Gå til sidens indhold

Firmaernes samlede salg faldt i april

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
439,3 mia. kr.
april 2023
-1,5%
marts 2023 - april 2023

Firmaernes køb og salg april 2023

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 1,5 pct. fra marts til april, mens det indenlandske salg faldt 1,8 pct. Når firmaernes samlede salg ekskl. energi for februar-april sammenlignes med de foregående tre måneder, faldt salget med 1,9 pct. I samme periode faldt indenlandsk salg 1,0 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Statistikken opgøres i løbende priser, hvorfor prisudviklingen også har betydning for resultaterne. Faldet i erhvervshovedgruppen industri på 4,7 pct. bidrog mest til det samlede fald i firmaernes salg. Faldet i industriens omsætning kan genfindes i omsætningstallene i seneste publikation af statistikken over industriens produktion og omsætning, Nyt fra Danmarks Statistik 2023:197.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Transport samt information og kommunikation steg i april

Transport havde i april en stigning på 6,9 pct. og information og kommunikation havde en stigning på 5,8 pct. Begge brancher havde også fremgang i marts. Der er variation i udviklingen mellem erhvervshovedgrupperne, men i april ses hovedsageligt en negativ udvikling. De mest markante fald er på 12,3 pct. i såvel erhvervshovedgruppen hoteller og restauranter som Finansiering og forsikring.

Det faktiske salg er mindre end i samme periode sidste år

En sammenligning af de faktiske tal for april 2023 og april 2022 viser, at firmaernes samlede salg ekskl. energi samlet faldt 5,3 pct. Stigning i en række mindre erhvervshovedgrupper havde en positiv effekt, men de tre største hovederhvervsgrupper, Industri, Handel og Transport, som står for over halvdelen af det samlede salg, faldt alle i 12-månedersperioden. De faldt med hhv. 7,6 pct., 7,3 pct. og 17,7 pct. og cementerede dermed det samlede fald.

Revisioner og særlige forhold

Det sæsonkorrigerede salg for marts var 445,1 mia. kr. i den seneste offentliggørelse Nyt fra Danmarks Statistik 2023:168 og revideres i denne offentliggørelse til 445,8 mia. kr., hvilket er en ændring på 0,2 procent.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2021

2022

2023

 

2021

2022

2023

 

mia. kr.

Januar

336,9

416,0

443,1

 

310,9

391,4

423,7

Februar

343,2

430,6

434,5

 

305,2

387,5

389,1

Marts

373,4

448,1

445,8

 

391,5

471,2

470,2

April

370,6

453,0

439,3

 

358,0

437,6

414,4

Maj

370,1

462,9

.

 

356,5

455,8

.

Juni

375,8

462,9

.

 

404,1

487,6

.

Juli

377,4

463,4

.

 

355,5

429,1

.

August

377,8

475,6

.

 

363,2

466,6

.

September

389,7

479,1

.

 

405,8

501,4

.

Oktober

396,0

456,5

.

 

402,7

462,8

.

November

411,7

449,3

.

 

429,9

467,8

.

December

402,7

453,5

.

 

464,9

507,0

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Mar.
2023

 

Apr.
2023

 

Æn-
dring

 

Nov.
2022
- Jan.
2023

Feb.
2023
-Apr.
2023

Æn-
dring

 

Apr.
2022

 

Apr.
2023

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

445,8

439,3

-1,5

1345,8

1319,7

-1,9

437,6

414,4

-5,3

I alt inkl. energi mv.

584,8

567,3

-3,0

2031,6

1739,4

-14,4

630,7

536,1

-15,0

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

12,6

12,4

-1,3

41,5

37,4

-10,1

9,9

11,5

16,4

Industri

92,8

88,4

-4,7

273,8

272,2

-0,6

85,6

79,0

-7,6

Bygge og anlæg

31,9

31,4

-1,4

96,3

96,5

0,1

28,7

28,2

-1,7

Handel

158,3

156,4

-1,1

478,4

473,7

-0,0

157,8

146,2

-7,3

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

18,0

17,8

-1,0

51,1

53,7

5,1

15,1

16,1

6,6

Engroshandel

105,7

104,0

-1,6

323,0

315,6

-2,3

107,7

96,3

-10,6

Detailhandel

34,6

34,7

0,2

104,4

104,4

0,0

35,0

33,8

-3,4

Transport

53,4

57,1

6,9

177,9

158,8

-10,8

68,1

56,0

-17,7

Hoteller og restauranter

6,6

5,8

-12,3

19,5

19,1

-2,1

6,5

5,9

-9,6

Information og kommunikation

19,9

21,1

5,8

59,5

59,6

0,1

17,4

20,0

14,7

Finansiering og forsikring

10,9

9,5

-12,3

28,5

29,7

4,4

8,2

9,2

12,3

Ejendomshandel og udlejning

8,0

7,6

-5,3

24,3

22,8

-6,0

10,1

10,6

5,1

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
439,3 mia. kr.
april 2023
-1,5%
marts 2023 - april 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

15. juni 2023 - Nr. 213

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. juli 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation