Gå til sidens indhold

Lavere aktivitet på musikskolerne under COVID-19

Musikskoler 2021/2022

COVID-19 havde stor indflydelse på aktiviteten blandt eleverne på de danske musikskoler, hvor niveauet generelt var lavere i sæsonerne 2020/21 og 2021/22. De 63.100 indskrevne elever på de danske musikskoler i sæsonen 2021/2022 gennemførte 92.400 aktiviteter, hvilket var på samme niveau som sæsonen 2020/21, hvor der blev gennemført 89.100 aktiviteter. I sæsonerne før COVID-19 var antallet af aktiviteter omkring 100.000. Det viser en videreudvikling af den eksisterende musikskolestatistik, hvor elevernes aktiviteter blandt andet er opgjort efter en ny faggruppering og metode.

Udviklingen i elevernes aktiviteter på musikskolerKilde: www.statistikbanken.dk/skolm02a og muskol02

Høj aktivitet i fag inden for taste- og strengeinstrumenter

På musikskolerne udbydes der undervisning i mange forskellige fag, men de fleste aktiviteter er koncentreret om relativt få fagområder. Sammenspilsfag og forskolen tiltrak hhv. 23.100 og 16.100 aktivitetselever, hvilket svarer til 25 og 17 pct. af skolernes samlede aktiviteter. Eleverne kan opgøres som såkaldte aktivitetselever, dvs. det samlede antal tilmeldinger til undervisningen, der opgøres uden hensyn til, om det sker som ene-, eller holdundervisning. Blandt instrumentfagene tiltrak fag indenfor tasteinstrumenter med 12.500 aktiviteter 14 pct. af de samlede aktiviteter. Klaver er det største tasteinstrumentfag og tiltrak flest aktivitetselever på musikskolerne. Strengeinstrumenter, der blandt andet inkluderer akustisk guitar, stod for 10 pct. af de samlede aktiviteter med i alt 9.400 aktivitetselever.

Elevernes aktiviteter på musikskolerne fordelt på fag, 2021-2022Kilde: www.statistikbanken.dk/skolm02a

Flest mænd på de musikalske grundkurser

MGK (Musikalsk Grundkursus) er et overbygningskursus knyttet til et af landets otte MGK-centre. Formålet med MGK er blandt andet at forbedrede eleverne til optagelse på en videregående musikuddannelse. Modsat de almindelige musikskoleelever er en større andel af eleverne på MGK-centrene mænd. Der var i 2021/2022 lidt under 370 mandlige og 210 kvindelige MGK-elever. Aldersmæssigt var 18 pct. af MGK-eleverne over 21 år. Med omkring 100 elever hver var Sankt Annæ Gymnasium og MGK-Hovedstaden de MGK-centre, der havde flest MGK-elever, mens MGK-Nordjylland med 40 elever havde færrest.

Antallet af elever fordelt på MGK-center og køn, 2021/2022Kilde: www.statistikbanken.dk/skolm03

Antallet af elever fordelt på MGK-center og alder, 2021/2022

 

18 år og derunder

19-21 år

22 år og derover

 

antal MGK elever

MGK Hovedstaden

38

35

25

MGK Sankt Annæ Gymnasium

85

17

0

MGK Sjælland

16

29

23

MGK Fyn

15

18

11

MGK Nordjylland

15

20

5

MGK Midt- og Vestjylland

22

35

4

MGK Østjylland

16

40

23

MGK Sydjylland

29

44

16

I alt

236

238

107

Kilde: www.statistikbanken.dk/skolm03

Flest ansatte på musikskoler i Hovedstaden

I sæsonen 2021/2022 beskæftigede musikskolerne 1.600 årsværk fordelt på lidt under 2.700 ansatte. Både ansatte og årsværk var højest i Region Hovedstanden, der beskæftigede lidt over 700 medarbejdere og undervisere svarende til 470 årsværk. Af de 1.600 årsværk på landsplan gik 300 til ledelse og administration og 1.300 til undervisning, hvoraf 95 pct. var relateret til musik og de resterende 5 pct. til øvrige kunstarter.

Antallet af ansatte og årsværk fordelt på regioner, 2021/2022Kilde: www.statistikbanken.dk/skolm04c og skolm04a

Ny statistik om de danske musikskoler

Statistikken er en udbygning af den hidtidige musikskolestatistik, og den er udviklet i samarbejde med en følgegruppe bestående af Danske Musik- og Kulturskoler, MGK-lederkredsen, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen. Statistikken har til formål at belyse musikskolernes aktivitet og virke i nøgletal om skolerne, elevernes aktiviteter, MGK eleverne og de ansatte på skolerne. I den nye statistik bliver eleverne både registreret som aktivitetselever via deres tilmeldinger til undervisning, og som unikke elever, hvor antallet af elever på skolerne registreres. MGK eleverne registreres alene som unikke elever, hvilket også er tilfældet for de ansatte, hvor det desuden er muligt at registrere deres tilsvarende årsværk i den nye statistik. Se mere i Statistikbanken.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. juni 2023 - Nr. 218

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. februar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på spørgeskemaer og indberetninger af administrative data fra lan¬dets knap 100 musikskoler, der er kommunale eller modtager kommunalt tilskud. Data for musikskolernes tilskud og udgifter til fx lønninger er indsamlet af Slots- og Kulturstyrelsen. Eleverne er opgjort som såkaldte aktivitets¬elever, dvs. at det er det samlede antal tilmeldinger til undervisningen, der opgøres uden hensyn til, om det sker som ene- eller holdundervisning.
Statistikken afspejler primært elever indskrevet på musikskolernes sang- og instrumentundervisning samt sam¬spils- og forskolehold. Musikskolerne underviser også i institutioner og skoler samt udbyder en række udad¬vendte informations- og motivationsaktiviteter i fx kulturhuse og på folkebiblioteker. Disse aktiviteter er kun i be¬grænset omfang dækket af statistikken. For at forbedre beskrivelsen af disse aktiviteter, er der derfor igangsat et udviklingsarbejde med deltagelse af musikskolernes organisationer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation