Gå til sidens indhold

Danske forbrugerpriser blandt de højeste i EU

Europæisk købekraftsundersøgelse - prissammenligninger 2021

Danmark havde i 2021 et prisniveau, der lå 43 pct. over EU- gennemsnittet. Dermed havde Danmark sammen med Irland, der lå 44 pct. over EU-gennemsnittet, langt de højeste forbrugerpriser i EU i 2021. Kun EFTA-landene Schweiz, Island og Norge havde endnu højere priser. De lå på hhv. 67, 52 og 45 pct. over EU-gennemsnittet. De næsthøjeste forbrugerpriser i EU i 2021 fandtes i Luxembourg, Sverige og Finland, som alle lå mellem 27 og 36 pct. over EU-gennemsnittet. Tyskland lå 8 pct. over EU-gennemsnittet, mens Spanien, Portugal, Grækenland og alle nye medlemslande, som har tilsluttet sig EU i eller efter 2004 lå under EU-gennemsnittet. Opgørelsen er baseret på Eurostats prissammenligningsundersøgelse.

Prisniveauindeks for husholdningernes forbrug. 2021*Kilde: www.statistikbanken.dk/ppp

Fødevarer er dyrest i Luxembourg

Når det gælder priser på fødevarer og drikkevarer uden alkohol lå Luxembourg i top i EU med et prisniveau på 25 pct. over EU-gennemsnittet. De er efterfulgt af Danmark og Irland, der begge lå 20 pct. over EU-gennemsnittet. Igen havde EFTA-landene Schweiz, Norge og Island et højere prisniveau på hhv. 66, 50 og 39 pct. over EU-gennemsnittet. Retter man blikket mod vores nabolande var Sverige 18 pct. dyrere end EU-gennemsnittet, mens Tyskland lå 5 pct. over EU-gennemsnittet. De billigste fødevarer og drikkevarer uden alkohol findes i Rumænien og Polen.

Danmark dyrest, Bulgarien og Rumænien billigst i EU

Det er ikke kun forbrugerpriserne, der er høje i Danmark. Det generelle prisniveau, som også dækker de andre dele af BNP, som fx offentligt forbrug og investeringer, var i 2021 højest i Danmark og lå 34 pct. over EU gennemsnittet. Også her havde EFTA-landene Schweiz, Island og Norge et højere prisniveau på hhv. 54, 50 og 41 pct. over EU-gennemsnittet. I bunden lå Bulgarien og Rumænien på lidt over halvdelen af EU-gennemsnittet.

Prisniveauindeks for privat forbrug, fødevarer og BNP. 2021*Land

Privat
forbrug
 

Fødevarer og
drikkevarer
uden alkohol

BNP

 

 Land

Privat
forbrug
 

Fødevarer og
drikkevarer
uden alkohol

BNP

 

 

EU-271 = 100

 

 

EU-271 = 100

EU-271

100

100

100

 

Cypern

91

110

91

Euroområdet

106

105

106

 

Slovakiet

90

96

81

 

 

 

 

 

Slovenien

88

100

85

Irland

144

120

120

 

Malta

88

117

87

Danmark

143

120

134

 

Estland

87

98

82

Luxembourg

136

125

130

 

Letland

80

98

77

Sverige

130

118

130

 

Tjekkiet

79

90

75

Finland

127

114

125

 

Litauen

72

89

69

Nederlandene

116

98

116

 

Kroatien

71

98

65

Belgien

113

106

111

 

Ungarn

68

86

65

Frankrig

112

110

108

 

Polen

60

73

60

Østrig

111

108

114

 

Bulgarien

56

80

55

Tyskland

108

105

111

 

Rumænien

55

70

53

Italien

101

106

98

 

 

 

 

 

Spanien

97

98

94

 

Schweiz

167

166

154

Portugal

90

102

86

 

Island

152

139

150

Grækenland

88

107

82

 

Norge

145

150

141

* Foreløbige tal.
1 EU-27 dækker over de 27 EU-medlemslande, uden Storbritannien.
Kilde: Eurostat

Hvad er købekraftpariteter?

Købekraftpariteter opgøres på grundlag af de gennemsnitlige priser for en europæisk repræsentativ stikprøve af varer og tjenester. Priserne er de markedspriser, som forbrugerne betaler, inklusive moms og afgifter. Ved at dividere købekraftpariteten med valutakursen, får man et udtryk for den reelle forskel i prisniveauet imellem landene. Ændringer i valutakursen påvirker således direkte udviklingen i landenes prisniveauer. Prisniveauindekset angiver prisniveauet i det enkelte land i forhold til gennemsnittet i EU-27. Prisniveauindekset måler forskelle i prisniveauer landene imellem ved at angive antallet af enheder af en fælles valuta, der er nødvendig for at kunne købe samme mængde af en bestemt vare eller varegruppe. Prisniveauindeks har til formål at give en indikation af størrelsesordenen af prisniveauet i et land i forhold til de andre. Indekstallene kan derimod ikke bruges til en håndfast rangorden af landene, idet mindre forskelle imellem landenes prisniveauindeks ligger inden for den usikkerhed, tallene er forbundet med. Generelt er der en positiv sammenhæng mellem økonomisk udvikling og prisniveau. Lande med et højt prisniveau har også et højt BNP og et højt faktisk individuelt forbrug pr. indbygger, selv efter at der er korrigeret for forskelle i prisniveauet mellem landene. Det relativt høje prisniveau i lande med et højt BNP pr. indbygger hænger sammen med, at der også i disse lande er relativt høje lønninger.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2022 - Nr. 436

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen er baseret på Eurostats undersøgelse, i samarbejde med de deltagende lande. Købekraftpariteter opgøres på grundlag af de gnsl. priser for en europæisk repræsentativ stikprøve af varer og tjenester. Priserne er de markedspriser, som forbrugerne betaler, inkl. moms og afgifter. Ved at dividere købekraftpariteten med valutakursen får man et udtryk for den reelle forskel i prisniveauet imellem landene. Ændringer i valutakursen påvirker således direkte udviklingen i landenes prisniveauer. Prisniveauindekset angiver prisniveauet i det enkelte land i forhold til gennemsnittet i EU-28. Generelt er der en positiv sammenhæng mellem økonomisk udvikling og prisniveau. Lande med et højt prisniveau har også et højt BNP- og et højt faktisk individuelt forbrug pr. indbygger, selv efter, at der er korrigeret for forskelle i prisniveauet mellem landene. Det relativt høje prisniveau i lande med et højt BNP pr. indbygger hænger sammen med, at der også i disse lande er relativt høje lønninger. Prisniveauindekset måler forskelle i prisniveauer ved at angive antallet af enheder af en fælles valuta, der er nødvendig for at kunne købe samme mængde af en bestemt vare eller varegruppe landene imellem. Prisniveauindeks har til formål at give en indikation af størrelsesordenen af prisniveauet i et land i forhold til de andre. Indekstallene kan derimod ikke bruges til en håndfast rangorden af landene, idet mindre forskelle imellem landenes prisniveauindeks ligger inden for den usikkerhed, tallene er forbundet med. Den benyttede stikprøve er udvalgt som en repræsentativ europæisk stikprøve. Det betyder, at de udvalgte varer- og tjenester ikke nødvendigvis er fuldt repræsentative for alle lande. Data kan derfor, især på detaljeret niveau, være behæftet med en vis statistisk usikkerhed.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation