Gå til sidens indhold

Prisfald på boligmarkedet i andet halvår 2022

Ejendomssalg (kvt.) 4. kvt. 2022

På landsplan er priserne på enfamiliehuse faldet med 3,2 pct. fra tredje til fjerde kvartal 2022, når man kigger på de sæsonkorrigerede tal. For sommerhuse var der tale om et prisfald på 1,8 pct., mens priserne på ejerlejligheder faldt med 0,8 pct., når der er korrigeret for sæsonudsving. Boligpriserne har generelt været stigende siden 2012, selvom prisudviklingen på ejerlejligheder stagnerede i 2018-2019 inden den steg igen under COVID-19. Fra og med andet kvartal 2022 ses et nyt prisfald på boligmarkedet.

Prisindeks for enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse på landsplan, faktisk og sæsonkorrigeret*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej5 og ej12.

Kraftigt fald i salget af enfamiliehuse på årsniveau

Ud over prisfaldet på boligmarkedet i andet halvår 2022, har der også været færre salg af enfamiliehuse over hele landet i 2022 sammenlignet med året før. På landsplan faldt salget med enfamiliehuse næsten 30 pct., mens det i Københavns omegn, Byen København, Nordsjælland og Østsjælland faldt med næsten 40 pct. I den anden ende af skalaen ligger Vestjylland, hvor salget med enfamiliehuse faldt med 20 pct. fra 2021 til 2022.

Procentvis ændring i antal salg af enfamiliehuse i alm. fri handel, fordelt på landsdele. 2021-2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen88

Salget af ejerlejligheder er faldet over hele landet på årsniveau

På tværs af hele landet har der været færre handler med ejerlejligheder i 2022 sammenlignet med 2021. I Byen København, Østsjælland, Østjylland og Københavns omegn er salget med ejerlejligheder faldet med ca. 35 pct., hvilket ligger tæt på landsgennemsnittet. I den anden ende af skalaen ligger Vestjylland med et fald i salget af ejerlejligheder på 25 pct.

Procentvis ændring i antal salg af ejerlejligheder i alm. fri handel, fordelt på landsdele. 2021-2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen88

Handlen med sommerhuse næsten halveret i Vestjylland fra 2021 til 2022

Sammenlignet med 2021 faldt handlen med sommerhuse med 43 pct. på landsplan i 2022. Det største fald i handlen med sommerhuse var i Vestjylland med næsten en halvering, mens det laveste fald var på Bornholm med 39 pct.

Procentvis ændring i antal salg af sommerhuse i alm. fri handel, fordelt på landsdele. 2021-2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/ejen88

Store regionale prisfald på enfamiliehuse på årsbasis

Alle landets 11 landsdele oplevede fald i huspriserne fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022. Det største prisfald for enfamiliehuse var på Bornholm med ca. 15 pct. Herefter følger Københavns omegn (-8,7 pct.) og Nordsjælland (-7,6 pct.). Det laveste prisfald var i Nordjylland på 2,4 pct. På landsplan faldt huspriserne med 6,2 pct.

Procentvis prisudvikling for enfamiliehuse, fordelt på landsdele. 2021K4-2022K4*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej55

Priserne på ejerlejligheder faldt over næsten hele landet på årsbasis

Som den eneste landsdel oplevede Sydjylland en prisstigning på ejerlejligheder fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022 på 4,4 pct. Alle andre landsdele oplevede prisfald på ejerlejligheder. De største prisfald var på Fyn med 11,2 pct. og i Vest- og Sydsjælland med 10,3 pct. På landsplan faldt ejerlejlighedspriserne med 5,3 pct. i 4. kvartal 2022 i forhold til samme kvartal året før.

Procentvis prisudvikling for ejerlejligheder, fordelt på landsdele. 2021K4-2022K4*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej55

Store regionale forskelle i prisudviklingen for sommerhuse på årsbasis

På sommerhusmarkedet har prisudviklingen været todelt fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022. Mens Fyn, Nordsjælland, Vest- og Sydsjælland og Vestjylland oplevede prisfald, var der prisstigninger i Nordjylland, Sydjylland, Østsjælland, Østjylland og Bornholm. På landsplan var priserne på sommerhuse tæt på det samme i 2022 som i 2021.

Procentvis prisudvikling for sommerhuse, fordelt på landsdele. 2021K4-2022K4*Kilde: www.statistikbanken.dk/ej55

Skift af datakilde fra SKAT til Datafordeleren

Pga. skift af datakilde annulleres de næste to planlagte offentliggørelser ultimo april og ultimo maj. De to måneder, som springes over, er reviderede opgørelser dækkende perioden frem til og med 4. kvartal 2022 og indeholder altså ikke nye perioder. Næste offentliggørelse vil være ultimo juni baseret på tal fra Datafordeleren. Den primære kilde vil fortsat være de tinglyste ejendomme, men der må alligevel forventes et mindre databrud. Nærmere beskrivelser kommer ved næste offentliggørelse.

Nyt fra Danmarks Statistik

31. marts 2023 - Nr. 114

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Prisudviklingen er beregnet ud fra forholdet mellem den officielle ejendomsvurdering og den faktiske købesum. Metoden er nærmere beskrevet i statistikdokumentationen og på emnesiden.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation