Gå til sidens indhold

Antallet af ledige stillinger falder

Ledige stillinger 1. kvt. 2023

Antallet af ledige stillinger i den private sektor faldt i første kvartal 2023 med 4.200 til 57.700, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dermed er antallet af ledige stillinger faldet fire kvartaler i træk med i alt 11.900, svarende til et fald på 17,1 pct. siden første kvartal 2022, hvor antallet af ledige stillinger toppede. Andelen af ledige stillinger udgjorde i første kvartal 3,0 pct. af samtlige stillinger, hvilket er et fald på 0,2 procentpoint i forhold til fjerde kvartal 2022. Antallet af ledige stillinger ligger dog fortsat 22.200 over niveauet i 1. kvt. 2020, umiddelbart før COVID-19.

Antal ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03

Region Syddanmark havde det største fald i andelen af ledige stillinger

Region Syddanmark havde med en andel af ledige stillinger på 2,7 pct. det største fald på 1,3 procentpoint i forhold til samme kvartal året før. I Region Midtjylland faldt andelen 0,9 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 2,4 pct. Region Nordjylland havde et fald på 0,8 procentpoint til en andel på 2,2 pct. Dermed var Nordjylland den region med den laveste andel af ledige stillinger i første kvartal. Region Hovedstaden havde den højeste andel af ledige stillinger på 3,3 pct., trods et fald på 0,5 procentpoint. Region Sjælland havde med en andel af ledige stillinger på 2,5 pct., det mindste fald i andelen med 0,3 procentpoint i forhold til året før.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på regioner. 1. kvt. 2023 i forhold til 1. kvt. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02

Information og kommunikation havde det største fald i andelen

Med et fald på 1,3 procentpoint i forhold til året før var information og kommunikation den branche, der havde det største fald i andelen af ledige stillinger, svarende til en andel på 3,5 pct. i første kvartal 2023. Bygge og anlæg havde et fald i andelen på 1,2 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 2,5 pct. Laveste andel af ledige stillinger havde finansiering, forsikring og ejendomshandel med 1,9 pct., hvilket svarer til et fald på 0,7 procentpoint. Brancherne industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed, handel og transport samt erhvervsservice havde alle et fald på 0,6 procentpoint til hhv. 2,7 pct., 2,7 pct. og 3,7 pct. ledige stillinger. Erhvervsservice havde dermed den højeste andel af ledige stillinger i første kvartal.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på brancher. 1. kvt. 2023 i forhold til 1. kvt. 2022Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2022

2023

2022

2023

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

69622

69469

65483

61894

57734

3,8

3,7

3,5

3,2

3,0

I alt - faktiske

67768

73671

66843

58521

56138

3,6

3,7

3,4

2,9

2,9

Hovedstaden

26037

30696

28191

24393

23758

3,8

4,3

3,9

3,3

3,3

Sjælland

5202

6387

5759

5866

4990

2,8

3,2

3,0

2,8

2,5

Syddanmark

14067

13365

11690

9130

9710

4,0

3,6

3,2

2,5

2,7

Midtjylland

14418

15295

13137

11884

10753

3,3

3,4

2,9

2,6

2,4

Nordjylland

4608

4641

3994

3249

3545

3,0

2,8

2,5

1,9

2,2

Uden fast arbejdssted1

3435

3288

4073

3999

3382

4,9

4,6

5,9

5,9

5,8

1Uden fast arbejdssted er fiktive enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

1. kvt. 2023

 

I alt

 

1-9
ansatte
 

10-49
ansatte
 

50-99
ansatte
 

100 +
ansatte
 

Uden fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

56138

11601

17387

6522

17246

3382

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

9905

604

2266

1026

5954

54

Bygge og anlæg

4746

2204

1212

675

646

8

Handel og transport mv.

20836

4868

8398

2161

4277

1132

Information og kommunikation

4584

838

1381

852

1487

26

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

2572

350

534

263

1415

10

Erhvervsservice

13494

2737

3595

1544

3467

2152

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

2,9

3,3

2,8

2,5

2,6

5,8

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

2,7

2,1

2,8

2,0

2,8

3,9

Bygge og anlæg

2,5

4,2

1,9

2,1

1,6

0,7

Handel og transport mv.

2,7

3,2

2,6

2,2

2,5

6,3

Information og kommunikation

3,5

4,3

3,6

4,9

2,8

1,4

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

1,9

1,1

1,8

2,6

2,3

1,6

Erhvervsservice

3,7

4,3

3,8

3,1

2,9

6,2

1Se note til foregående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Nyt fra Danmarks Statistik

26. maj 2023 - Nr. 183

Hent som PDF
Næste udgivelse: 25. august 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis, og statistikken er således ikke en status på et givet tidspunkt, men beskriver ledige stillinger som et gennemsnit for hele kvartalet. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation