Gå til sidens indhold

Lønningerne steg 3,4 pct. det seneste år

Lønindeks 4. kvt. 2021 til og med 1. kvt. 2023

Lønningerne steg med 3,4 pct. i første kvartal 2023 i forhold til første kvartal 2022. Det viser tallene fra det standardberegnede lønindeks, der i dag udgives efter at have gennemgået et serviceeftersyn, jf. "Særlige forhold ved denne offentliggørelse".

Årlig ændring i det standardberegnede lønindeks, gennemsnit for alle sektorerKilde: www.statistikbanken.dk/sblon1

Lønnen steg mest i den private sektor

Lønningerne steg i første kvartal 2023 mest i den private sektor med 3,6 pct. i forhold til første kvartal 2022. Lønmodtagerne i regionerne havde den laveste lønstigning på 2,5 pct., mens lønmodtagerne i staten og i kommunerne havde lønstigninger på hhv. 2,7 og 3,3 pct. i første kvartal 2023 i forhold til første kvartal 2022.

Årlig ændring i det standardberegnede lønindeks opgjort for sektorerKilde: www.statistikbanken.dk/sblon1

Største lønstigninger i Bygge og anlæg, Industri mv. og Erhvervsservice

I den private sektor er det brancherne Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, Bygge og anlæg samt Erhvervsservice, som trækker lønudviklingen op med stigninger på hhv. 4,0 pct., 5,2 pct. og 4,1 pct. i forhold til første kvartal 2022. Den mindste årsstigning i den private sektor er i branchen Finansiering og forsikring, hvor lønningerne er steget 2,6 pct. det seneste år.

Årlig ændring i det standardberegnede lønindeks for sektorer og brancher

 

4. kvt. 2022

1. kvt. 2023

 

pct.

Sektorer i alt

3,2

3,4

Virksomheder og organisationer i alt

3,3

3,6

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

3,8

4,0

Bygge og anlæg

3,1

5,2

Handel og transport mv.

2,7

3,2

Information og kommunikation

3,3

3,2

Finansiering og forsikring

2,2

2,6

Ejendomshandel og udlejning

3,3

3,2

Erhvervsservice

4,1

4,1

Undervisning og sundhed mv.

4,4

2,9

Kultur, fritid og anden service

3,3

2,7

Stat (inklusive sociale kasser og fonde)

2,5

2,7

Regioner

3,2

2,5

Kommuner

3,4

3,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/sblon1

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Danmarks Statistik udgiver efter en pause det standardberegnede lønindeks

I februar 2022 besluttede Danmarks Statistik, at det var nødvendigt at gennemgå produktionssystemet samt de anvendte metoder, der var lagt til grund for det standardberegnede lønindeks. Lønindekset blev derfor sat på pause og har fået et større serviceeftersyn. Som følge af serviceeftersynet er der foretaget ændringer i den bagvedliggende beregningsmetode, og det standardberegnede lønindeks er blevet genberegnet for hele perioden fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2023. I det hidtidige standardberegnede lønindeks var der en mindre, systematisk overvurdering af lønudviklingen for den private sektor, som er fjernet i det reviderede indeks. Overvurderingen skyldtes et uhensigtsmæssigt sammenspil mellem de valgte metoder og manglende indberetninger fra en del af de virksomheder i den private sektor, som var udtrukket til stikprøven. Lønudviklingen for de offentlige delsektorer er i det reviderede lønindeks i høj grad sammenlignelig med det tidligere offentliggjorte standardberegnede lønindeks. Læs mere om metoderne for det standardberegnede lønindeks.

Det implicitte lønindeks har været udgivet løbende og er ikke påvirket af serviceeftersynet.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. maj 2023 - Nr. 187

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. august 2023

Kontakt

Kilder og metode

De standardberegnede lønindeks er kædeindeks af Laspeyres-typen, hvor den målte lønudvikling er opgjort på baggrund af en fast sammensætning af lønmodtagernes individuelle karakteristika, som fx aflønningsform, og arbejdsfunktion. Den målte lønudvikling i de implicitte lønindeks er derimod beregnet på baggrund af summariske løngennemsnit og kan dermed være påvirket af strukturelle forskydninger på arbejdsmarkedet. Det betyder fx, at en øget tilgang af højtlønnede i forhold til lavtlønnede medarbejdere vil trække i retning af en øget lønudvikling. Derudover indgår elever og unge under 18 år ikke i det standardberegnede lønindeks, mens de i det implicitte indgår på samme måde som almindelige lønmodtagere gør. Der er desuden forskelle i medarbejderpopulationen for de to indeks, der skyldes de bagvedliggende beregningsmetoder og valideringsregler. Der forekommer løbende revisioner i de sæsonkorrigerede indeksværdier for virksomheder og organisationer i det implicitte lønindeks. Det standardberegnede lønindeks foreligger pt. ikke i sæsonkorrigeret form.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation