Gå til sidens indhold

Konkurserne ligger stadig på et højt niveau

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
274
juni
+18,3 %
fra maj til juni

Konkurser juni 2023

Der var 274 erklærede konkurser i juni blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 18,3 pct. flere end i maj. Konkurserne medførte 1.409 tabte job. I hele andet kvartal var antallet af konkurser i aktive virksomheder 8,1 pct. lavere end i første kvartal, mens jobtabet i faktiske tal var 31,3 pct. lavere. I figuren nedenfor er der foretaget en udglatning af de faktiske tal for tabte job. Niveauet for konkurser og jobtab er fortsat højt med 250-270 konkurser pr. måned det seneste år og mange måneder med 1.300-1.500 tabte job. Konkurser blandt de aktive virksomheder, der har fået momslån (momslånene 1, 2 og 3), udgjorde 41,4 pct. af det faktiske antal konkurser i de aktive virksomheder i perioden januar 2022 - juni 2023. Det var 1.821 ud af 4.403 konkurser. Der er i denne artikel fokus på udviklingen i antallet af konkurser i aktive virksomheder inden for udvalgte branchegrupper siden 2020.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Størst stigning i antal konkurser i byggeriet og restauranterne i 2022-2023

Niveauet for konkurser i første halvår er stadig meget højt i de dominerende branchegrupper, når der sammenlignes med de tilsvarende perioder i 2020, 2021 og 2022. Det gælder for alle grupperne i figuren nedenfor, at det faktiske antal konkurser i 2023 stort set svarer til det samlede antal for 2021 og 2022. Den faktiske stigning i antallet af konkurser i aktive virksomheder er især trukket af udviklingen inden for byggeri, erhvervsservice, detailhandel og restauranter. Relativt set ligger transport og restauranter i første halvår 105-107 pct. højere end i 2022, mens erhvervsservice og engroshandel ligger 55-57 pct. højere. De øvrige brancher - industri, byggeri, samt detailhandel - ligger mellem 76 og 88 pct. højere end i 2022.

Konkurserne blandt de aktive virksomheder med momslån har spillet en betydelig rolle i udviklingen i 2022-2023, og har selv i de seneste måneder efter momslånenes ophør udgjort mere end en tredjedel af konkurserne. Det gælder for de viste brancher, at konkurserne i aktive momslånvirksomheder i perioden januar 2022 - juni 2023 udgjorde mellem 29,8 pct. (transport) og 53,7 pct. (engroshandel) af konkurserne i branchernes aktive virksomheder.

Konkurser i aktive virksomheder i udvalgte branchegrupper. Januar-juni 2020-2023Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i juni i faktiske tal

Der var i alt 588 erklærede konkurser i juni opgjort i faktiske tal. Heraf var 285 konkurser eller 48 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. De resterende 303 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden ansatte og med kun en mindre omsætning.

Region Hovedstaden stod for 42 pct. af de tabte job

Der blev tabt 1.409 job ved de 588 erklærede konkurser i juni mod 909 tabte job i maj. Region Hovedstaden stod for 42 pct. af de tabte job i juni, mens Region Sjælland stod for 12 pct. Region Syddanmark stod for 24 pct. og Region Midtjylland for 13 pct. Region Nordjylland stod for 9 pct. I andet kvartal blev i alt 3.432 job ramt af konkurs mod 4.999 i første kvartal.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - juni 2023

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

75205

34845

46,3

111

92

Aktive virksomheder

8833

4967

56,2

109

70

Nulvirksomheder

66372

29878

45,0

111

93

1Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2022

2023

 

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

655

597

569

638

688

630

362

555

593

591

503

506

612

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

255

215

252

257

284

273

225

276

263

271

239

231

274

Faktiske i alt

630

477

311

530

909

959

660

493

508

616

409

433

588

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

7

3

4

4

3

12

5

8

7

12

4

2

9

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

27

33

13

34

30

44

31

26

25

27

25

31

28

Bygge og anlæg

137

77

68

92

155

172

94

96

122

119

77

74

120

Handel og transport mv.

186

121

120

163

287

286

216

179

154

208

136

138

168

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

12

16

7

17

17

20

26

12

12

18

8

13

23

Erhvervsservice

104

92

46

97

144

144

115

69

76

112

75

78

98

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

157

135

53

123

273

281

172

102

112

120

84

97

142

Uoplyst aktivitet

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

Hovedstaden

259

234

112

229

532

492

313

182

211

275

183

218

275

Sjælland

77

62

44

64

88

96

90

72

91

80

45

53

95

Syddanmark

87

59

52

72

98

131

84

97

71

109

63

51

74

Midtjylland

164

89

74

110

144

174

126

108

91

113

76

76

102

Nordjylland

43

33

29

55

47

66

47

34

44

39

42

35

42

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1743

1044

893

1242

1505

1456

1149

1301

1476

2222

1114

909

1409

Hovedstaden

510

426

256

515

505

583

439

336

346

817

401

305

588

Sjælland

366

204

185

184

232

157

228

195

276

230

108

76

176

Syddanmark

283

203

174

167

345

217

129

359

450

555

281

284

338

Midtjylland

512

156

195

221

282

433

274

362

271

547

209

162

183

Nordjylland

72

55

83

155

141

66

79

49

133

73

115

82

124

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegrupper), konk15 (enkeltbrancher), konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
274
juni
+18,3 %
fra maj til juni

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juli 2023 - Nr. 245

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. august 2023

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation