Gå til sidens indhold

Byggeomkostninger stiger for tiende kvartal i træk

Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2023

I første kvartal 2023 steg de samlede omkostninger ved boligbyggeri med 1,0 pct. i forhold til kvartalet før. Udviklingen bundede i højere omkostninger til materialer og arbejdskraft, som voksede med hhv. 1,0 pct. og 0,6 pct. Dermed er både materialeomkostninger og samlede byggeomkostninger steget hvert kvartal siden starten af 2021. Dette kvartals stigninger er dog de mindste i den periode. Det samlede indeks er et vægtet gennemsnit af omkostningerne ved opførelse af enfamiliehuse og etagebyggeri. I første kvartal 2023 steg omkostningerne til byggeri af enfamiliehuse og etageboliger med hhv. 0,7 pct. og 1,6 pct. Forskellen skyldes primært udviklingen i materialeomkostninger, som for enfamiliehuse steg 0,7 pct., mens de for etageboliger steg 2,1 pct. Udviklingen i arbejdsomkostninger var mere ensartet: 0,6 pct. for enfamiliehuse og 0,7 pct. for etageboliger.

Byggeomkostningsindeks for boligerKilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Materialeomkostninger steg i de fleste håndværksfag

I første kvartal steg materialeomkostninger i alle håndværksfag undtagen ét. El-arbejde havde den største stigning med 3,7 pct. i forhold til kvartalet før, hvorimod malerarbejde, som det eneste fag, havde et fald i materialeomkostninger på 0,2 pct. De resterende håndværksfag havde stigninger på 0,8 pct. til 1,2 pct.

Jævne stigninger i arbejdsomkostninger

Arbejdsomkostninger steg i alle håndværksfag i første kvartal. Malerarbejde havde den største stigning på 1,6 pct., mens murerarbejde havde den laveste stigning på 0,2 pct. I de andre fag steg arbejdsomkostningerne med mellem 0,5 og 0,7 pct.

Både materialer og arbejdsomkostninger er steget over det seneste år

De samlede omkostninger ved at bygge bolig var i første kvartal 2023 8,5 pct. højere end i samme kvartal året før. Materialeomkostninger steg med 10,3 pct., mens arbejdsomkostningerne steg med 3,8 pct. Materialeomkostningerne steg mest for murerarbejde og jord- og betonarbejde med hhv. 13,8 og 13,1 pct., mens de resterende håndværksfag havde stigninger på mellem 8,1 og 10,4 pct. Dette er i tråd med den generelle prisudvikling for varer i første omsætningsled (business-to-business), idét Prisindeks for indenlandsk vareforsyning i perioden januar 2022 til marts 2023 steg 9,4 pct.

Arbejdsomkostninger steg jævnt på tværs af håndværksfagene fra første kvartal 2023 sammenlignet med samme kvartal året før. Malerarbejde havde den største stigning på 4,1 pct., men el-arbejde med 3,2 pct. havde den laveste stigning.

Byggeomkostningsindeks for boliger, enfamiliehuse og etageboliger

 

 

2022

2023

Ændring
4. kvt. 2022

Ændring
1. kvt. 2022

 

Vægte

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

- 1. kvt. 2023

- 1. kvt. 2023

 

 

Indeks, 2015 = 100

pct.

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

boliger i alt

1000

115,9

120,1

123,2

124,6

125,8

1,0

8,5

Materialer

713

116,4

120,8

125,3

127,1

128,4

1,0

10,3

Arbejdsomkostninger

287

114,5

118,1

117,6

118,1

118,8

0,6

3,8

Jord- og betonarbejde

167

114,6

119,3

123,0

125,2

126,4

1,0

10,3

Materialer

118

111,6

116,5

121,7

124,8

126,2

1,1

13,1

Arbejdsomkostninger

48

122,1

126,0

126,1

126,2

126,9

0,6

3,9

Betonelementarbejde

147

123,1

124,8

129,7

131,3

132,3

0,8

7,5

Materialer

124

123,8

125,0

130,9

132,8

133,8

0,8

8,1

Arbejdsomkostninger

23

120,4

124,2

124,1

124,4

125,1

0,6

3,9

Murerarbejde

123

111,7

117,0

120,4

122,4

123,3

0,7

10,4

Materialer

82

110,5

116,5

121,8

124,5

125,8

1,0

13,8

Arbejdsomkostninger

42

113,4

117,5

116,8

117,4

117,6

0,2

3,7

Tømrer- og snedkerarbejde

331

116,9

122,4

124,7

125,9

126,8

0,7

8,5

Materialer

236

119,6

125,9

129,4

130,9

132,0

0,8

10,4

Arbejdsomkostninger

95

110,2

113,6

112,7

113,4

114,0

0,5

3,4

Malerarbejde

70

112,0

115,3

117,4

118,5

119,3

0,7

6,5

Materialer

32

115,8

120,0

124,6

126,7

126,4

-0,2

9,2

Arbejdsomkostninger

38

108,7

111,1

111,2

111,4

113,2

1,6

4,1

Vvs-arbejde

111

112,3

115,6

118,5

119,3

120,5

1,0

7,3

Materialer

84

112,4

115,8

119,6

120,4

121,9

1,2

8,5

Arbejdsomkostninger

27

111,4

114,6

114,5

115,1

115,7

0,5

3,9

El-arbejde

51

114,9

117,2

119,0

119,4

122,9

2,9

7,0

Materialer

37

114,0

115,6

118,4

119,1

123,5

3,7

8,3

Arbejdsomkostninger

14

116,3

120,5

119,6

119,2

120,0

0,7

3,2

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

enfamiliehuse i alt

1000

116,0

120,4

123,6

125,1

126,0

0,7

8,6

Materialer

730

116,5

121,2

125,7

127,6

128,5

0,7

10,3

Arbejdsomkostninger

270

114,3

117,8

117,4

117,8

118,5

0,6

3,7

Byggeomkostningsindeks for

 

 

 

 

 

 

 

 

etageboliger i alt

1000

115,8

119,4

122,0

123,3

125,3

1,6

8,2

Materialer

655

116,1

119,7

123,9

125,6

128,3

2,1

10,5

Arbejdsomkostninger

345

115,1

118,6

118,2

118,6

119,4

0,7

3,7

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg42

Nyt fra Danmarks Statistik

8. juni 2023 - Nr. 198

Hent som PDF
Næste udgivelse: 8. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Byggeomkostningsindekset belyser udviklingen i omkostningerne ved at bygge en bolig og anvendes bl.a. til at prisregulere byggekontrakter.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation