Gå til sidens indhold

Mere end hver tredje nye bil i marts var en elbil

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
13.900
marts 2023
+5,7 %
februar til marts 2023

Nyregistrerede motorkøretøjer marts 2023

Tilgangen i marts på 6.500 elbiler udgjorde 36,0 pct. af de nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 27,0 pct. i februar. Husholdningerne stod for 4.800 elbiler, og det svarer til 47,6 pct. af deres nye biler mod 32,6 pct. i februar, og hermed kom der flere elbiler end benzinbiler til husholdningerne. Andelen af elbiler i erhvervene var 21,3 pct. i marts mod 18,9 pct. i februar. Der er nu 127.000 elbiler i Danmark, svarende til 4,5 pct. af alle personbiler.

Tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv fordelt på drivmiddel, andele af faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/bil51

Stigende andel af elbiler og faldende andel af plugin hybrider

Elbilerne og plugin hybriderne mv. udgjorde i perioden april 2022 - marts 2023 samlet set 39,7 pct. af de nye biler mod 41,3 pct. i de foregående 12 måneder. Udviklingen har været præget af en faldende andel plugin hybrider og en stigende andel elbiler. For husholdningernes vedkommende var den samlede andel 44,9 pct. mod 46,2 pct. i den foregående periode. I erhvervene var andelen 34,0 pct. mod 34,9 pct. Elbilerne alene udgjorde i perioden april 2022 - marts 2023 23,7 pct. af alle nye personbiler, eller 36.700 stk. I den foregående 12-måneders periode udgjorde de 17,3 pct. af nyregistreringerne.

Bestanden af elbiler er vokset med 65 pct. siden marts sidste år

Bestanden af elbiler udgjorde ultimo marts 127.000 stk., hvilket er 65,4 pct. flere end for et år siden. 84,4 pct. af elbilerne bruges i husholdningerne, mens 15,6 pct. bruges i erhvervene. For husholdningernes vedkommende udgør elbilerne nu 4,1 pct. af bestanden på 2,61 mio. biler, mens de for erhvervenes vedkommende udgør 10,3 pct. af 192.400 biler.

Elbilerne har også vundet terræn som leasingbiler

Leasingbilerne udgjorde med næsten 9.500 biler 52,9 pct. af alle nye personbiler i marts. Heraf var 19,4 pct. eldrevne, hvilket er den hidtil største andel for leasingbilernes vedkommende. Andelen er dog stadig mindre end den andel på 36,0 pct., som elbilerne udgjorde af det totale antal registreringer i marts.

Leasede elbiler af alle leasingbiler i husholdninger og erhvervKilde: Egne beregninger på tal i bilregistret, der ikke er i statistikbanken.

Flere nye biler i marts end i februar

Der blev registreret 13.900 nye personbiler i marts opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 5,7 pct. flere end i februar. Tilgangen til husholdningerne var 11,9 pct. højere end i februar, mens den var 1,2 pct. lavere i erhvervene. Det samlede antal registreringer af nye biler i første kvartal 2023 var 4,6 pct. lavere end i fjerde kvartal 2022. I husholdningerne var faldet på 4,1 pct., mens tilgangen i erhvervene faldt med 5,3 pct.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Markant lavere tilgang de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang af nye biler i perioden april 2022 - marts 2023 var på 154.800 i faktiske tal, hvilket er 12,5 pct. eller 22.100 lavere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 19,5 pct. til 80.400 biler, mens den faldt med 3,4 pct. i erhvervene til 74.400 biler. De fossilt drevne biler (benzin og diesel) gik 15,5 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 31,7 pct. Plugin hybriderne faldt med 35,7 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2022

2023

 

2022/2023

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

Jan.-mar./
okt.-dec.

Mar./
feb.

 

antal

 

Pct.

Tilgang i alt

13115

12801

14127

11164

13134

13888

 

-4,6

5,7

I husholdningerne

6530

6606

7600

5088

6987

7818

 

-4,1

11,9

I erhvervene

6585

6196

6527

6076

6147

6070

 

-5,3

-1,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Marts

Æn-
dring

 

Apr. 2021
- mar. 2022

Apr. 2022
- mar. 2023

Æn-
dring

 

2022

2023

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

14746

17907

21,4

 

176898

154791

-12,5

Benzin

7892

7975

1,1

 

88584

77324

-12,7

Diesel

1688

1557

-7,8

 

21932

16007

-27,0

El

2547

6456

153,5

 

27830

36662

31,7

Plugin hybrid mv.

2619

1919

-26,7

 

38552

24798

-35,7

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

5337

7499

40,5

 

77403

58268

-24,7

Privatleasing

1642

2467

50,2

 

22497

22156

-1,5

Samlet tilgang

6979

9966

42,8

 

99900

80424

-19,5

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

9409

10408

10,6

 

99495

96523

-3,0

Ikke-leasingbiler (a)

1501

927

-38,2

 

16602

12023

-27,6

Til leasing

7908

9481

19,9

 

82893

84500

1,9

Erhvervsleasing (b)

6266

7014

11,9

 

60396

62344

3,2

Samlet tilgang (a+b)

7767

7941

2,2

 

76998

74367

-3,4

Erhvervskøretøjer i alt

3450

3006

-12,9

 

35490

30625

-13,7

Varebiler

2887

2460

-14,8

 

30559

25482

-16,6

Lastbiler

206

247

19,9

 

2046

2074

1,4

Sættevognstrækkere

313

283

-9,6

 

2184

2392

9,5

Busser

44

16

-63,6

 

701

677

-3,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
13.900
marts 2023
+5,7 %
februar til marts 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

12. april 2023 - Nr. 128

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. maj 2023

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation