Gå til sidens indhold

4.400 flere lønmodtagere i januar

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) januar 2023

I januar 2023 steg antallet af lønmodtagere med 4.400, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. sammenlignet med december 2022. Bortset fra et lille fald i juli 2022 er lønmodtagerbeskæftigelsen steget 24 måneder i træk. I januar var der 2.976.900 personer med lønmodtagerjob. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

59.600 flere lønmodtagere siden januar 2022

Siden januar 2022 er lønmodtagerbeskæftigelsen samlet set steget i 11 ud af 12 måneder. I januar 2023 var der 59.600 flere lønmodtagere sammenlignet med januar 2022.

Betydeligt flere lønmodtagere i videnservice og industri

I branchen videnservice, som omfatter juridisk bistand, revision, arkitekt- og ingeniørvirksomhed samt reklamevirksomhed, var der 11.600 flere lønmodtagere i januar 2023 i forhold til januar 2022, og lønmodtagerbeskæftigelsen er steget i samtlige måneder i perioden. I branchen industri er lønmodtagerbeskæftigelsen steget i 11 ud af 12 måneder siden januar 2022, idet der i januar 2023 var 8.200 flere lønmodtagere sammenlignet med 12 måneder tidligere.

Stigning afløst af fald i hoteller og restauranter

I hoteller og restauranter steg antallet af lønmodtagere fra februar til august 2022, men siden da er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet i branchen. I januar 2023 var der dog 9.600 flere lønmodtagere i branchen sammenlignet med januar 2022. I handel og bygge og anlæg er stigninger i begyndelsen af 2022 ligeledes afløst af efterfølgende fald.

Udviklingen i sundhed og socialvæsen præget af COVID-19

I sundhed og socialvæsen faldt lønmodtagerbeskæftigelsen betydeligt med mellem 2.200 og 3.700 personer i hver af månederne februar, marts og april 2022, mens den efterfølgende er steget i otte ud af ni måneder. I januar 2023 var der som et resultat heraf 4.200 færre lønmodtagere i sundhed og socialvæsen sammenlignet med januar 2022. Udviklingen i branchen, og særligt faldet i første del af 2022, skal ses i sammenhæng med COVID-19-relaterede aktiviteter som test, smitteopsporing og vaccine, som betød øget aktivitet i sundhed og socialvæsen i 2020 og 2021.

Personer med lønmodtagerjob i udvalgte brancher, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til januar 2022*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

Januar 2022
 

December
2022*
 

Januar 2023*

 

Udvikling
jan. 2022
- jan. 2023

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2917369

2972528

2976945

0,1

59576

2,0

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42130

42153

42482

0,8

352

0,8

Råstofindvinding

3898

4009

3908

-2,5

10

0,3

Industri

319184

327191

327358

0,1

8174

2,6

Energiforsyning

11664

12891

13566

5,2

1902

16,3

Vandforsyning og renovation

13063

13533

13676

1,1

613

4,7

Bygge og anlæg

182569

184898

184728

-0,1

2159

1,2

Handel

451483

456946

456113

-0,2

4630

1,0

Transport

141120

144555

145815

0,9

4695

3,3

Hoteller og restauranter

118712

128424

128264

-0,1

9552

8,0

Information og kommunikation

121294

125779

125998

0,2

4704

3,9

Finansiering og forsikring

85927

87952

88530

0,7

2603

3,0

Ejendomshandel og udlejning

43684

44329

44448

0,3

764

1,7

Videnservice

167656

179132

179207

0,0

11551

6,9

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

161998

161209

161367

0,1

-631

-0,4

Offentlig administration, forsvar og politi

154199

158304

159345

0,7

5146

3,3

Undervisning

227906

229623

230233

0,3

2327

1,0

Sundhed og socialvæsen

551201

546504

546954

0,1

-4247

-0,8

Kultur og fritid

56333

60304

60086

-0,4

3753

6,7

Andre serviceydelser mv.

62805

64161

64508

0,5

1703

2,7

Uoplyst aktivitet

545

632

360

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Januar 2022

December
2022*
 

Januar 2023*

 

Udvikling
jan. 2022
- jan. 2023

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2917369

2972528

2976945

0,1

59576

2,0

Offentlig forvaltning og service

867275

873073

874773

0,2

7498

0,9

Virksomheder og organisationer1

2049525

2098823

2101813

0,1

52288

2,6

Uoplyst sektor

568

632

360

..

..

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere revideret for månederne juli til december 2022. I september er antallet af lønmodtagere nedjusteret med 1.400 personer før sæsonkorrektion. I juli, august, november og december er antallet af lønmodtagere ændret med mellem 100 og 400 personer. Revisionen er normal for statistikken og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. marts 2023 - Nr. 94

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation