Gå til sidens indhold

Lille fald i ledigheden i juni

Arbejdsløsheden (md.) juni 2023

Fra maj til juni faldt antallet af ledige med 300 til 82.000 personer. Ledighedsprocenten har hermed ligget uændret på 2,8 pct. af arbejdsstyrken de seneste seks måneder. Det lille fald fra maj til juni kan henføres til færre aktiverede ledige. Udviklingen i antallet af ledige fra maj til juni er justeret ned med 1.000 i forhold til ledighedsindikatoren, offentliggjort 12. juni.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Flere dagpengemodtagere og færre kontanthjælpsmodtagere

Det samlede fald i juni på 300 er et resultat af 400 flere dagpengemodtagere og 700 færre kontanthjælpsmodtagere.

Færre ledige ukrainere under særloven

I juni faldt antallet af ledige ukrainske flygtninge, der via særloven modtager kontanthjælp i form af selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse, med 700 til 4.300 (ikke sæsonkorrigeret). Antallet steg umiddelbart efter Ruslands invasion af Ukraine fra ingen i marts 2022 til 6.100 i juli 2022. Herefter lå antallet stabilt omkring de 6.000 til og med februar 2023, hvorefter det er faldet gradvist.

Ledighedsprocenten faldt for de 25-29-årige og de 50-59-årige

I juni faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 25-29-årige og de 50-59-årige, mens den steg med 0,1 procentpoint for de 30-39-årige og for de 60-66-årige. Ledighedsprocenten forblev uændret for de øvrige aldersgrupper samt for hver af de to køn fra maj til juni.

Ledighedsprocenten faldt i syv landsdele

Fra maj til juni var ledighedsprocenten uændret i København By, Københavns Omegn, Sydjylland og Østjylland. I samtlige øvrige landsdele faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint. Herefter var Nordsjælland fortsat landsdelen med den laveste ledighed på 1,9 pct., mens ledighedsprocenten med 3,4 pct. var højest i Byen København.

Revisioner ved denne offentliggørelse

De sæsonkorrigerede ledighedstal for marts, april og maj er i forbindelse med denne offentliggørelse blevet nedjusteret med hhv. 200, 400 og 700. Revisioner kan både skyldes opdateringer af de faktiske (ikke-sæsonkorrigerede) indberettede ledige samt selve sæsonkorrektionen, som justerer de seneste sæsonkorrigerede månedstal ved inddragelsen af de nyeste faktiske ledighedsindberetninger.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2023

2023

 

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

1.000 personer

pct.

Ledige

81,8

81,8

82,3

82,0

2,8

2,8

2,8

2,8

Nettoledige

69,4

69,9

71,1

71,1

2,4

2,4

2,4

2,4

Dagpengemodtagere

59,4

60,0

61,4

61,7

Kontanthjælpsmodtagere

10,0

9,9

9,7

9,4

Aktiverede ledige

12,4

12,0

11,1

10,9

Dagpengemodtagere

7,2

6,8

6,5

6,6

Kontanthjælpsmodtagere

5,3

5,1

4,7

4,3

Mænd

39,4

39,8

40,1

40,0

2,6

2,6

2,6

2,6

Kvinder

42,5

42,1

42,2

42,0

3,0

3,0

3,0

3,0

16-24 år

5,3

5,3

5,2

5,0

1,2

1,2

1,2

1,2

25-29 år

15,7

15,8

15,8

15,7

4,9

5,0

5,0

4,9

30-39 år

24,4

24,5

24,8

24,9

4,1

4,1

4,1

4,2

40-49 år

14,5

14,5

14,6

14,6

2,3

2,3

2,3

2,3

50-59 år

13,7

13,7

13,7

13,7

2,1

2,0

2,1

2,0

60-66 år

8,2

8,1

8,1

8,1

2,8

2,7

2,7

2,8

Byen København

15,3

15,4

15,7

15,8

3,3

3,3

3,4

3,4

Københavns omegn

7,8

7,8

7,9

7,9

2,8

2,8

2,9

2,9

Nordsjælland

4,5

4,5

4,5

4,4

2,0

2,0

2,0

1,9

Bornholm

0,4

0,4

0,4

0,4

2,3

2,2

2,2

2,1

Østsjælland

2,8

2,8

2,8

2,7

2,2

2,2

2,2

2,1

Vest- og Sydsjælland

7,5

7,6

7,6

7,6

2,7

2,8

2,8

2,7

Fyn

7,5

7,5

7,5

7,5

3,1

3,2

3,2

3,1

Sydjylland

8,5

8,5

8,5

8,6

2,4

2,4

2,4

2,4

Østjylland

13,6

13,6

13,7

13,6

2,9

2,9

2,9

2,9

Vestjylland

4,6

4,6

4,6

4,5

2,2

2,2

2,2

2,1

Nordjylland

9,3

9,2

9,1

9,0

3,2

3,2

3,2

3,1

1Ledighedsprocenterne i tabellen beregnes altid i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke, der pt. refererer til ultimo november 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og aus08

Nyt fra Danmarks Statistik

31. juli 2023 - Nr. 266

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. august 2023

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation