Gå til sidens indhold

Sygefraværet steg under fortsat corona i 2021

Fravær fra arbejde 2021

Sygefraværet har været stigende fra 2019 til 2021. I 2019 var de ansatte i gennemsnit syge 8,6 dage, og sygefraværet er frem til 2021 steget med 0,7 dage i gennemsnit pr. fuldtidsansat. Regionerne har haft den største stigning i perioden på 1,5 dage pr. ansat, mens de ansatte i staten kun har haft en stigning i sygefraværet på 0,1 dage i gennemsnit pr. fuldtidsansat. Hvor der i 2020 kun var stigning i sygefraværet i regioner og kommuner, steg sygefraværet i 2021 i alle sektorer.

Fravær på grund af egen sygdom efter sektorKilde: www.statistikbanken.dk/fra020

Kvinders sygefravær er generelt højere end mænds

På tværs af sektorer havde mænd i gennemsnit 6,9 sygefraværsdage i 2021, mens kvinder i gennemsnit havde 11,8 sygefraværsdage. Samlet set steg kvinders sygefravær 0,8 dage over 2-årsperioden 2019-2021, hvor mænds sygefravær kun steg 0,5 dage pr. fuldtidsansat.

Sygefravær på grund af egen sygdom fordelt på køn og sektor

 

2019

2020

2021

Ændring
2019-2021

 

Dage pr. år

Sektorer i alt

8,6

8,5

9,3

0,7

Mænd

6,4

6,3

6,9

0,5

Kvinder

10,9

10,9

11,8

0,8

Staten

7,6

6,9

7,7

0,1

Mænd

6,0

5,5

6,3

0,3

Kvinder

9,4

8,4

9,2

-0,2

Regioner

12,1

12,9

13,6

1,5

Mænd

8,8

8,9

9,8

1,0

Kvinder

13,1

14,0

14,7

1,7

Kommuner

13,2

13,3

14,5

1,3

Mænd

9,5

9,4

10,2

0,7

Kvinder

14,3

14,4

15,8

1,5

Virksomheder og organisationer

6,9

6,8

7,4

0,5

Mænd

6,0

6,0

6,5

0,5

Kvinder

8,5

8,3

8,8

0,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/fra020

Sygefraværet hos kvinder i staten faldt

På tværs af sektorer er der forskelle i udviklingen i det kønsopdelte sygefravær. I staten, hvor det generelle sygefravær er steget mindst fra 2019 til 2021, var der et fald i kvinders sygefravær på 0,2 dage, mens mænds steg 0,3 dage i gennemsnit. Regionerne havde den største stigning i sygefraværet. Her har de kvindelige ansatte haft en stigning i sygefraværet på 1,7 dage i gennemsnit, mens mænds steg med 1,0 dage pr. fuldtidsansat.

Sygeperioderne er længere

I 2019 havde sygeperioderne en varighed på 5,0 kalenderdage i gennemsnit, mens varigheden i 2021 var på 5,5 kalenderdage. Den generelle stigning i antal kalenderdage pr. sygeperiode er en medvirkende årsag til det stigende sygefravær. Den største stigning ses i staten, hvor sygeperiodernes længde er steget med 0,9 kalenderdage i perioden. I alle sektorer på nær kommunerne er den gennemsnitlige varighed af sygeperioderne steget mest for de kvindelige ansatte.

Gennemsnitlig antal kalenderdage pr. fraværsperiode

 

2019

2020

2021

Ændring
2019-2021

 

Dage pr. år

Sektorer i alt

5,0

5,8

5,5

0,5

Mænd

4,2

4,9

4,6

0,4

Kvinder

5,5

6,5

6,1

0,6

Staten

5,6

7,2

6,5

0,9

Mænd

5,4

6,8

6,3

0,9

Kvinder

5,8

7,5

6,7

1,0

Regioner

5,5

6,3

5,9

0,4

Mænd

5,1

5,7

5,2

0,1

Kvinder

5,6

6,4

6,0

0,4

Kommuner

6,3

7,4

7,0

0,7

Mænd

5,2

6,3

6,0

0,8

Kvinder

6,6

7,6

7,3

0,7

Virksomheder og organisationer

4,2

4,9

4,6

0,4

Mænd

4,0

4,5

4,3

0,3

Kvinder

4,6

5,4

5,0

0,4

Kilde: www.statistikbanken.dk/fra020

Nyt fra Danmarks Statistik

20. december 2022 - Nr. 435

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. december 2023

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen, med bl.a. definitioner af fraværsdagsværk og fraværsprocent.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation