Gå til sidens indhold

Jordbrugets investeringer steg i 2021

Jordbrugets investeringer 2021

Jordbrugets investeringer steg med 650 mio. kr. i 2021 til 8,4 mia. kr. i forhold til året før, målt i faste priser, dvs. renset for inflation. Stigningen kan henføres til højere investeringer i bygninger, mens niveauet for investeringer i maskiner og inventar har været på et næsten uændret niveau omkring 5 mia. kr. i årene 2019-2021.

Jordbrugets bruttoinvesteringer i faste priser (2015-priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/jb4

Større investeringer i svinestalde

Blandt bygningsinvesteringerne steg investeringer i svinestalde for andet år i træk betydeligt. Der blev investeret 1,4 mia. kr. i løbende priser i 2021 mod 0,8 mia. kr. i 2020. Uro på eksportmarkeder og lave priser på eksport af smågrise har, sammen med tilskudsmuligheder og gode driftsresultater for slagtesvineproducenter i 2019-2021, sandsynligvis tilskyndet flere til at investere i staldkapacitet til at opfede smågrise i Danmark. Investeringer i kvægstalde var med 0,5 mia. kr. 14 pct. lavere end i 2020, mens investeringer i andre driftsbygninger (til bl.a. fjerkræ, maskiner, væksthuse, kornopbevaring mv.) steg med 21 pct. til 1,4 mia. kr.

Jordbrugets bruttoinvesteringer

 

2010

2015

2020

2021

 

mio. kr. i løbende priser

Bruttoinvesteringer i alt

7395

7737

8059

8656

Driftsbygninger i alt

3199

2920

2581

3339

Kvægstalde

798

807

611

525

Svinestalde

670

473

770

1366

Andre driftsbygninger

1730

1639

1200

1448

Maskiner og inventar

4055

4612

5302

5125

Plantager og grundforbedringer

142

205

175

193

 

mio. kr. i 2015 - priser

Bruttoinvesteringer i alt

8102

7737

7757

8407

Driftsbygninger i alt

3398

2920

2579

3231

Kvægstalde

848

807

610

508

Svinestalde

712

473

770

1321

Andre driftsbygninger

1838

1639

1199

1401

Maskiner og inventar

4531

4612

5002

4987

Plantager og grundforbedringer

174

205

175

189

Kilde: www.statistikbanken.dk/jb4

Nettoinvesteringer tæt på nul

Jordbruget har i en årrække haft negative nettoinvesteringer, som opstår, når afskrivningerne overstiger bruttoinvesteringerne. Afskrivninger kan opfattes som slid på maskiner og bygninger samt økonomisk og teknologisk forældelse. Med større investeringer i 2021 var det tæt på en ligevægt mellem investeringer og afskrivninger.

Jordbrugets bruttoinvesteringer

 

2010

2015

2020

2021

 

mio. kr. i løbende priser

Bruttoinvesteringer

7395

7737

8059

8656

Afskrivninger

9976

10381

8742

8838

Nettoinvesteringer

-2581

-2643

-683

-182

Kilde: www.statistikbanken.dk/jb4

Nyt fra Danmarks Statistik

8. november 2022 - Nr. 372

Hent som PDF
Næste udgivelse: 26. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen af investeringer og afskrivninger omfatter hele jordbrugssektoren og er baseret på data fra regnskabsstatistik for jordbrug, der fra 2021 omfatter bedrifter med mindst 25.000 euro i standardoutput (en omsætning svarende til ca. 187.500 kr.). Før 2020 omfattede statistikken bedrifter med mindst 15.000 euro i standardoutput. For at tage højde for små bedrifter under bundgrænsen er tallene for 2021 forhøjet med 1,9 pct. for bygningsinvesteringer og 1,9 pct. for investeringer i maskiner og inventar, hvorved der også er taget højde for, at investeringsaktiviteten er lavere på små bedrifter. Jordbrug omfatter landbrug og gartneri.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation