Gå til sidens indhold

Hver tredje nye bil i august er en elbil

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
12.821
august 2023
-8,9 %
juli til august 2023

Nyregistrerede motorkøretøjer august 2023

Der blev registreret 4.800 nye elbiler i august, og de udgjorde 35,1 pct. af alle 13.600 nye personbiler opgjort i faktiske tal. I juli var andelen 31,0 pct. Husholdningerne stod for 3.300 elbiler i august, og det svarer til 39,5 pct. af deres nye biler mod 38,9 pct. i juli. Andelen af nye elbiler i erhvervene var 28,3 pct. i august mod 20,8 pct. i juli. Der er nu 159.700 elbiler i Danmark, svarende til 5,7 pct. af alle personbiler.

Tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv fordelt på drivmiddel, andele af faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Stigende andel af elbiler og faldende andel af plugin hybrider i det seneste år

Elbilerne udgjorde 30,0 pct. eller 48.600 af de nye personbiler i perioden september 2022 - august 2023 mod 24,6 pct. eller 29.600 i de foregående 12 måneder. I husholdningerne udgjorde elbilerne 37,6 pct. af alle nye biler, eller 32.900 stk. i perioden september 2022 - august 2023. I den foregående 12-måneders periode udgjorde de 31,3 pct. af nyregistreringerne. I erhvervene udgjorde elbilerne 21,0 pct. af de nye biler i de seneste 12 måneder mod 16,9 pct. i den foregående periode.

Plugin hybriderne udgjorde 12,8 pct. af de nye biler i de seneste 12 måneder mod 25,9 pct. i den foregående 12-måneders periode. I faktiske tal var det en tilbagegang til 21.200 biler fra 32.400.

Bestanden af elbiler er vokset med 68 pct. siden august sidste år

Bestanden af elbiler udgjorde ultimo august 159.700 stk., eller 5,7 pct. af alle personbiler. Det er 67,6 pct. eller 64.400 flere end for et år siden. Tilvæksten kan henføres til 48.600 nye og 19.000 importerede brugte elbiler, hvorfra går de biler, der er afmeldt i perioden og ikke er aktive ultimo august. 84,6 pct. af elbilerne bruges i husholdningerne, mens 15,4 pct. bruges i erhvervene. For husholdningernes vedkommende udgør elbilerne nu 5,1 pct. af deres bestand på 2,630 mio. biler, mens de for erhvervenes vedkommende udgør 11,9 pct. af 196.400 biler.

Forskydning mellem drivmidlerne i bestanden

Det er alene elbilerne og plugin hybriderne, der er blevet flere af siden august sidste år. Bestandene af elbiler og plugin hybrider er vokset med hhv. 64.400 og 20.800 biler, mens der er blevet 21.300 færre benzinbiler og 47.700 færre dieselbiler. Samlet set er bestanden vokset med 0,6 pct. til 2.826.500 personbiler.

Lavere bilsalg i august end i juli

Der blev registreret 12.800 nye personbiler i august opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 8,9 pct. færre end i juli. Tilgangen til husholdningerne var 3,9 pct. lavere end i juli, og 15,6 pct. lavere i erhvervene. Det samlede antal registreringer af nye biler i juni-august var 1,1 pct. højere end i marts-maj. I husholdningerne var stigningen på 6,8 pct., mens tilgangen i erhvervene faldt 5,7 pct.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Svagt stigende tilgang de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang af nye biler i perioden september 2022 - august 2023 var på 162.000 i faktiske tal, hvilket er 3,3 pct. eller 5.200 højere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne steg med 4,3 pct. til 87.200 biler, mens den steg med 2,2 pct. i erhvervene til 74.800 biler. De fossilt drevne biler (benzin og diesel) gik 2,7 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 64,2 pct. Plugin hybriderne faldt med 34,7 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2023

 

2023

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

 

Juni-aug./
mar.-maj

Aug./
juli

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

13835

13801

13213

14398

14081

12821

 

1,1

-8,9

I husholdningerne

7763

7447

7117

8215

7964

7658

 

6,8

-3,9

I erhvervene

6072

6354

6097

6184

6117

5163

 

-5,7

-15,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

August

Æn-
dring

 

Sept. 2021
- aug. 2022

Sept. 2022
- aug. 2023

Æn-
dring

 

2022

2023

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

12824

13588

6,0

 

156742

161959

3,3

Benzin

6793

6498

-4,3

 

77258

76577

-0,9

Diesel

1276

1088

-14,7

 

17374

15536

-10,6

El

2440

4776

95,7

 

29608

48617

64,2

Plugin hybrid mv.

2315

1226

-47,0

 

32502

21229

-34,7

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

4719

5042

6,8

 

62557

59969

-4,1

Privatleasing

1943

3259

67,7

 

21003

27197

29,5

Samlet tilgang

6662

8301

24,6

 

83560

87166

4,3

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

8105

8546

5,4

 

94185

101990

8,3

Ikke-leasingbiler (a)

1100

916

-16,7

 

14776

10970

-25,8

Til leasing

7005

7630

8,9

 

79409

91020

14,6

Erhvervsleasing (b)

5062

4371

-13,7

 

58406

63823

9,3

Samlet tilgang (a+b)

6162

5287

-14,2

 

73182

74793

2,2

Erhvervskøretøjer i alt

3020

2889

-4,3

 

33443

30197

-9,7

Varebiler

2608

2205

-15,5

 

28488

24737

-13,2

Lastbiler

185

279

50,8

 

1991

2195

10,2

Sættevognstrækkere

188

338

79,8

 

2250

2689

19,5

Busser

39

67

71,8

 

714

576

-19,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
12.821
august 2023
-8,9 %
juli til august 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

8. september 2023 - Nr. 310

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation