Gå til sidens indhold

Antallet af ledige stillinger faldt med 2.100

Ledige stillinger 2. kvt. 2023

Antallet af ledige stillinger i den private sektor faldt i andet kvartal 2023 med 2.100 til 54.700, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dermed er antallet af ledige stillinger faldet fire kvartaler i træk med i alt 15.000, svarende til et fald på 21,5 pct. siden andet kvartal 2022, hvor antallet af ledige stillinger toppede. Andelen af ledige stillinger udgjorde i andet kvartal 2,8 pct. af samtlige stillinger, hvilket er et fald på 0,1 procentpoint i forhold til første kvartal 2023. Antallet af ledige stillinger ligger fortsat 19.200 over niveauet i første kvartal 2020, umiddelbart før COVID-19.

Antal ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03

Region Hovedstaden havde det største fald i andelen af ledige stillinger

Blandt regionerne havde Hovedstaden i andet kvartal med 3,0 pct. den højeste andel af ledige stillinger på trods af et fald på 1,3 procentpoint i forhold til samme kvartal året før. Regionerne Sjælland, Syddanmark samt Midtjylland havde alle et fald i andelen på 0,7 procentpoint til en andel af ledige stillinger på hhv. 2,5 pct., 2,9 pct. og 2,7 pct. (Midtjylland). Region Nordjylland havde det laveste fald i andelen med 0,3 procentpoint til en andel på 2,5 pct. Dermed var Nordjylland samt Sjælland i andet kvartal de regioner med den laveste andel af ledige stillinger i forhold til samtlige stillinger.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på regioner. 2. kvt. 2023 i forhold til 2. kvt. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02

Information og kommunikation havde det største fald i andelen

Med et fald på 2,2 procentpoint i forhold til året før var information og kommunikation den branche, der havde det største fald i andelen af ledige stillinger i forhold til samtlige stillinger, svarende til en andel på 3,1 pct. i andet kvartal 2023. Brancherne finansiering, forsikring og ejendomshandel samt erhvervsservice havde begge et fald på 1,0 procentpoint til hhv. 2,2 pct. og 3,7 pct. Finansiering, forsikring og ejendomshandel havde dermed den laveste andel af ledige stillinger, mens erhvervsservice havde kvartalets højeste andel. Handel og transport mv. havde et fald i andelen på 0,9 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 2,8 pct., mens bygge og anlæg faldt 0,5 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 2,5 pct. Mindste fald i andelen af ledige stillinger havde branchen industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed med 0,3 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 2,7 pct.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på brancher. 2. kvt. 2023 i forhold til 2. kvt. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2022

2023

2022

2023

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

69755

65463

61732

56785

54723

3,7

3,5

3,2

2,9

2,8

I alt - faktiske

73559

66699

58527

55628

57609

3,7

3,4

3,0

2,8

2,9

Hovedstaden

30644

28124

24314

23824

22466

4,3

3,9

3,3

3,2

3,0

Sjælland

6378

5736

5817

4500

4943

3,2

3,0

2,8

2,3

2,5

Syddanmark

13336

11659

9237

9720

10598

3,6

3,2

2,6

2,7

2,9

Midtjylland

15276

13118

11949

10718

12245

3,4

2,9

2,6

2,4

2,7

Nordjylland

4636

3989

3209

3420

4087

2,8

2,5

1,9

2,1

2,5

Uden fast arbejdssted1

3288

4073

3999

3444

3271

4,6

5,9

5,9

5,2

4,9

1Uden fast arbejdssted er fiktive enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

2. kvt. 2023

 

I alt

 

1-9
ansatte
 

10-49
ansatte
 

50-99
ansatte
 

100 +
ansatte
 

Uden fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

57609

10466

19181

8021

16671

3271

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

9933

857

2066

1367

5619

25

Bygge og anlæg

4819

1710

1563

788

749

10

Handel og transport mv.

22025

4696

9874

2850

4221

385

Information og kommunikation

3927

333

1609

741

1226

18

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

3098

527

911

428

1229

3

Erhvervsservice

13806

2343

3160

1847

3627

2830

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

2,9

3,1

3,0

2,9

2,5

4,9

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

2,7

2,9

2,6

2,4

2,7

3,3

Bygge og anlæg

2,5

3,4

2,4

2,4

1,8

0,8

Handel og transport mv.

2,8

3,1

2,9

2,6

2,4

2,0

Information og kommunikation

3,1

1,8

4,1

4,2

2,4

1,0

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

2,2

1,7

2,8

3,1

2,0

1,8

Erhvervsservice

3,7

3,7

3,4

3,6

2,9

6,5

1Se note til foregående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Nyt fra Danmarks Statistik

25. august 2023 - Nr. 295

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis, og statistikken er således ikke en status på et givet tidspunkt, men beskriver ledige stillinger som et gennemsnit for hele kvartalet. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation