Gå til sidens indhold

Mindre stigning i antallet af konkurser i juli

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
285
juli
3,0 %
fra juni til juli

Konkurser juli 2023

Ændret 15. august 2023 kl. 12:40

Afsnit 2 på side 1 var desværre fejlbehæftet pga. forkerte beregninger af konkurstallene for branchegrupperne for perioden januar-juli 2023, hvorfor sammenligningerne af 2023 med 2021 og 2022 var forkerte. Fejlen gjorde sig også gældende for 2023-værdierne i figur 2. Teksten er markeret med rød.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Der var 285 erklærede konkurser i juli blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 3,0 pct. flere end i juni. Konkurserne medførte 881 tabte job. I perioden maj-juli var antallet af konkurser i aktive virksomheder 2,6 pct. højere end i februar-april, mens jobtabet i faktiske tal var 33,5 pct. lavere. Niveauet for konkurser er fortsat højt med 250-270 konkurser pr. måned det seneste år. Konkurser blandt de aktive virksomheder, der har fået momslån (momslånene 1, 2 og 3), udgjorde 41,0 pct. af det faktiske antal konkurser i de aktive virksomheder i perioden januar 2022 - juli 2023. Det var 1.901 ud af 4.638 konkurser. Der er i denne artikel fokus på udviklingen i antallet af konkurser i aktive virksomheder inden for udvalgte branchegrupper siden 2020.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Konkurser i aktive virksomheder i januar-juli 2023 steget med 23 pct. ift. 2022

Niveauet for konkurser i januar-juli  er stadig højt i de dominerende branchegrupper, når der sammenlignes med de tilsvarende perioder i 2020, 2021 og 2022. Relativt set ligger industri, detailhandel, transport og restauranter 37-39 pct. højere end i januar-juli 2022, mens byggeri og engroshandel ligger 25-27 pct. højere. Erhvervsservice ligger 14 pct. højere.

Konkurserne blandt de aktive virksomheder med momslån har spillet en betydelig rolle i udviklingen i 2022-2023, og har selv i de seneste måneder efter momslånenes ophør udgjort mere end en tredjedel af konkurserne. Det gælder for de viste brancher, at konkurserne i aktive momslånvirksomheder i perioden januar 2022 - juli 2023 udgjorde mellem 28,3 pct. (transport) og 53,5 pct. (engroshandel) af konkurserne i branchernes aktive virksomheder.

Konkurser i aktive virksomheder i udvalgte branchegrupper. Januar-juli 2020-2023Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i juli i faktiske tal

Der var i alt 418 erklærede konkurser i juli opgjort i faktiske tal. Heraf var 235 konkurser eller 56 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. De resterende 183 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden ansatte og med kun en mindre omsætning.

Region Hovedstaden stod for 35 pct. af de tabte job

Der blev tabt 881 job ved de 418 erklærede konkurser i juli mod 1.409 tabte job i juni. Region Hovedstaden stod for 35 pct. af de tabte job i juni, mens Region Sjælland stod for 26 pct. Region Syddanmark og Region Midtjylland stod for 15 pct. hver. Region Nordjylland stod for 10 pct. I maj-juli blev i alt 3.199 job ramt af konkurs mod 4.812 i februar-april.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - juli 2023

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

75258

35017

46,5

111

92

Aktive virksomheder

8844

5004

56,6

109

70

Nulvirksomheder

66414

30013

45,2

111

93

1Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2022

2023

 

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

604

569

639

689

629

362

553

590

590

502

504

610

549

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

214

252

257

284

273

225

276

263

271

240

232

277

285

Faktiske i alt

477

311

530

909

959

660

493

508

616

409

433

588

418

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

3

4

4

3

12

5

8

7

12

4

2

9

5

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

33

13

34

30

44

31

26

25

27

25

31

28

22

Bygge og anlæg

77

68

92

155

172

94

96

122

119

77

74

120

69

Handel og transport mv.

121

120

163

287

286

216

179

154

208

136

138

168

139

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

16

7

17

17

20

26

12

12

18

8

13

23

15

Erhvervsservice

92

46

97

144

144

115

69

76

112

75

78

98

59

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

135

53

123

273

281

172

102

112

120

84

97

142

105

Uoplyst aktivitet

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

4

Hovedstaden

234

112

229

532

492

313

182

211

275

183

218

275

177

Sjælland

62

44

64

88

96

90

72

91

80

45

53

95

63

Syddanmark

59

52

72

98

131

84

97

71

109

63

51

74

54

Midtjylland

89

74

110

144

174

126

108

91

113

76

76

102

81

Nordjylland

33

29

55

47

66

47

34

44

39

42

35

42

43

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1044

893

1242

1505

1456

1149

1301

1476

2222

1114

909

1409

881

Hovedstaden

426

256

515

505

583

439

336

346

817

401

305

588

307

Sjælland

204

185

184

232

157

228

195

276

230

108

76

176

226

Syddanmark

203

174

167

345

217

129

359

450

555

281

284

338

129

Midtjylland

156

195

221

282

433

274

362

271

547

209

162

183

129

Nordjylland

55

83

155

141

66

79

49

133

73

115

82

124

90

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegrupper), konk15 (enkeltbrancher), konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
285
juli
3,0 %
fra juni til juli

Nyt fra Danmarks Statistik

7. august 2023 - Nr. 272

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation