Gå til sidens indhold

Vigende tendens i antallet af konkurser

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
230
maj
-3,4 %
fra april til maj

Konkurser maj 2023

Der var 230 erklærede konkurser i maj blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 3,4 pct. færre end i april. Konkurserne medførte 909 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 18,4 pct. færre end i april. I perioden marts-maj var antallet af konkurser i aktive virksomheder 2,8 pct. lavere end i perioden december-februar, mens jobtabet var 8,1 pct. højere. Den kraftigt stigende tendens i antallet af konkurser siden 2021 er med de seneste måneders stagnerende konkurstal begyndt at aftage. Konkurser blandt de aktive virksomheder, der har fået momslån (momslånene 1, 2 og 3), udgjorde 41,8 pct. af det faktiske antal konkurser i de aktive virksomheder i perioden januar 2022 - maj 2023. Det var 1.722 ud af 4.118 konkurser. Der er i denne artikel fokus på udviklingen i antallet af konkurser i aktive virksomheder inden for udvalgte branchegrupper siden 2020.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Størst stigning i antal konkurser i byggeriet og restauranterne i 2022-2023

Selv om den stigende tendens i antallet af konkurser siden midten af 2021 er vendt de seneste måneder, er niveauet i årets første fem måneder stadig meget højt i de dominerende branchegrupper, når der sammenlignes med de tilsvarende perioder i 2020, 2021 og 2022. Det gælder for alle grupperne i figuren nedenfor, at det faktiske antal konkurser i 2023 stort set svarer til det samlede antal for 2021 og 2022. Stigningen i antallet af konkurser i aktive virksomheder er især trukket af udviklingen inden for byggeri, erhvervsservice, detailhandel og restauranter. I årets første fem måneder ligger restauranter 143 pct. højere end i 2022, mens erhvervsservice ligger 66 pct. højere. De øvrige brancher - industri, byggeri, engros- og detailhandel samt transport - ligger mellem 88 og 110 pct. højere end i 2022.

Konkurserne blandt de aktive virksomheder med momslån har spillet en betydelig rolle i udviklingen i 2022-2023, og har selv i de seneste måneder efter momslånenes ophør udgjort mere end en tredjedel af konkurserne. Det gælder for de viste brancher, at konkurserne i aktive momslånvirksomheder i perioden januar 2022 - april 2023 udgjorde mellem 32,1 pct. (transport) og 53,0 pct. (engroshandel) af konkurserne i branchernes aktive virksomheder.

Konkurser i aktive virksomheder i udvalgte branchegrupper. Januar-maj 2020-2023Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i maj i faktiske tal

Der var i alt 433 erklærede konkurser i maj opgjort i faktiske tal. Heraf var 206 konkurser eller 48 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. De resterende 227 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden ansatte og med kun en mindre omsætning.

Region Hovedstaden stod for 34 pct. af de tabte job

Der blev tabt 909 job ved de 433 erklærede konkurser i maj mod 1.114 tabte job i april. I perioden marts-maj blev i alt 4.245 job ramt af konkurs mod 3.926 i december-februar. Region Hovedstaden stod for 34 pct. af de tabte job i maj, mens Region Sjælland stod for 8 pct. Region Syddanmark stod for 31 pct. og Region Midtjylland for 18 pct. Region Nordjylland stod for 9 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - marts 2023

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

75057

34642

46,2

111

92

Aktive virksomheder

8817

4929

55,9

109

70

Nulvirksomheder

66240

29713

44,9

111

93

1Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2022

2023

 

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

890

681

606

585

675

722

672

387

579

579

492

451

452

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

224

268

219

243

260

280

275

225

276

258

271

238

230

Faktiske i alt

833

630

477

311

530

909

959

660

493

508

616

409

433

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

8

7

3

4

4

3

12

5

8

7

12

4

2

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

35

27

33

13

34

30

44

31

26

25

27

25

31

Bygge og anlæg

108

137

77

68

92

155

172

94

96

122

119

77

74

Handel og transport mv.

224

186

121

120

163

287

286

216

179

154

208

136

138

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

20

12

16

7

17

17

20

26

12

12

18

8

13

Erhvervsservice

153

104

92

46

97

144

144

115

69

76

112

75

78

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

285

157

135

53

123

273

281

172

102

112

120

84

97

Uoplyst aktivitet

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

Hovedstaden

512

259

234

112

229

532

492

313

182

211

275

183

218

Sjælland

83

77

62

44

64

88

96

90

72

91

80

45

53

Syddanmark

87

87

59

52

72

98

131

84

97

71

109

63

51

Midtjylland

121

164

89

74

110

144

174

126

108

91

113

76

76

Nordjylland

30

43

33

29

55

47

66

47

34

44

39

42

35

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

948

1743

1044

893

1242

1505

1456

1149

1301

1476

2222

1114

909

Hovedstaden

390

510

426

256

515

505

583

439

336

346

817

401

305

Sjælland

73

366

204

185

184

232

157

228

195

276

230

108

76

Syddanmark

166

283

203

174

167

345

217

129

359

450

555

281

284

Midtjylland

214

512

156

195

221

282

433

274

362

271

547

209

162

Nordjylland

105

72

55

83

155

141

66

79

49

133

73

115

82

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegrupper), konk15 (enkeltbrancher), konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
230
maj
-3,4 %
fra april til maj

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juni 2023 - Nr. 196

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juli 2023

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation