Gå til sidens indhold

Firmaernes salg faldt i januar

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
444,4 mia. kr.
januar 2023
-2,7%
december 2022 - januar 2023

Firmaernes køb og salg januar 2023

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 2,7 pct. fra december til januar, mens det indenlandske salg faldt 0,9 pct. Det er primært salget af tjenester til udlandet, der trækker det samlede salg ned, se mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2023:85. Når firmaernes samlede salg ekskl. energi for november-januar sammenlignes med de foregående tre måneder, faldt salget med 4,4 pct. I samme periode faldt indenlandsk salg med 1,7 pct. Firmaernes salg i januar fortsætter dermed de senere måneders nedadgående trend. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage. Statistikken opgøres i løbende priser, hvorfor prisudviklingen også har betydning for resultaterne. Statistikken baserer sig på firmaernes momsangivelser og har dermed tidligt et bredt dækkende datagrundlag. Statistikken er et af de første pejlemærker i forhold til den seneste udvikling i dansk økonomi på månedbasis og i denne udgivelse også et samlet resultat for året 2022.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Transport faldt mest i januar

Der var variation i udviklingen mellem erhvervshovedgrupperne i januar. De mest markante fald ses i erhvervshovedgrupperne transport samt finansiering og forsikring med fald på hhv. 14,6 pct. og 10,0 pct. Til gengæld var der en stigning på 8,3 pct. i hoteller og restauranter. Udsvingene i de øvrige erhvervshovedgrupper var af mindre størrelsesorden.

Det faktiske salg er stadig større end salget sidste år

En sammenligning af de faktiske tal for januar 2023 og januar 2022 viser, at firmaernes samlede salg ekskl. energi samlet steg 7,0 pct. Stigningen er bredt funderet i erhvervshovedgrupperne bortset fra landbrug, skovbrug og fiskeri samt detailhandel, der har haft mindre vækst end de øvrige erhvervshovedgrupper, samt i transport, der har haft et fald.

Salget i året 2022

Trods fald i de senere måneder af 2022 viser de samlede tal på årsbasis, at firmaernes samlede salg ekskl. energi for året 2022 endte på 5.467 mia. kr. og dermed en stigning på 20 pct., når året 2022 sammenlignes med året 2021. Specielt industri og transport bidrog til væksten i 2022 samlet set, se mere i Statistikbanktabellen www.statistikbanken.dk/fiks55.

Revisioner og særlige forhold

Det sæsonkorrigerede salg for december var 455,3 mia. kr. i den seneste offentliggørelse af Nyt fra Danmarks Statistik 2023:50 og revideres i denne offentliggørelse til 456,7 mia. kr. Med denne publicering har alle momsindberetningsgrupperne haft indberetningsfrist for året 2022 og på den baggrund er det faktiske samlede salg for året blevet revideret op med 1,2 pct. i forhold til seneste offentliggørelse. Data og revision er beregnet på baggrund af tabellen www.statistikbanken.dk/fiks9.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2021

2022

2023

 

2021

2022

2023

 

mia. kr.

Januar

340,4

421,2

444,4

 

310,9

391,3

418,7

Februar

343,1

430,5

.

 

305,2

387,5

.

Marts

373,2

446,5

.

 

391,5

471,1

.

April

365,8

447,2

.

 

358,0

437,6

.

Maj

367,9

460,3

.

 

356,5

455,8

.

Juni

375,4

461,1

.

 

404,1

488,1

.

Juli

375,5

462,0

.

 

355,5

429,6

.

August

377,7

476,1

.

 

363,3

467,1

.

September

389,5

480,0

.

 

405,8

502,0

.

Oktober

397,4

458,5

.

 

402,6

462,9

.

November

414,0

452,0

.

 

430,0

467,7

.

December

406,7

456,7

.

 

465,1

506,3

.

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Dec.
2022

 

Jan.
2023

 

Æn-
dring

 

Aug.
2022
- Okt.
2022

Nov.
2022
-Jan.
2023

Æn-
dring

 

Jan.
2022

 

Jan.
2023

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

456,7

444,4

-2,7

1414,6

1353,0

-4,4

391,3

418,7

7,0

I alt inkl. energi mv.

693,5

663,5

-4,3

2521,5

2036,4

-19,2

592,4

645,4

8,9

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

13,4

13,9

3,9

37,4

39,5

5,6

11,6

12,0

3,7

Industri

93,3

91,5

-1,9

278,0

276,3

-0,6

76,6

89,4

16,7

Bygge og anlæg

32,7

31,9

-2,4

95,9

97,2

1,4

23,9

26,4

10,4

Handel

163,3

161,7

-0,0

498,2

485,9

-2,5

133,7

148,6

11,2

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

motorcykler

17,9

17,0

-5,2

51,8

50,8

-1,9

14,0

15,4

10,0

Engroshandel

110,7

109,7

-0,9

341,5

330,4

-3,2

88,9

101,3

13,9

Detailhandel

34,7

35,0

1,1

105,0

104,7

-0,3

30,8

31,9

3,8

Transport

61,8

52,8

-14,6

226,3

177,3

-21,7

60,2

52,5

-12,8

Hoteller og restauranter

6,2

6,7

8,3

19,9

19,5

-2,2

4,2

5,3

25,6

Information og kommunikation

19,4

19,3

-0,6

57,8

57,6

-0,4

19,0

20,2

6,3

Finansiering og forsikring

10,2

9,2

-10,0

27,8

28,4

2,2

8,9

9,8

10,7

Ejendomshandel og udlejning

7,1

7,4

4,3

22,4

23,6

5,5

10,2

10,8

5,9

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
444,4 mia. kr.
januar 2023
-2,7%
december 2022 - januar 2023

Nyt fra Danmarks Statistik

15. marts 2023 - Nr. 88

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation