Gå til sidens indhold

Firmaernes samlede salg steg i marts

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
445,1 mia. kr.
marts 2023
+2,5%
februar 2023 - marts 2023

Firmaernes køb og salg marts 2023

Firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 2,5 pct. fra februar til marts, mens det indenlandske salg steg 0,1 pct. I hele første kvartal 2023 faldt det samlede salg ekskl. energi med 3,0 pct. i forhold til fjerde kvartal 2022, mens indenlandsk salg faldt 1,3 pct. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Statistikken opgøres i løbende priser, hvorfor prisudviklingen også har betydning for resultaterne.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Transport steg mest i marts

Transport havde i marts en stigning på 10,7 pct. efter et fald i februar. Der er generelt variation i udviklingen mellem erhvervshovedgrupperne. Mens erhvervshovedgruppen transport stod for en af de markante stigninger, var de mest markante fald i erhvervshovedgrupperne hoteller og restauranter samt bygge og anlæg med fald på hhv. 4,1 pct. og 2,3 pct.

Det faktiske salg er lidt mindre end salget sidste år

En sammenligning af de faktiske tal for marts 2023 og marts 2022 viser, at firmaernes samlede salg ekskl. energi samlet havde et fald på 0,7 pct. i løbet af de tolv måneder.

Revisioner og særlige forhold

Det sæsonkorrigerede salg for februar var 438,1 mia. kr. i den seneste offentliggørelse af Nyt fra Danmarks Statistik 2023:133 og revideres i denne offentliggørelse til 434,1 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2021

2022

2023

 

2021

2022

2023

 

mia. kr.

Januar

337,5

417,2

440,0

 

310,9

391,3

419,5

Februar

344,0

431,9

434,1

 

305,2

387,5

387,5

Marts

374,7

449,5

445,1

 

391,5

471,1

467,7

April

368,0

449,8

.

 

358,0

437,7

.

Maj

369,1

462,5

.

 

356,5

455,9

.

Juni

376,0

462,5

.

 

404,1

487,8

.

Juli

376,6

462,8

.

 

355,6

429,4

.

August

377,7

475,7

.

 

363,3

467,0

.

September

389,4

479,6

.

 

405,9

501,8

.

Oktober

396,1

456,5

.

 

402,7

462,8

.

November

412,4

449,8

.

 

430,0

467,7

.

December

404,3

454,2

.

 

465,0

506,7

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Feb.
2023

 

Mar.
2023

 

Æn-
dring

 

Okt.
2022
- Dec.
2022

Jan.
2023
-Mar.
2023

Æn-
dring

 

Mar.
2022

 

Mar.
2023

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

434,1

445,1

2,5

1360,5

1319,1

-3,0

471,1

467,7

-0,7

I alt inkl. energi mv.

603,1

599,4

-0,6

2100,7

1847,7

-12,0

706,0

630,2

-10,7

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

12,1

12,4

2,0

37,2

37,7

1,2

11,3

12,9

13,8

Industri

91,7

93,4

1,9

275,4

276,5

0,4

97,9

100,9

3,0

Bygge og anlæg

33,1

32,4

-2,3

97,7

97,0

-0,7

31,0

32,9

6,2

Handel

158,8

158,1

-0,4

482,2

474,4

-1,6

173,0

170,5

-1,5

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

17,7

17,8

0,7

50,8

52,5

3,2

18,5

21,0

13,6

Engroshandel

105,8

105,5

-0,3

327,0

316,8

-3,1

120,1

115,3

-4,0

Detailhandel

35,3

34,8

-1,4

104,3

105,1

0,8

34,5

34,2

-0,8

Transport

48,3

53,4

10,7

194,1

155,9

-19,7

67,8

54,6

-19,5

Hoteller og restauranter

6,2

5,9

-4,1

19,0

17,9

-5,8

5,3

5,0

-6,0

Information og kommunikation

17,3

18,5

6,9

57,6

55,5

-3,6

19,2

19,5

1,6

Finansiering og forsikring

10,2

11,7

15,0

28,4

31,9

12,4

8,1

11,3

39,8

Ejendomshandel og udlejning

7,3

8,0

10,9

24,1

22,6

-6,0

5,1

6,2

22,5

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
445,1 mia. kr.
marts 2023
+2,5%
februar 2023 - marts 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

15. maj 2023 - Nr. 168

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation