Gå til sidens indhold

Uændret ledighed fra februar til marts

Arbejdsløsheden (md.) marts 2023

Fra februar til marts faldt antallet af ledige marginalt med 100 til 81.300 personer. Herefter har ledighedsprocenten ligget uændret på 2,8 pct. af arbejdsstyrken for de første tre måneder af 2023. Ændringen fra februar til marts skyldtes 300 flere aktiverede ledige og 400 færre ikke-aktiverede ledige.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Lidt færre ledige ukrainere under særloven

I marts faldt antallet af ledige ukrainske flygtninge, der via særloven modtager kontanthjælp i form af selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse, med 400 til 5.600 (ikke sæsonkorrigeret).

Ledighedsprocenten faldt for de 60-66-årige

Fra februar til marts faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 60-66-årige, mens den var uændret for de øvrige aldersgrupper.

Ledighedsprocenten faldt i Byen København og i Nordsjælland

Fra februar til marts faldt ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Byen København og Nordsjælland. I samtlige øvrige landsdele var ledighedsprocenten uændret. Herefter var Nordsjælland fortsat landsdelen med den laveste ledighed på 1,9 pct., mens ledighedsprocenten med 3,2 pct. var højest i Byen København og i Nordjylland.

Revisioner ved denne offentliggørelse

De sæsonkorrigerede ledighedstal for december, januar og februar er i forbindelse med denne offentliggørelse blevet nedjusteret en anelse med hhv. 100, 0 og 300. Revisioner kan både skyldes opdateringer af de faktisk (ikke-sæsonkorrigerede) indberettede ledige samt selve sæsonkorrektionen, som justerer de seneste sæsonkorrigerede månedstal ved inddragelsen af de nyeste faktiske ledighedsindberetninger.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2022

2023

2022

2023

 

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

80,5

81,2

81,4

81,3

2,7

2,8

2,8

2,8

Nettoledige

69,0

69,1

69,0

68,6

2,3

2,3

2,3

2,3

Dagpengemodtagere

58,2

58,5

58,7

58,6

Kontanthjælpsmodtagere

10,9

10,6

10,2

10,0

Aktiverede ledige

11,5

12,1

12,4

12,7

Dagpengemodtagere

6,8

6,9

7,1

7,3

Kontanthjælpsmodtagere

4,7

5,1

5,3

5,5

Mænd

38,4

38,6

38,8

38,9

2,5

2,5

2,5

2,5

Kvinder

42,1

42,6

42,6

42,4

3,0

3,0

3,0

3,0

16-24 år

5,2

5,3

5,3

5,3

1,2

1,2

1,2

1,2

25-29 år

15,3

15,5

15,6

15,7

4,8

4,9

4,9

4,9

30-39 år

23,9

24,0

24,1

24,1

4,0

4,0

4,0

4,0

40-49 år

14,3

14,3

14,4

14,4

2,2

2,2

2,3

2,3

50-59 år

13,6

13,7

13,6

13,6

2,0

2,0

2,0

2,0

60-66 år2

8,3

8,4

8,4

8,2

2,8

2,9

2,9

2,8

Heraf 65-66-årige3

1,5

1,9

1,9

1,7

Byen København

15,5

15,2

15,0

14,9

3,3

3,3

3,3

3,2

Københavns omegn

7,7

7,7

7,7

7,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Nordsjælland

4,5

4,5

4,5

4,4

2,0

2,0

2,0

1,9

Bornholm

0,4

0,4

0,4

0,4

2,5

2,5

2,4

2,4

Østsjælland

2,9

2,9

2,8

2,8

2,2

2,2

2,2

2,2

Vest- og Sydsjælland

7,5

7,6

7,5

7,4

2,7

2,8

2,7

2,7

Fyn

7,2

7,4

7,4

7,5

3,0

3,1

3,1

3,1

Sydjylland

8,2

8,3

8,4

8,5

2,3

2,4

2,4

2,4

Østjylland

13,1

13,4

13,6

13,7

2,8

2,9

2,9

2,9

Vestjylland

4,6

4,6

4,6

4,6

2,2

2,2

2,2

2,2

Nordjylland

9,1

9,2

9,3

9,3

3,2

3,2

3,2

3,2

1Ledighedsprocenterne i tabellen beregnes altid i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke, der pt. refererer til ultimo november 2021.
2Fra januar 2019 til januar 2023 er der gradvist flere, der kan indgå i denne gruppe pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og aus08

Nyt fra Danmarks Statistik

28. april 2023 - Nr. 150

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. maj 2023

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation