Gå til sidens indhold

Ledigheden steg i februar

Arbejdsløsheden (md.) februar 2023

Fra januar til februar steg antallet af ledige med 500 til 81.700 personer, svarende til en uændret ledighedsprocent på 2,8 pct. af arbejdsstyrken. Stigningen i februar skyldtes 500 flere aktiverede ledige og et uændret antal ikke-aktiverede ledige.

Ledigheden, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/aus07

Stigning i antallet af dagpengemodtagere

Fra januar til februar steg antallet af ledige dagpengemodtagere med 500 personer, fordelt på 200 flere aktiverede og 300 flere ikke-aktiverede ledige dagpengemodtagere, mens antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere var uændret, fordelt på 300 flere aktiverede og 300 færre ikke-aktiverede ledige kontanthjælpsmodtagere.

Uændret antal af ledige ukrainere under særloven

I februar forblev antallet af ledige ukrainske flygtninge, der via særloven modtog kontanthjælp i form af selvforsørgelses-, hjemsendelses- og overgangsydelse, på 5.900 (ikke sæsonkorrigeret). Dette niveau har stort set været konstant siden juli 2022.

Ledighedsprocenten steg for de 16-24-årige og for de 40-49-årige

Fra januar til februar steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint for de 16-24-årige og for de 40-49-årige, mens den var uændret for de øvrige aldersgrupper.

Ledighedsprocenten steg i Østjylland

Fra januar til februar steg ledighedsprocenten med 0,1 procentpoint i Østjylland. I samtlige øvrige landsdele var ledighedsprocenten uændret. Herefter var Nordsjælland fortsat landsdelen med den laveste ledighed med 2,0 pct., mens Byen København i februar fortsat havde den højeste ledighedsprocent med 3,3 pct.

Revisioner ved denne offentliggørelse

De sæsonkorrigerede ledighedstal for november, december og januar er i forbindelse med denne offentliggørelse revideret lidt op med hhv. 100, 200 og 200. Revisioner kan både skyldes opdateringer af de faktisk (ikke-sæsonkorrigerede) indberettede ledige samt selve sæsonkorrektionen, som justerer de seneste sæsonkorrigerede månedstal ved inddragelsen af de nyeste faktiske ledighedsindberetninger.

Ledige fuldtidspersoner fordelt på ydelsestype, køn, alder og landsdele, sæsonkorrigeret

 

Ledige

Ledighedsprocent1

 

2022

2023

2022

2023

 

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

 

1.000 personer

pct.

Ledige

78,2

80,6

81,2

81,7

2,7

2,7

2,8

2,8

Nettoledige

67,8

69,1

69,1

69,1

2,3

2,3

2,3

2,3

Dagpengemodtagere

56,7

58,2

58,5

58,8

Kontanthjælpsmodtagere

11,2

10,9

10,6

10,3

Aktiverede ledige

10,4

11,5

12,1

12,5

Dagpengemodtagere

6,3

6,8

6,9

7,1

Kontanthjælpsmodtagere

4,1

4,7

5,1

5,4

Mænd

37,1

38,4

38,5

38,6

2,4

2,5

2,5

2,5

Kvinder

41,1

42,2

42,7

43,0

2,9

3,0

3,0

3,0

16-24 år

5,1

5,3

5,3

5,3

1,2

1,2

1,2

1,3

25-29 år

14,7

15,3

15,5

15,7

4,6

4,8

4,9

4,9

30-39 år

23,3

23,9

24,0

24,1

3,9

4,0

4,0

4,0

40-49 år

14,0

14,3

14,3

14,4

2,2

2,2

2,2

2,3

50-59 år

13,2

13,6

13,6

13,6

2,0

2,0

2,0

2,0

60-66 år2

7,9

8,3

8,5

8,5

2,7

2,8

2,9

2,9

Heraf 65-66-årige3

1,7

1,5

1,9

1,9

Byen København

15,3

15,6

15,3

15,2

3,3

3,4

3,3

3,3

Københavns omegn

7,6

7,7

7,7

7,7

2,7

2,8

2,8

2,8

Nordsjælland

4,3

4,4

4,5

4,5

1,9

2,0

2,0

2,0

Bornholm

0,4

0,4

0,4

0,4

2,4

2,5

2,5

2,5

Østsjælland

2,8

2,9

2,9

2,8

2,2

2,2

2,2

2,2

Vest- og Sydsjælland

7,3

7,5

7,6

7,5

2,6

2,7

2,7

2,7

Fyn

6,9

7,2

7,4

7,5

2,9

3,0

3,1

3,1

Sydjylland

7,9

8,2

8,3

8,4

2,2

2,3

2,4

2,4

Østjylland

12,6

13,1

13,4

13,7

2,7

2,8

2,9

3,0

Vestjylland

4,4

4,6

4,6

4,6

2,1

2,2

2,2

2,2

Nordjylland

8,7

9,1

9,2

9,3

3,0

3,2

3,2

3,2

1Ledighedsprocenterne i tabellen beregnes altid i forhold til den senest opgjorte registerbaserede arbejdsstyrke, der pt. refererer til ultimo november 2021.
2Fra januar 2019 er der potentielt set gradvist flere der kan indgå i denne gruppe pga. den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen.
3Den separate opgørelse for 65-66-årige er ikke sæsonkorrigeret men er vist for at give en indikation af betydningen af den gradvise forøgelse af folkepensionsalderen for den samlede ledighedsudvikling.
Kilde: www.statistikbanken.dk/aus07 og aus08

Nyt fra Danmarks Statistik

30. marts 2023 - Nr. 111

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. april 2023

Kontakt

Kilder og metode

Danmarks Statistik offentliggør på baggrund af et mindre detaljeret og mindre opdateret datagrundlag en hurtig, månedlig ledighedsindikator omkring 12 dage efter udgangen af referencemåneden. Ledighedsindikatoren er en tidlig indikation af, hvad bruttoledighedsstatistikken (denne offentliggørelse) for samme måned vil vise ca. 18 dage senere.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation