i DanmarkKilde: www.statistikbanken.dk/scene10a

Fremgang for Det Kongelige Teater og Det Københavnske Teatersamarbejde

Det Kongelige Teater og teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde havde lidt flere tilskuere i sæsonen 2021/2022 end før COVID-19. På Det Kongelige teater blev 53 produktioner set af 519.000 tilskuere, og i det Københavnske Teatersamarbejde blev 47 produktioner set af 213.000 tilskuere, svarende til en stigning på hhv. 5 pct. og 11 pct. siden 2018/2019. Antallet af tilskuere i de øvrige teaterkategorier, der modtager fast statstilskud, lå under niveauet før COVID-19. Særligt teatrene i kategorien Egnsteatre lå under niveau med 299.000 tilskuere sammenlignet med 494.000 i 2018/2019.

Antal tilskuere i 2018/2019 og 2021/2022 for de statsstøttede teatre efter kategori (udvalg)Kilde: www.statistikbanken.dk/scene10a

Flere produktioner i 2021/2022 end i de fire foregående sæsoner

I sæsonen 2021/2022 blev der opført 920 produktioner på enten stationære scener, turné eller begge dele. Det er flere end i de fem seneste sæsoner. 662 produktioner blev opført på teatrenes egne stationære scener, mens 440 blev opført på turné. Det høje antal produktioner kan skyldes, at flere udskudte produktioner havde premiere i 2021/2022 efter at de i tidligere sæsoner var blevet udskudt pga. COVID-19.

Antal produktioner, der er blevet opført på stationær scene eller på turneKilde: www.statistikbanken.dk/scene10a

Børn er den primære målgruppe for 1/3 af produktionerne

Børn i alderen 0-15 år var den primære målgruppe for 330 af de 920 produktioner, der blev opført i sæsonen 2021/2022. Hvor 527 produktioner (57 pct.) var rettet mod voksne i alderen 25 år og derover var der kun 63 produktioner (7 pct.), der rettede sig mod unge mellem 16 og 24 år. Ud af 232 teatre var der 53 teatre (23 pct.), der kun havde produktioner med børn som den primære målgruppe. Den tilsvarende andel for 16-24-årige var 6 pct. (14 teatre), mens 40 pct. (93 teatre) havde produktioner udelukkende rettet mod voksne i alderen 25 år og derover. Resten af teatrene, svarende til 31 pct. havde produktioner med blandede målgrupper.

Andel teatre efter primær publikumsgruppe og produktioner fordelt på publikumsgruppe. 2021/2022Kilde: www.statistikbanken.dk/scene05a og scene02a

Nyt fra Danmarks Statistik

22. december 2022 - Nr. 446

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne kommer fra statistikken Scenekunst. Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra indberetninger fra 237 aktive og 34 inaktive statsstøttede og ikke-statsstøttede teatre i statistikperioden. Dataindsamlingen pågik mellem september og december 2023.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation