Gå til sidens indhold

Sådan brugte vi 1.000 kr. i 2021

Forbrugsundersøgelsen 2021

Hver gang en dansk husstand brugte 1.000 kr. i 2021 gik de 333 kr. til boligbenyttelse inkl. varme og el, svarende til 33 pct. af det samlede forbrug. De tungeste poster i boligbenyttelse mv. udgøres af husleje samt udgifter til elektricitet og varme. For hver 1.000 kr. anvendte en gennemsnitshusstand 171 kr. på fødevarer, beklædning mv., hvoraf udgifter til fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer alene udgjorde 67 pct. Der blev brugt 104 kr. på posten fritid og kultur, hvoraf pakkerejser udgjorde 32 pct.

1000 kr. fordelt efter forbrug, hele landet. 2021Kilde: Særkørsel baseret på www.statistikbanken.dk/fu02

Laveste forbrug i Region Nordjylland

Husstande i Region Nordjylland havde i 2021 landets laveste forbrug. Nordjydernes forbrug var i gennemsnit 277.000 kr., eller 57.000 kr. mindre end forbruget i hele landet. Nordjyderne brugte færre penge på forbrug end gennemsnitshusstanden og de andre regioner på alle forbrugsudgiftsposter på nær kommunikation. Det var især inden for transport, boligbenyttelse inkl. varme og el, fritid og kultur samt restauranter og hoteller, hvor forbruget var lavere. Husstandenes forbrug i Region Nordjylland var 78.000 kr. mindre end forbruget i husstande i Region Hovedstaden.

Region Hovedstaden havde landets højeste forbrug

I 2021 havde husstande i Region Hovedstaden landets højeste forbrug på 355.000 kr., efterfulgt af husstande i Region Midtjylland og Region Sjælland, der havde et forbrug på hhv. 337.000 kr. og 335.000 kr. I Region Hovedstaden var det primært forbrugsudgifter til boligbenyttelse inkl. varme og el, restauranter og hoteller samt fødevarer, beklædning mv., der var højere end de øvrige regioner. Husstande i Region Hovedstaden brugte i gennemsnit 11.ooo kr. mere på restauranter og hoteller end husstande i Region Nordjylland. Den største post var take away på 7.300 kr. og hotelophold på 2.600 kr. i gennemsnit for husstande i hovedstaden.

Forbrug fordelt efter regioner nedskaleret til 1000 kr. 2021

 

Hele landet

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden

Sjælland

 

Forbrug i 1.000 kr.

Fødevarer, beklædning mv.

171

182

164

166

176

176

Boligbenyttelse inkl. varme og el

333

351

332

309

346

329

Møbler, husholdnngsudstyr mv.

55

54

58

62

50

50

Transport

131

107

133

142

120

153

Kommunikation

26

31

26

27

23

28

Fritid og kultur

104

92

106

117

95

107

Restauranter og hoteller

50

42

49

41

64

36

Andet

130

141

132

136

126

121

Forbrug i årets priser fordelt på regioner. 2021

 

Hele
landet

Nordjylland
 

Midtjylland
 

Syddanmark
 

Hovedstaden
 

Sjælland
 

 

Årets priser, kr. pr. husstand

Forbrug i alt

333341

276814

337317

323838

354470

335337

Fødevarer og ikke alkoholiske drikkevarer

38434

34095

37099

37401

40749

40187

Alkoholiske drikkevarer og tobak

7.218

5737

6936

6043

8436

7805

Beklædning og fodtøj

11500

10541

11277

10171

13117

10943

Boligbenyttelse, el og opvarmning

111006

97032

112055

99918

122575

110271

Møbler, husholdningsudstyr og -tjenester

18269

14999

19469

20109

17896

16779

Sundhed

9461

6638

10354

9354

10643

7582

Transport

43703

29704

44766

46121

42462

51422

Kommunikation

8591

8643

8657

8741

8095

9327

Fritid og kultur

34569

25509

35788

37932

33822

35869

Uddannelse

1817

1211

2232

1939

1846

1332

Restauranter og hoteller

16696

11587

16683

13206

22815

11998

Andre varer og tjenester

32079

31120

31999

32903

32015

31822

 

antal

Antal personer i husstanden

2,0

2,0

2,0

2,0

2,1

2,1

Antal husstande i undersøgelsen

2253

199

565

529

675

285

Antal husstande i Danmark (1.000)

2845

294

657

599

895

400

Antal personer i Danmark (1.000)

5808

588

1328

1214

1844

835

Kilde: www.statistikbanken.dk/fu07

Nyt fra Danmarks Statistik

19. december 2022 - Nr. 431

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugsundersøgelsen er baseret på en stikprøveundersøgelse, der omfatter godt 2.000 private husstande. De indsamlede data er blevet omregnet til pris- og mængdeniveauet i aktuelt år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation