Gå til sidens indhold

Mindre fald i antallet af konkurser

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
264
Februar
-4,5 %
fra januar til februar

Konkurser februar 2023

Der var 264 erklærede konkurser i februar blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 4,5 pct. færre end i januar. Konkurserne medførte 1.476 tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 13,5 pct. flere end i januar. I perioden december-februar var antallet af konkurser i aktive virksomheder 4,8 pct. lavere end i september-november, mens jobtabet var 6,6 pct. lavere. Der er i denne artikel fokus på, om den job- og omsætningsmæssige profil for en konkurs i en aktiv virksomhed er anderledes i 2022 end før COVID-19 i 2019.

Konkurser i aktive virksomheder, sæsonkorrigeret og trend samt konkursramte fuldtidsjobKilde: www.statistikbanken.dk/konk3 og egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes iStatistikbanken.

Konkurserne i 2022 var i gennemsnit lidt mindre end i 2019

Konkurserne i de aktive virksomheder i 2022 var overordnet set lidt mindre end i 2019, når man sammenligner den gennemsnitlige konkursramte omsætning og det gennemsnitlige antal ramte fuldtidsjob. I 2022 havde de konkursramte virksomheder i gennemsnit 6,4 mio. kr. i årlig omsætning og 5,5 fuldtidsjob før konkursen, mens de tilsvarende tal i 2019 var 8,3 mio. kr. i omsætning og 5,7 fuldtidsjob.

Konkursernes omfang varierer på tværs af brancher og kommunegrupper

Billedet er imidlertid ikke entydigt, når man ser på udviklingen for de enkelte branchegrupper. I branchegrupperne industri, engroshandel, detailhandel, transport samt information og kommunikation har den gennemsnitlige konkursramte omsætning været mindre i 2022 end i 2019, mens den har været højere indenfor alle øvrige branchegrupper. Byggeri havde den største relative stigning iden konkursramte omsætning. Der tegner sig stort set det samme billede, når man sammenligner det gennemsnitlige antal konkursramte job. Det skal tages i betragtning, at nogle få meget store konkurser har påvirket tallene, men ikke i et omfang, der ændrer på tendenserne for de enkelte grupper.

Konkurser i aktive virksomheder, gnst. konkursramt omsætning og tabte job

 

2019

2022

 

Konkurser

Gnst.
omsætning

Gnst.
tabte job

Konkurser

Gnst.
omsætning

Gnst.
tabte job

 

Antal

1.000kr.

Antal

Antal

1.000kr.

Antal

I alt

2590

8259

5,7

2834

6403

5,5

Landbrug, skovbrug og fiskeri

122

7654

3,9

49

9350

4,9

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

198

10587

9,7

167

8932

7,2

Bygge og anlæg

484

6286

5,6

690

11198

7,1

Handel og transport mv.

1059

12606

5,6

1100

4943

4,5

Handel

587

11069

5,3

580

6277

3,9

Handel med biler og motorcykler

82

3789

3,0

93

5681

3,3

Engroshandel

189

12401

4,6

186

7895

4,5

Detailhandel

316

12161

6,3

301

5460

3,7

Transport

209

29115

7,8

198

3807

5,8

Hoteller og restauranter

263

2919

4,5

322

3240

4,7

Hoteller mv.

11

3965

4,5

7

5849

12,7

Restauranter

252

2873

4,5

315

3182

4,5

Information og kommunikation

99

2817

4,4

122

2779

4,3

Finansiering og forsikring

31

1814

2,7

35

3082

1,9

Ejendomshandel og udlejning

34

3056

3,1

25

4889

1,9

Erhvervsservice

398

3272

5,1

487

4400

5,7

Offentlig administration, undervisning og sundhed

71

1247

8,9

65

1693

8,3

Kultur, fritid og anden service

94

1461

3,4

94

2244

4,5

Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Konkursregistret, der ikke kan genfindes i Statistikbanken.

Erklærede konkurser i februar i faktiske tal

Der var i alt 508 erklærede konkurser i februar opgjort i faktiske tal. Heraf var 271 konkurser eller 53 pct. i aktive virksomheder, der har ansatte og/eller en omsætning ≥ 1 mio. kr. De resterende 237 konkurser var i såkaldte nulvirksomheder, der ikke har ansatte og kun en mindre omsætning.

Region Syddanmark stod for 30 pct. af de tabte job

Der blev tabt 1.476 job ved de 508 erklærede konkurser i februar mod 1.301 tabte job i januar. I december-februar blev i alt 3.926 job ramt af konkurs mod 4.203 i september-november. Region Hovedstaden stod for 23 pct. af de tabte job i februar, mens Region Sjælland stod for 19 pct. Region Syddanmark stod for 30 pct., mens Region Midtjylland stod for 18 pct., og Region Nordjylland for 9 pct.

Tvangsopløsninger, efterfølgende konkurser og tidsforløb. Januar 2015 - februar 2023

 

Tvangsopløsninger

Konkurser1

Andel

Gennemsnit

Median

 

antal

pct.

dage

I alt

73980

34036

46,0

110

92

Aktive virksomheder

8611

4778

55,5

109

70

Nulvirksomheder

65369

29258

44,8

111

93

1Kun konkurser med en forudgående tvangsopløsning.
Kilde: Egne beregninger på særudtræk fra Erhvervsregistret, der ikke er i Statistikbanken

Konkurser og tabte job i udvalgte branchegrupper og i regioner mv.

 

2022

2023

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

antal konkurser

Sæsonkorrigerede i alt

429

791

687

820

659

597

602

681

749

683

389

598

592

Heraf i aktive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

virksomheder

165

249

207

211

272

216

239

258

277

272

230

276

264

Faktiske i alt

363

970

729

833

630

477

311

530

909

959

660

493

508

Landbrug, skovbrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og fiskeri

6

13

10

8

7

3

4

4

3

12

5

8

7

Industri, råstofindvinding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og forsyningsvirksomhed

24

33

23

35

27

33

13

34

30

44

31

26

25

Bygge og anlæg

59

128

103

108

137

77

68

92

155

172

94

96

122

Handel og transport mv.

120

266

201

224

186

121

120

163

287

286

216

179

154

Ejendomshandel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og udlejning

5

23

21

20

12

16

7

17

17

20

26

12

12

Erhvervsservice

70

170

119

153

104

92

46

97

144

144

115

69

76

Øvrige brancher, ex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uoplyste

79

337

251

285

157

135

53

123

273

281

172

102

112

Uoplyst aktivitet

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

Hovedstaden

133

578

394

512

259

234

112

229

532

492

313

182

211

Sjælland

62

95

53

83

77

62

44

64

88

96

90

72

91

Syddanmark

73

115

66

87

87

59

52

72

98

131

84

97

71

Midtjylland

63

134

173

121

164

89

74

110

144

174

126

108

91

Nordjylland

32

48

43

30

43

33

29

55

47

66

47

34

44

 

antal tabte fuldtidsjob

I alt

669

1076

1393

948

1743

1044

893

1242

1505

1456

1149

1301

1476

Hovedstaden

213

282

430

390

510

426

256

515

505

583

439

336

346

Sjælland

224

270

108

73

366

204

185

184

232

157

228

195

276

Syddanmark

107

249

313

166

283

203

174

167

345

217

129

359

450

Midtjylland

85

160

451

214

512

156

195

221

282

433

274

362

271

Nordjylland

40

115

91

105

72

55

83

155

141

66

79

49

133

Kilde: www.statistikbanken.dk/konk4 (branchegeupper), konk15 (enkeltbrancher), konk8 og egne beregninger.

Konkurser i aktive virksomheder
Sæsonkorrigeret
264
Februar
-4,5 %
fra januar til februar

Nyt fra Danmarks Statistik

7. marts 2023 - Nr. 75

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Læs mere om kilder og metode i statistikdokumentationen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation