Gå til sidens indhold

Næstbedste påskemåned for feriehusovernatninger

Feriehusudlejning april 2023

I påskemåneden april 2023 var der 1,9 mio. overnatninger i udlejede feriehuse - et fald på 6 pct. sammenlignet med april sidste år, hvor påsken også faldt i april. Alligevel er overnatningstallet det næsthøjeste for en april måned kun overgået af april sidste år. De danske feriehuse var således stadig attraktive for mange at holde påskeferie i. Antallet af feriehusovernatninger i april er mere end fordoblet over de sidste 20 år. Der er tydelige forskelle i feriehusovernatningerne afhængigt af, om påsken falder i marts eller april. Men selv i de år hvor påsken falder i marts, er der sket en stigning i overnatninger i april fra 500.000 i 2005 til 1,1 mio. i 2018.

Overnatninger i feriehuse. April 2004 - 2023Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1

Stigning i bookede husuger er fordelt på det meste af året

Med udgangen af april var der 437.000 bookede husuger for resten af 2023. Det er 8.900 flere end på samme tidspunkt i 2022. Det dækker over, at danske gæsters bookinger for resten af året er faldet med 3.900 sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Med undtagelse af maj - hvor pinsen falder i år - er nedgangen i de danske bookede husuger fordelt på hele det resterende år, men mest markant i højsæsonsmånederne juni og juli. Den modsatte tendens ses i de tyske bookede husuger for resten af året, hvor der med undtagelse af juni er en stigning i bookede husuger fordelt på resten af året. Faldet i juni skal ses i lyset af pinsens placering i juni i 2022. Den største stigning ses i august, hvor der er 3.300 flere husuger booket af tyske gæster sammenlignet med sidste år.

Feriehusudlejning gennem danske udlejningsbureauer, faktiske tal

 

April

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2022

2023

 

2022

2023

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

Udlejede husuger

61,3

58,9

-4

139,6

132,1

-5

Antal lejemål

59,3

57,9

-2

136,0

130,6

-4

Overnatninger i alt

2056,5

1929,3

-6

4454,2

4174,0

-6

Danske

508,6

484,3

-5

1677,9

1318,6

-21

Udenlandske i alt

1547,9

1445,0

-7

2776,3

2855,4

3

Svenske

5,0

5,8

16

9,2

10,7

16

Norske

16,7

15,0

-10

22,1

22,2

0

Tyske

1429,7

1311,7

-8

2569,9

2636,3

3

Nederlandske

61,9

71,6

16

86,4

95,0

10

Andre lande

34,6

40,9

18

88,7

91,2

3

 

antal

 

antal

 

Gns. personer pr. hus

4,8

4,7

 

4,6

4,5

 

Gns. uger pr. lejemål

1,0

1,0

 

1,0

1,0

 

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh1

Bookede husuger for det kommende år fordelt på gæsternes nationalitet. Pr. ultimo april

 

I alt
 

Danmark
 

Sverige
 

Norge
 

Tyskland
 

Neder-
landene

Andre
 

 

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

2022

2023

 

1.000

I alt

427,6

436,5

80,9

77,0

2,8

2,7

9,8

10,0

316,9

324,7

8,7

10,3

8,4

11,7

Maj

64,9

66,5

12,7

12,8

0,3

0,3

0,4

0,5

47,2

48,2

3,1

2,6

1,3

2,1

Juni

78,8

76,8

15,1

13,6

0,7

0,7

1,7

1,7

58,2

56,7

1,5

1,9

1,6

2,2

Juli

98,7

98,9

33,2

31,9

1,2

1,2

6,8

6,9

53,9

54,2

1,1

1,4

2,5

3,3

August

89,5

94,1

10,8

10,4

0,5

0,4

0,8

0,8

73,0

76,4

2,2

3,2

2,2

2,9

September

51,1

53,2

5,1

4,7

0,1

0,1

0,1

0,1

44,7

46,8

0,6

0,8

0,6

0,8

Oktober

32,3

32,8

2,3

2,1

0,0

0,0

0,0

0,0

29,5

30,2

0,2

0,2

0,2

0,2

November

7,3

7,5

1,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

6,2

6,4

0,0

0,0

0,0

0,1

December

5,0

6,6

0,7

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

4,2

5,7

0,0

0,0

0,1

0,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/ferieh2

Nyt fra Danmarks Statistik

24. maj 2023 - Nr. 180

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen og på emnesiden. Alle tal er i faktiske tal, hvis ikke andet er angivet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation