Gå til sidens indhold

Lille stigning i ledigheden i juli

Arbejdsløsheden (md.) juli 2023

Fra juni til juli steg antallet af ledige med 600 til 83.500 personer. Ledighedsprocenten ligger fortsat på 2,8 pct. af arbejdsstyrken, hvilket er uændret i forhold til de første seks måneder af 2023. Stigningen fra juni til juli er sammensat af 800 flere ikke-aktiverede ledige og 200 færre aktiverede ledige. Den samlede stigning i antallet af ledige fra juni til juli er nedjusteret med 600 i forhold til ledighedsindikatoren, offentliggjort 11. august.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Flere ledige dagpengemodtagere og færre ledige kontanthjælpsmodtagere

Den samlede ledighedsstigning i juli er et resultat af 700 flere ledige dagpengemodtagere og 200 færre ledige kontanthjælpsmodtagere.

Færre ledige ukrainere under særloven

I juli faldt antallet af ledige ukrainske flygtninge, der via særloven modtager kontanthjælp i form af selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse med 500 til 4.000 (ikke sæsonkorrigeret). Antallet steg umiddelbart efter Ruslands invasion af Ukraine fra ingen i marts 2022 til 6.100 i juli 2022. Herefter lå antallet stabilt omkring de 6.000 til og med februar 2023, hvorefter det er faldet gradvist.

Ledighedsprocenten forblev uændret for begge køn og alle aldersgrupper

Fra juni til juli forblev ledighedsprocenten uændret for begge køn samt for samtlige af de seks opgjorte aldersgrupper. Det betyder, at kvinders ledighedsprocent fortsat er 0,3 procentpoint højere end mænds, samt at den højeste ledighedsprocent fortsat findes for de 25-29-årige, mens den laveste findes for de 16-24-årige. Den lave ledighedsprocent for de 16-24-årige skal ses i lyset af, at de yngste personer typisk ikke har samme ret til dagpenge og kontanthjælp som de ældre aldersgrupper.

Ledighedsprocenten steg i Københavns omegn

Fra juni til juli steg ledighedsprocenten i Københavns Omegn med 0,1 procentpoint. I samtlige øvrige landsdele forblev ledighedsprocenten uændret. Herefter var Nordsjælland fortsat landsdelen med den laveste ledighed på 2,0 pct., mens ledighedsprocenten med 3,5 pct. var højest i Byen København.

Revisioner ved denne offentliggørelse

De sæsonkorrigerede ledighedstal for april, maj og juni er i forbindelse med denne offentliggørelse blevet opjusteret med hhv. 400, 600 og 900. Disse revisioner kan både skyldes opdateringer af de faktiske (ikke-sæsonkorrigerede) indberettede ledighedstal for de respektive måneder samt selve sæsonkorrektionen, som hver måned justerer de seneste sæsonkorrigerede månedstal ved inddragelsen af det nyeste faktiske ledighedstal for den aktuelle måned.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2023

2023

 

Apr.

Maj

Juni

Juli

Apr.

Maj

Juni

Juli

 

1.000 personer

pct.

Ledige

82,2

82,9

82,9

83,5

2,8

2,8

2,8

2,8

Nettoledige

70,2

71,7

72,1

72,9

2,4

2,4

2,5

2,5

Dagpengemodtagere

60,3

61,9

62,6

63,4

Kontanthjælpsmodtagere

10,0

9,8

9,6

9,5

Aktiverede ledige

12,0

11,2

10,8

10,6

Dagpengemodtagere

6,8

6,4

6,5

6,4

Kontanthjælpsmodtagere

5,2

4,8

4,3

4,2

Mænd

40,0

40,4

40,4

40,6

2,6

2,6

2,7

2,7

Kvinder

42,3

42,5

42,5

42,9

3,0

3,0

3,0

3,0

16-24 år

5,3

5,3

5,1

5,1

1,2

1,2

1,2

1,2

25-29 år

15,9

16,0

15,9

16,1

5,0

5,0

5,0

5,0

30-39 år

24,6

24,9

25,1

25,2

4,1

4,2

4,2

4,2

40-49 år

14,5

14,7

14,7

14,8

2,3

2,3

2,3

2,3

50-59 år

13,8

13,9

13,9

14,0

2,1

2,1

2,1

2,1

60-66 år

8,1

8,1

8,2

8,4

2,8

2,7

2,8

2,8

Byen København

15,4

15,8

16,0

16,0

3,3

3,4

3,5

3,5

Københavns omegn

7,8

8,0

8,0

8,2

2,8

2,9

2,9

3,0

Nordsjælland

4,5

4,5

4,5

4,5

2,0

2,0

2,0

2,0

Bornholm

0,4

0,4

0,4

0,4

2,3

2,2

2,2

2,2

Østsjælland

2,8

2,8

2,8

2,8

2,2

2,2

2,2

2,2

Vest- og Sydsjælland

7,6

7,7

7,6

7,7

2,8

2,8

2,8

2,8

Fyn

7,6

7,6

7,5

7,7

3,2

3,2

3,2

3,2

Sydjylland

8,5

8,5

8,6

8,6

2,4

2,4

2,4

2,4

Østjylland

13,8

13,9

13,9

13,9

3,0

3,0

3,0

3,0

Vestjylland

4,6

4,6

4,5

4,4

2,2

2,2

2,1

2,1

Nordjylland

9,2

9,1

9,1

9,2

3,2

3,2

3,2

3,2

1Ledighedsprocenterne i tabellen beregnes altid i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke, der pt. refererer til ultimo november 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og aus08

Nyt fra Danmarks Statistik

31. august 2023 - Nr. 298

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. september 2023

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation