Gå til sidens indhold

Færre feriehusovernatninger fra Sverige og Norge

Feriehusudlejning juli 2023

Der var 4,2 mio. overnatninger i udlejede danske feriehuse i juli, hvilket er næsten uændret i forhold til juli sidste år. Gæster fra både Sverige og Norge havde færre overnatninger i danske feriehuse i juli, sammenlignet med tidligere år. Samlet foretog svenskerne og nordmændene 425.000 feriehusovernatninger i juli - et fald på 45.000 overnatninger sammenlignet med juli 2022. Når der ses bort fra 2020 og 2021, har der i løbet af de seneste 20 år ikke været en juli måned med færre svenske og norske overnatninger i danske feriehuse. Faldet kan ses i lyset af, at kurserne på den svenske og norske krone er lave, de var i juli hhv. 9 og 10 pct. lavere end i samme måned sidste år. Se mere om valutakurser i statistikbanken.dk/dnvalm. Nedgangen i de svenske og norske overnatninger gjaldt også de øvrige kommercielle overnatningsformer. Læs mere om dette i Nyt fra Danmarks Statistik 2023:315.

Svenske og norske overnatninger i feriehuse i juli, 2004 - 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1

Mere end 4 mio. feriehusovernatninger i juli

For 8. år i træk var der mere end 4 mio. feriehusovernatninger i juli. Danskerne stod for 1,6 mio. af disse overnatninger, hvilket er på niveau med sidste år og det højeste antal danske overnatninger i feriehuse i en juli måned, når der ses bort fra juli i 2020 og 2021, der var præget af COVID-19.

Overnatninger i feriehuse i juli, 2004 - 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1

Flere bookede husuger for resten af året end på samme tidspunkt sidste år

Ved udgangen af juli var der 273.000 bookede husuger for resten af 2023 - en stigning på 7.000 husuger sammenlignet med ultimo juli sidste år. Der er en fremgang i de nederlandske bookinger i alle fremtidige måneder i forhold til samme tidspunkt i 2022, mens der er et fald i danske bookinger i alle fremtidige måneder. De tyske bookinger er steget med i alt 5.000. Der er flere tyske bookinger i august, september og december, mens bookingerne i oktober og november er uændrede i forhold til sidste år.

Feriehusudlejning gennem danske udlejningsbureauer, faktiske tal

 

Juli

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2022

2023

 

2022

2023

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

Udlejede husuger

124,4

125,7

1

424,5

419,3

-1

Antal lejemål

98,7

101,4

3

367,4

369,4

1

Overnatninger i alt

4231,4

4239,0

0

13040,5

12650,5

-3

Danske

1621,5

1637,3

1

4457,2

4067,9

-9

Udenlandske i alt

2609,9

2601,7

0

8583,4

8582,5

0

Svenske

72,3

64,8

-10

132,5

122,3

-8

Norske

396,3

359,5

-9

518,9

480,4

-7

Tyske

1980,5

1990,4

1

7340,1

7339,0

0

Nederlandske

45,5

56,5

24

267,3

275,1

3

Andre lande

115,3

130,4

13

324,6

365,7

13

 

antal

 

antal

 

Gns. personer pr. hus

4,9

4,8

 

4,4

4,3

 

Gns. uger pr. lejemål

1,3

1,2

 

1,2

1,1

 

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1

Bookede husuger for resten af året fordelt på gæsternes nationalitet. Pr. ultimo juli

 

I alt
 

Danmark
 

Sverige
 

Norge
 

Tyskland
 

Neder-
landene

Andre
 

 

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

 

1.000

I alt

266,8

273,3

33,3

31,8

1,0

0,9

1,7

1,4

219,5

224,1

6,2

7,7

5,1

7,4

August

124,8

128,0

17,3

16,8

0,7

0,6

1,4

1,1

97,4

98,9

4,5

5,5

3,5

5,0

September

75,4

77,0

8,7

8,2

0,2

0,2

0,2

0,2

64,0

65,5

1,2

1,6

1,0

1,4

Oktober

47,5

47,4

4,3

4,1

0,0

0,0

0,1

0,1

42,2

42,2

0,4

0,4

0,4

0,5

November

11,5

11,5

1,8

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

9,5

9,5

0,1

0,1

0,1

0,2

December

7,7

9,5

1,2

1,1

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

8,0

0,1

0,1

0,1

0,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh2

Nyt fra Danmarks Statistik

11. september 2023 - Nr. 313

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen og på emnesiden. Alle tal er i faktiske tal, hvis ikke andet er angivet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation