Gå til sidens indhold

Fortsat faldende tendens for firmaernes salg

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
431,0 mia. kr.
juli 2023
-2,6%
juni 2023 - juli 2023

Firmaernes køb og salg juni og juli 2023

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 2,6 pct. fra juni til juli, mens det indenlandske salg faldt 4,3 pct. Når firmaernes samlede salg ekskl. energi for maj-juli sammenlignes med de foregående tre måneder, faldt salget med 0,8 pct. I samme periode faldt indenlandsk salg 2,3 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Der var nedgang i salget i hovedparten af branchegrupperne.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Enkelte branchegrupper havde fremgang i juli

Salget i industrien faldt 5,7 pct. i juli, og med et fald på 1,2 pct. var der ligeledes nedgang i den største branche handel. Omvendt var der fremgang inden for hoteller og restauranter samt information og kommunikation.

Det faktiske salg var mindre end i samme periode sidste år

En sammenligning af de faktiske tal for juli 2023 og juli 2022 viser, at firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 8,5 pct. De tre største branchegrupper, industri, handel og transport faldt med hhv. 11,2 pct., 8,5 pct. og 25,5 pct.

Firmaernes salg og producentprisindeks

I tidligere offentliggørelser er de markante stigninger i firmaernes salg blevet kædet sammen med stigninger i producentpriserne. Som det ses i figuren herunder, var der i en periode fra begyndelsen af 2021 til midten af 2022 et tydeligt sammenfald mellem gradvist større stigninger i firmaernes salg og udviklingen i producentpriserne, der ligeledes steg med større og større hastighed. Herefter var der lavere årlige stigninger i en periode, og de seneste måneder har både producentpriserne og firmaernes salg været lavere end i samme måned året før. Udviklingen i producentprisindekset er også beskrevet i Nyt fra Danmarks Statistik 2023:319.

Firmaerens salg og producentprisindeks, ændring i forhold til samme måned året før, ikke sæson.Kilder: Salg i alt ekskl. energi: www.statistikbanken.dk/fiks11. Producentprisindeks: www.statistikbanken.dk/PRIS4315.

Revisioner af tidligere tal

Det sæsonkorrigerede salg for maj var 434,5 mia. kr. i den seneste offentliggørelse af Nyt fra Danmarks Statistik 2023:255 og revideres i denne offentliggørelse til 437,9 mia. kr., hvilket er en ændring på plus 0,8 procent.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2021

2022

2023

 

2021

2022

2023

 

mia. kr.

Januar

337,6

417,4

444,7

 

310,9

391,7

424,3

Februar

343,1

431,1

435,0

 

305,2

387,8

389,3

Marts

373,3

447,4

446,9

 

391,5

471,4

472,6

April

367,4

449,1

439,6

 

358,0

437,7

418,7

Maj

369,4

462,1

437,9

 

356,5

456,0

430,3

Juni

375,4

462,6

442,5

 

404,1

487,8

471,2

Juli

378,4

466,1

431,0

 

355,5

429,7

393,3

August

378,1

476,4

.

 

363,3

466,9

.

September

390,2

480,0

.

 

405,8

502,0

.

Oktober

396,2

458,1

.

 

402,7

463,4

.

November

412,8

450,5

.

 

430,0

468,0

.

December

403,2

454,7

.

 

465,2

508,5

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte brancher

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Juni
2023

 

Juli
2023

 

Æn-
dring

 

Feb.
2023
- apr.
2023

Maj
2023
-Juli
2023

Æn-
dring

 

Juli
2022

 

Juli
2023

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

442,5

431,0

-2,6

1321,4

1311,5

-0,8

429,7

393,3

-8,5

I alt inkl. energi mv.

524,9

524,6

-0,1

1783,4

1616,8

-9,3

678,7

485,6

-28,5

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

12,6

9,0

-28,6

35,3

34,1

-3,3

10,3

8,1

-21,8

Industri

88,3

83,3

-5,7

271,8

257,9

-5,1

81,9

72,7

-11,2

Bygge og anlæg

32,9

32,7

-0,8

98,0

98,1

0,1

24,4

25,0

2,6

Handel

154,5

152,6

-1,2

473,9

466,5

-1,6

148,6

136,0

-8,5

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

18,6

18,3

-1,5

53,8

54,5

1,4

14,3

15,6

8,8

Engroshandel

101,2

99,6

-1,5

315,4

307,6

-2,5

100,2

87,1

-13,1

Detailhandel

34,7

34,6

-0,3

104,8

104,3

-0,4

34,1

33,3

-2,2

Transport

59,5

58,5

-1,7

159,8

170,9

6,9

77,5

57,8

-25,5

Hoteller og restauranter

6,8

6,8

0,5

20,3

20,4

0,2

7,0

7,1

2,1

Information og kommunikation

20,0

20,7

3,8

59,7

60,1

0,6

16,6

18,7

12,6

Finansiering og forsikring

9,9

9,9

0,4

29,9

30,0

0,2

8,6

10,0

16,1

Ejendomshandel og udlejning

7,6

7,8

2,8

22,4

22,1

-1,2

11,6

11,9

2,7

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
431,0 mia. kr.
juli 2023
-2,6%
juni 2023 - juli 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

15. september 2023 - Nr. 318

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation