Gå til sidens indhold

Lille nedgang i andelen af elbiler fra juni til juli

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
14.300
juli 2023
-1,8 %
juni til juli 2023

Nyregistrerede motorkøretøjer juli 2023

3.500 nye elbiler i juli udgjorde 31,0 pct. af alle 11.400 nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 34,3 pct. i juni. Husholdningerne stod for 2.500 elbiler, og det svarer til 38,9 pct. af deres nye biler mod 44,3 pct. i juni. Andelen af nye elbiler i erhvervene var 20,8 pct. i juli mod 21,9 pct. i juni. Der er nu 152.000 elbiler i Danmark, svarende til 5,4 pct. af alle personbiler.

Tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv fordelt på drivmiddel, andele af faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Stigende andel af elbiler og faldende andel af plugin hybrider i det seneste år

Elbilerne udgjorde 28,7 pct. eller 46.300 af de nye personbiler i perioden august 2022 - juli 2023 mod 24,8 pct. eller 30.200 i de foregående 12 måneder. I husholdningerne udgjorde elbilerne 36,4 pct. af alle nye biler, eller 31.200 stk. i perioden august 2022 - juli 2023. I den foregående 12-måneders periode udgjorde de 31,4 pct. af nyregistreringerne. I erhvervene udgjorde elbilerne 20,0 pct. af de nye biler i de seneste 12 måneder mod 16,6 pct. i den foregående periode.

Plugin hybriderne udgjorde 13,8 pct. af de nye biler i de seneste 12 måneder mod 27,3 pct. i den foregående periode. I faktiske tal var det en tilbagegang til 22.300 biler fra 33.500.

Bestanden af elbiler er vokset med 66 pct. siden juli sidste år

Bestanden af elbiler udgjorde ultimo juli 152.000 stk., eller 5,4 pct. af alle personbiler. Det er 65,9 pct. eller 60.400 flere end for et år siden. Tilvæksten kan henføres til 46.300 nye og 17.700 importerede brugte biler, hvorfra går de biler, der er afmeldt i perioden og ikke er aktive ultimo juli. 84,5 pct. af elbilerne bruges i husholdningerne, mens 15,5 pct. bruges i erhvervene. For husholdningernes vedkommende udgør elbilerne nu 4,9 pct. af deres bestand på 2,628 mio. biler, mens de for erhvervenes vedkommende udgør 11,9 pct. af 197.000 biler.

Forskydning mellem drivmidlerne i bestanden

Det er alene elbilerne og plugin hybriderne, der er blevet flere af siden juli sidste år. Bestandene af elbiler og plugin hybrider er vokset med hhv. 60.400 og 21.700 biler, mens der er blevet 19.900 færre benzinbiler og 46.400 færre dieselbiler. Samlet set er bestanden vokset med 0,6 pct. til 2.825.200 personbiler.

Lidt lavere bilsalg i juli end i juni

Der blev registreret 14.300 nye personbiler i juli opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 1,8 pct. færre end i juni. Tilgangen til husholdningerne var 2,9 pct. lavere end i juni, og 0,5 pct. lavere i erhvervene. Det samlede antal registreringer af nye biler i maj-juli var 3,0 pct. højere end i februar-april. I husholdningerne var stigningen på 5,5 pct., mens tilgangen i erhvervene var uændret.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Næsten uændret tilgang de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang af nye biler i perioden august 2022 - juli 2023 var på 161.200 i faktiske tal, hvilket er 0,9 pct. eller 1.400 højere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 0,8 pct. til 85.500 biler, mens den steg med 2,8 pct. i erhvervene til 75.700 biler. De fossilt drevne biler (benzin og diesel) gik 3,6 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 53,2 pct. Plugin hybriderne faldt med 33,5 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2023

 

2023

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

Maj-juli/
feb.-apr.

Juli/
juni

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

13151

13961

13880

13321

14580

14313

 

3,0

-1,8

I husholdningerne

6949

7776

7465

7144

8247

8010

 

5,5

-2,9

I erhvervene

6202

6185

6415

6177

6333

6304

 

0,1

-0,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Juli

Æn-
dring

 

Aug. 2021
- juli 2022

Aug. 2022
- juli 2023

Æn-
dring

 

2022

2023

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

9915

11353

14,5

 

159831

161197

0,9

Benzin

4909

5708

16,3

 

78120

76872

-1,6

Diesel

1191

983

-17,5

 

17909

15724

-12,2

El

1926

3516

82,6

 

30215

46282

53,2

Plugin hybrid mv.

1889

1146

-39,3

 

33587

22319

-33,5

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

3716

3888

4,6

 

65105

59647

-8,4

Privatleasing

1254

2485

98,2

 

21124

25882

22,5

Samlet tilgang

4970

6373

28,2

 

86229

85529

-0,8

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

6199

7465

20,4

 

94726

101550

7,2

Ikke-leasingbiler (a)

955

639

-33,1

 

15126

11154

-26,3

Til leasing

5244

6826

30,2

 

79600

90396

13,6

Erhvervsleasing (b)

3990

4341

8,8

 

58476

64514

10,3

Samlet tilgang (a+b)

4945

4980

0,7

 

73602

75668

2,8

Erhvervskøretøjer i alt

1872

1556

-16,9

 

33404

30334

-9,2

Varebiler

1542

1234

-20,0

 

28464

25141

-11,7

Lastbiler

105

124

18,1

 

2002

2104

5,1

Sættevognstrækkere

100

130

30,0

 

2232

2538

13,7

Busser

125

68

-45,6

 

706

551

-22,0

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
14.300
juli 2023
-1,8 %
juni til juli 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

10. august 2023 - Nr. 275

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation