Gå til sidens indhold

Færre konkurser i april end i marts

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
239
april
-13,2 %
fra marts til april

Konkurser april 2023

Der var 239 erklærede konkurser i april blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 13,2 pct. færre end i marts. Konkurserne medførte 1.114 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 49,9 pct. færre end i marts. I perioden februar-april var antallet af konkurser i aktive virksomheder 1,2 pct. lavere end i perioden november-januar, mens jobtabet var 23,2 pct. højere. Konkurser blandt de aktive virksomheder, der har fået momslån (momslånene 1, 2 og 3), udgjorde 42,1 pct. af det faktiske antal konkurser i de aktive virksomheder i perioden januar 2022 - april 2023. Det var 1.645 ud af 3.912 konkurser. Der er i denne artikel fokus på udviklingen i antallet af konkurser i aktive virksomheder inden for udvalgte branchegrupper siden 2009.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Størst stigning i antal konkurser i byggeriet og restauranterne i 2022-2023

Stigningen i antallet af konkurser i aktive virksomheder siden efteråret 2021 er især trukket af udviklingen inden for byggeri, erhvervsservice, detailhandel og restauranter. Figuren nedenfor viser udviklingstendenserne for antallet af konkurser i udvalgte branchegrupper. Mens udviklingen siden finanskrisen i 2009-2010 har været præget af relativt små udsving, er billedet vendt i 2022 med ret store stigninger i de fleste af branchegrupperne. Byggeri ligger for øjeblikket ca. 71 pct. højere end niveauet i 2019, restauranter ca. 52 pct. højere og erhvervsservice ca. 36 pct. højere. De øvrige brancher - industri, engros- og detailhandel samt transport - ligger mellem 8 og 21 pct. højere end i 2019.

Konkurserne blandt de aktive virksomheder med momslån har spillet en betydelig rolle i udviklingen i 2022-2023. Det gælder for de viste brancher, at konkurserne i aktive momslånvirksomheder i perioden januar 2022 - april 2023 udgjorde mellem 32,2 pct. (transport) og 52,7 pct. (engroshandel) af konkurserne i branchernes aktive virksomheder.

Udviklingstendenser for antallet af konkurser i aktive virksomheder, udglattede værdierKilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken. Udglatningen af de faktiske tal er foretaget vha. et Hodrick-Prescott filter.

Erklærede konkurser i april i faktiske tal

Der var i alt 409 erklærede konkurser i april opgjort i faktiske tal. Heraf var 215 konkurser eller 53 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. De resterende 194 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, dvs. virksomheder uden ansatte og med kun en mindre omsætning.

Region Hovedstaden stod for 36 pct. af de tabte job

Der blev tabt 1.114 job ved de 409 erklærede konkurser i april mod 2.222 tabte job i marts. I perioden februar-april blev i alt 4.812 job ramt af konkurs mod 3.906 i november-januar. Region Hovedstaden stod for 36 pct. af de tabte job i april, mens Region Sjælland stod for 10 pct. Region Syddanmark stod for 25 pct. og Region Midtjylland for 19 pct. Region Nordjylland stod for 10 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - marts 2023

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

74608

34440

46,2

111

92

Aktive virksomheder

8771

4882

55,7

109

70

Nulvirksomheder

65837

29558

44,9

111

93

1Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2022

2023

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

820

891

677

601

566

647

706

631

366

559

596

594

505

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

215

214

271

218

240

260

279

275

231

277

260

275

239

Faktiske i alt

729

833

630

477

311

530

909

959

660

493

508

616

409

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

10

8

7

3

4

4

3

12

5

8

7

12

4

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

23

35

27

33

13

34

30

44

31

26

25

27

25

Bygge og anlæg

103

108

137

77

68

92

155

172

94

96

122

119

77

Handel og transport mv.

201

224

186

121

120

163

287

286

216

179

154

208

136

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

21

20

12

16

7

17

17

20

26

12

12

18

8

Erhvervsservice

119

153

104

92

46

97

144

144

115

69

76

112

75

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

251

285

157

135

53

123

273

281

172

102

112

120

84

Uoplyst aktivitet

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Hovedstaden

394

512

259

234

112

229

532

492

313

182

211

275

183

Sjælland

53

83

77

62

44

64

88

96

90

72

91

80

45

Syddanmark

66

87

87

59

52

72

98

131

84

97

71

109

63

Midtjylland

173

121

164

89

74

110

144

174

126

108

91

113

76

Nordjylland

43

30

43

33

29

55

47

66

47

34

44

39

42

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

1393

948

1743

1044

893

1242

1505

1456

1149

1301

1476

2222

1114

Hovedstaden

430

390

510

426

256

515

505

583

439

336

346

817

401

Sjælland

108

73

366

204

185

184

232

157

228

195

276

230

108

Syddanmark

313

166

283

203

174

167

345

217

129

359

450

555

281

Midtjylland

451

214

512

156

195

221

282

433

274

362

271

547

209

Nordjylland

91

105

72

55

83

155

141

66

79

49

133

73

115

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegrupper), konk15 (enkeltbrancher), konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
239
april
-13,2 %
fra marts til april

Nyt fra Danmarks Statistik

8. maj 2023 - Nr. 158

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation