Gå til sidens indhold

Antallet af ledige stillinger faldt med 2.700

Ledige stillinger 4. kvt. 2022

Antallet af ledige stillinger i den private sektor faldt i fjerde kvartal 2022 med 2.700 til 63.100, når der er korrigeret for sæsonudsving. Dermed er antallet af ledige stillinger faldet med 8,7 procent siden andet kvartal 2022, hvor antallet af ledige stillinger toppede. Andelen af ledige stillinger udgjorde i fjerde kvartal 3,3 pct. af samtlige stillinger, hvilket er 0,2 procentpoint mindre end i tredje kvartal.

Antal ledige stillinger i den private sektor, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lsk03

Region Syddanmark havde det største fald i andelen af ledige stillinger

Region Syddanmark havde med en andel af ledige stillinger på 2,5 pct. det største fald på 0,9 procentpoint i forhold til samme kvartal året før. Region Midtjylland og Nordjylland havde begge et fald på 0,3 procentpoint til en andel af ledige stillinger på hhv. 2,6 og 1,9 pct. Dermed var Nordjylland den region med den laveste andel af ledige stillinger i fjerde kvartal. Region Hovedstaden havde den højeste andel af ledige stillinger på 3,4 pct., trods et fald på 0,4 procentpoint. Den eneste region med en stigning i andelen af ledige stillinger, over det seneste år, var Region Sjælland, hvor andelen steg med 0,3 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 2,9 pct.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på regioner. 4. kvt. 2022 i forhold til 4. kvt. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02

Information og kommunikation havde det største fald i andelen

Med et fald på 1,8 procentpoint i forhold til året før var information og kommunikation den branche, der havde det største fald i andelen af ledige stillinger, svarende til en andel på 3,3 pct. i fjerde kvartal 2022. Bygge og anlæg havde et fald i andelen på 0,9 procentpoint til en andel af ledige stillinger på 2,8 pct., mens handel og transport mv. faldt med 0,4 pointpoint til en andel på 2,6 procent. Laveste andel af ledige stillinger havde finansiering, forsikring og ejendomshandel med 2,2 pct., hvilket svarer til et fald på 0,1 procentpoint. Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed samt erhvervsservice havde som de eneste brancher stigninger i andelen af ledige stillinger. Begge brancher havde en stigning på 0,1 procentpoint til en andel på hhv. 2,9 og 3,9 pct. Erhvervsservice havde dermed den højeste andel af ledige stillinger i fjerde kvartal.

Udviklingen i andelen af ledige stillinger fordelt på brancher. 4. kvt. 2022 i forhold til 4. kvt. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Ledige stillinger i den private sektor fordelt på regioner

 

Ledige stillinger

Andel ledige stillinger

 

2021

2022

2021

2022

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

antal

pct.

I alt - sæsonkorrigeret

66744

68271

69180

65794

63140

3,6

3,7

3,6

3,5

3,3

I alt - faktiske

62248

67527

73598

66879

58490

3,3

3,6

3,7

3,4

2,9

Hovedstaden

26103

26090

30747

28053

24402

3,8

3,8

4,3

3,9

3,4

Sjælland

4889

5218

6372

5754

5973

2,6

2,8

3,2

3,0

2,9

Syddanmark

12407

13841

13399

11733

9223

3,4

3,9

3,6

3,2

2,5

Midtjylland

12598

14320

15130

13252

11693

2,9

3,3

3,4

3,0

2,6

Nordjylland

3372

4623

4661

4015

3187

2,2

3,0

2,8

2,5

1,9

Uden fast arbejdssted1

2879

3436

3288

4074

4011

3,8

4,9

4,6

5,9

5,9

1Uden fast arbejdssted er fiktive enheder, hvor personer uden et fast fysisk arbejdssted er placeret, fx sælgere, sømænd og cykelbude.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk02 og lsk03

Ledige stillinger (faktiske tal) i den private sektor fordelt på branche og arbejdsstedets størrelse

 

4. kvt. 2022

 

I alt

 

1-9
ansatte
 

10-49
ansatte
 

50-99
ansatte
 

100 +
ansatte
 

Uden fast
arbejds-
sted1

 

antal ledige stillinger

Antal ledige stillinger

58490

12390

17593

5646

18850

4011

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

11047

997

2166

879

6969

37

Bygge og anlæg

5433

2401

1605

673

743

11

Handel og transport mv.

20442

5314

7542

2107

4423

1056

Information og kommunikation

4354

597

1578

508

1594

77

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

2920

522

612

266

1510

10

Erhvervsservice

14293

2560

4090

1213

3610

2820

 

andel ledige stillinger i pct.

Andel ledige stillinger

2,9

3,6

2,7

2,2

2,8

5,9

Industri, råstofudvinding og

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

2,9

3,6

2,7

1,8

3,2

3,7

Bygge og anlæg

2,8

4,9

2,2

1,9

2,0

0,9

Handel og transport mv.

2,6

3,5

2,2

2,1

2,5

5,6

Information og kommunikation

3,3

3,0

4,2

2,9

3,0

3,4

Finansiering, forsikring og

 

 

 

 

 

 

ejendomshandel

2,2

1,6

2,1

2,5

2,4

1,6

Erhvervsservice

3,9

4,0

4,4

2,5

3,1

6,4

1Se note til foregående tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lsk01

Nyt fra Danmarks Statistik

24. februar 2023 - Nr. 60

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. maj 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker tilnærmelsesvist den private sektor, idet statistikken dækker de fleste brancher, som domineres af private virksomheder. Der indsamles dog ikke data for landbrug, skovbrug og fiskeri samt kultur, fritid og anden service. Statistikken udarbejdes kvartalsvis, men data indsamles månedsvis, og statistikken er således ikke en status på et givet tidspunkt, men beskriver ledige stillinger som et gennemsnit for hele kvartalet. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation