Gå til sidens indhold

Stigning i tilgangen af nye biler i februar

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
12.900
februar 2023
+11,0 %
januar til februar 2023

Nyregistrerede motorkøretøjer februar 2023

Der blev registreret 12.900 nye personbiler i februar opgjort i sæsonkorrigerede tal, og det er 11,0 pct. flere end i januar. Tilgangen til husholdningerne og erhvervene i februar var hhv. 21,7 pct. og 1,3 pct. højere end i januar. Det samlede antal registreringer af nye biler i december 2022 - februar 2023 var 1,8 pct. lavere end i september-november 2022. I husholdningerne var faldet på 1,8 pct., mens tilgangen i erhvervene faldt med 1,9 pct. I denne artikel er der fokus på udviklingen i elbilernes andel af tilgangen i husholdningerne og erhvervene, herunder hvilke typer private og offentlige virksomheder, der har anskaffet sig flest/færrest elbiler.

Månedlig tilgang af nye personbiler i husholdninger og erhverv, faktiske og sæsonkorrigerede værdierKilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Elbilerne udgjorde 27 pct. af de nye biler i februar

Tilgangen i februar på 3.100 elbiler udgjorde 27,0 pct. af de nye personbiler opgjort i faktiske tal mod 21,1 pct. i januar. Husholdningerne stod for 2.200 elbiler, og det svarer til 32,6 pct. af deres nye biler mod 25,6 pct. i januar. Andelen af elbiler i erhvervene var 18,9 pct. i februar mod 14,6 pct. i januar.

Elbiler og plugin hybrider udgør 38 pct. af alle nye biler det seneste år

Elbilerne og plugin hybriderne mv. udgjorde i perioden marts 2022 - februar 2023 samlet set 38,4 pct. af de nye biler mod 36,5 pct. i de foregående 12 måneder. For husholdningernes vedkommende var andelen 43,1 pct. mod 41,0 pct. I erhvervene var andelen 33,5 pct. mod 30,6 pct.

Bestanden af elbiler er vokset med 66 pct. siden februar sidste år

Bestanden af elbiler udgjorde ultimo februar 119.200 stk., hvilket er 65,8 pct. flere end for et år siden. 84,3 pct. af bestanden har en bruger i husholdningerne, mens 15,7 pct. har en erhvervsbruger. For husholdningernes vedkommende udgør elbilerne aktuelt 3,9 pct. af bestanden, mens de for erhvervenes vedkommende udgør 9,8 pct.

Elbilerne udgør en voksende andel af nyregistreringerne

Registreringerne af nye elbiler i perioden marts 2022 - februar 2023 udgjorde 21,6 pct. af alle nye personbiler, eller 32.800 stk. I den foregående 12-måneders periode udgjorde de 14,7 pct. af nyregistreringerne. I den seneste 12-måneders periode udgjorde husholdningerne 64,6 pct. af elbilernes brugere mod 69,9 pct. i den forrige periode.

Elbilandelen for erhvervsbrugerne var i 2022-2023 størst i regionerne og kommunerne med hhv. 43,9 pct. og 43,1 pct., mens den var mindst i staten med 9,3 pct. For statens vedkommende svarer det til 44 nye elbiler. I husholdningerne var andelen 27,3 pct.

Nye elbiler af nyregistrerede personbiler efter brugerforhold og virksomhedsform. Marts-februarKilde: Egne beregninger på basis af data i bilregistret

Nyregistrerede personbiler efter bruger, drivmiddel og virksomhedsform. Marts 2022 - februar 2023

 

I alt

Fossil

Plugin

El

El-andel

 

Antal

Pct.

I alt

151636

93381

25493

32757

21,6

Virksomheder i alt

73972

49199

13184

11584

15,7

Enkeltmandsvirksomhed

1189

629

211

348

29,3

Aktieselskab

62878

42946

11300

8629

13,7

Anpartsselskab

5698

3350

1069

1278

22,4

Statslig administrativ enhed

472

425

3

44

9,3

Region

148

83

0

65

43,9

Primærkommune

1947

1099

8

840

43,1

Øvrige virksomhedsformer

1640

667

593

380

23,2

Husholdninger

77664

44182

12309

21173

27,26

Kilde: Egne beregninger på basis af bilregistret. Findes ikke i Statistikbanken.
Anm. Totaltallene for virksomhederne og husholdningerne afviger en smule fra tilgangstallene i den sidste tabel pga. metodeforskelle.

Markant lavere tilgang de seneste 12 måneder

Den samlede tilgang af nye biler i perioden marts 2022 - februar 2023 var på 151.600, hvilket er 18,5 pct. eller 34.400 lavere end i den foregående 12-månedersperiode. Tilgangen til husholdningerne faldt med 27,5 pct. til 77.400 biler, mens den faldt med 6,4 pct. i erhvervene til 74.200 biler. De fossilt drevne biler (benzin og diesel) gik 20,9 pct. tilbage i forhold til de foregående 12 måneder, mens elbilerne steg med 19,8 pct. Plugin hybriderne faldt med 37,2 pct.

Tilgang af nye personbiler, sæsonkorrigeret

 

2022

2023

 

2022/2023

 

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

Dec.-feb./
sept.-nov.

Feb./
jan.

 

antal

 

pct.

Tilgang i alt

13318

12941

12541

13519

11646

12926

 

-1,8

11,0

I husholdningerne

6895

6350

6332

6965

5532

6734

 

-1,8

21,7

I erhvervene

6423

6591

6209

6554

6114

6191

 

-1,9

1,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil5 og bil55

Køb, leasing og tilgang af nye køretøjer, faktiske tal

 

Februar

Æn-
dring

 

Mar. 2021
- feb. 2022

Mar. 2022
- feb. 2023

Æn-
dring

 

2022

2023

 

 

 

 

 

 

antal

pct.

 

antal

pct.

Nye personbiler i alt

10266

11633

13,3

 

186019

151636

-18,5

Benzin

5649

6443

14,1

 

94560

77242

-18,3

Diesel

1189

866

-27,2

 

23490

16139

-31,3

El

1717

3143

83,1

 

27342

32757

19,8

Plugin hybrid mv.

1711

1181

-31,0

 

40627

25498

-37,2

Husholdningerne

 

 

 

 

 

 

 

Køb

4147

4835

16,6

 

83173

56110

-32,5

Privatleasing

1301

2005

54,1

 

23611

21331

-9,7

Samlet tilgang

5448

6840

25,6

 

106784

77441

-27,5

Erhvervene

 

 

 

 

 

 

 

Køb

6119

6798

11,1

 

102846

95526

-7,1

Ikke-leasingbiler (a)

911

729

-20,0

 

17450

12597

-27,8

Til leasing

5208

6069

16,5

 

85396

82929

-2,9

Erhvervsleasing (b)

3907

4064

4,0

 

61785

61598

-0,3

Samlet tilgang (a+b)

4818

4793

-0,5

 

79235

74195

-6,4

Erhvervskøretøjer i alt

2784

2077

-25,4

 

36285

31070

-14,4

Varebiler

2460

1760

-28,5

 

31442

25909

-17,6

Lastbiler

147

153

4,1

 

2085

2033

-2,5

Sættevognstrækkere

147

124

-15,6

 

2066

2423

17,3

Busser

30

40

33,3

 

692

705

1,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/bil55

Nyregistrerede personbiler
Sæsonkorrigeret
12.900
februar 2023
+11,0 %
januar til februar 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

10. marts 2023 - Nr. 84

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Trenden i den månedsopgjerte figur er beregnet af sæsonkorrek-tionsprogrammet jDemetra, som benytter modellen X12-Arima.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation