Gå til sidens indhold

24 pct. flere indvandrede for at arbejde i 2022

Asylansøgninger og opholdstilladelser 2022

I 2022 indvandrede 31.600 personer for at arbejde - en stigning på 24 pct. i forhold til året før. Det er samtidig det højeste antal, der er indvandret for at arbejde siden 1997, hvor opgørelsen startede. De foregående ti år var der i gennemsnit 21.200 personer om året, der indvandrede med en opholdstilladelse til arbejde. I løbet af 2022 indvandrede 30.200 personer fra Ukraine med opholdstilladelse efter "Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven)", hvilket svarer til hver tredje af de indvandrede.

Indvandrede fordelt efter opholdstilladelse ved indvandring. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/van8a

Hver femte der indvandrede for at arbejde, var rumænsk statsborger

I 2022 indvandrede 6.000 rumænske statsborgere og 3.700 polske statsborgere for at arbejde, hvilket var hhv. 19 pct. og 12 pct. af de udenlandske statsborgere der indvandrede med en arbejdstilladelse. Med 73 pct., sås den største stigning i antal indvandrede med arbejdstilladelse blandt indiske statsborgere, hvor 2.800 indvandrede i 2022.

Indvandrede med arbejdstilladelse fordelt efter statsborgerskab. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/van8a

Ni ud af ti, der indvandrede med tilladelse til at studere, var 18-29 år

Der var stor forskel i aldersfordelingen blandt personer, der indvandrede alt efter opholdstilladelse ved indvandring. 86 pct. af de personer, der indvandrede med en tilladelse til at studere i 2022 var 18-29 år, mens 7 pct. var i 30'erne. Blandt personer, der indvandrede for at arbejde var 39 pct. 18-29 år og 33 pct. var 30-39 år. Blandt indvandrede med tilladelse til "Asyl mv." og "Ukraine, særlov" var hhv. 44 pct. og 36 pct. under 18 år.

Indvandrede fordelt efter opholdstilladelse og alder. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/van8a og grunddata i Danmarks Statistik

I alt har hver fjerde indvandrer i Danmark opholdstilladelse til arbejde

25 pct. af indvandrere med bopæl i Danmark pr. 1. januar 2023, 176.300 personer i alt, havde en opholdstilladelse til at arbejde - denne andel er steget jævnt de seneste ti år fra 18 pct. i 2013. Indvandrere med tilladelse efter "Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine", udgør 4 pct. af samtlige indvandrere - eller 26.800 personer. Indvandrere med dansk eller nordisk statsborgerskab, og som dermed ikke skal have en opholdstilladelse eller et EU-registreringsbevis, udgør 29 pct. af samtlige indvandrere i Danmark.

Nuværende opholdsgrundlag for indvandrere. 1. januar 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/indoph3

Nyt fra Danmarks Statistik

28. marts 2023 - Nr. 106

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere i statistikdokumentationen. Grundlaget for statistikken er oplysninger fra Udlændingestyrelsen. I denne offentliggørelse anvendes ordet opholdstilladelse som en samlet betegnelse for de forskellige legale muligheder for ophold i Danmark, dvs. opholdstilladelse og EU/EØS-registreringsbevis. Se også emnesiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation