Gå til sidens indhold

Tre ud af 1.000 var i stofmisbrugsbehandling i 2021

Stofmisbrugsbehandling social 2021

I 2021 var 18.800 personer i stofmisbrugsbehandling, svarende til lidt mere end tre ud af 1.000 eller 0,3 pct. af alle indbyggere i de 88 kommuner, som har godkendt deres indberetninger og dermed indgår i statistikken for 2021. De 88 kommuners indbyggere udgjorde 92 pct. af den samlede befolkning i Danmark pr. 1. juli 2021. Andelen af personer i stofmisbrugsbehandling i 2021 var næsten uændret i forhold til tidligere år (2015-2020). På tværs af de 88 kommuner varierede andelen af personer i stofmisbrugsbehandling i 2021 fra nul til 0,8 pct. af kommunens indbyggertal. I kommunerne med den største andel af personer i stofmisbrugsbehandling er der sket en stigning fra 0,6 pct. i 2015 til 0,8 pct. i 2021.

Andelen af personer i stofmisbrugsbehandling fordelt efter myndighedskommune. 2021Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv002 og www.statistikbanken.dk/folk1a

Flere personer i stofmisbrugsbehandling end i 2020

I 2021 var der knap 400 flere personer i stofmisbrugsbehandling end i 2020 blandt de 87 kommuner, som har godkendt deres indberetninger for såvel 2019, 2020 og 2021 og dermed er sammenlignelige for perioden 2019-2021. Det svarer til en stigning på 2,1 pct. fra 2020 til 2021. Fra 2019 til 2020 var der for de samme kommuner et fald på 1,0 pct. i antallet af personer i stofmisbrugsbehandling.

Stigning i anmodninger, iværksættelser og afsluttede behandlinger

I 2021 var der 8.200 anmodninger om stofmisbrugsbehandling blandt de 87 kommuner, der er sammenlignelige for årene 2019-2021. Det er en stigning på 2,3 pct. i forhold til 2020, hvor antallet af anmodninger var 8.000. Fra 2020 til 2021 var der ligeledes en stigning i antal iværksættelser af stofmisbrugsbehandling på 1,1 pct. samt 0,8 pct. flere afsluttede behandlinger.

Stofmisbrugsbehandling, aktivitet for 87 kommuner med godkendte indberetninger for alle tre år

 

2019

2020

2021

Ændring 2020-2021

 

antal

pct.

Anmodninger

8707

8016

8198

182

2,3

Iværksættelser

8432

7875

7963

88

1,1

Afsluttede behandlinger

8415

7752

7811

59

0,8

Personer i behandling

18417

18241

18618

377

2,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv001 og www.statistikbanken.dk/smdbv002

Lidt mere end hver tredje behandlingsforløb blev afsluttet med status stoffri

Kommunerne indberetter en status for en borgers stofmisbrug ved afslutning af et behandlingsforløb. I 2021 blev i alt 36,8 pct. af behandlingsforløbene afsluttet med en status som stoffri i de 87 kommuner, som indgår i statistikken i perioden 2019-2021. Det er et fald på 0,8 procentpoint i forhold til 2020. Region Midtjylland var den region, som havde flest behandlingsforløb (38,6 pct.) med afslutningsstatus som stoffri i 2021, mens Region Hovedstaden havde færrest (35,3 pct.). Andelen af behandlingsforløb, der blev afsluttet med status reduceret og stabiliseret forbrug, er steget med 0,9 procentpoint fra 2020 til 2021. Omvendt er andelen af afsluttede behandlingsforløb med status andet i samme periode faldet med 0,1 procentpoint. Afslutningsstatus andet kan fx dække over, at en borger er flyttet eller afgået ved døden.

Status som <span class='kursiv'>stoffri</span> ved afsluttet stofmisbrugsbehandling for 87 kommuner fordelt på regioner.Kilde: www.statistikbanken.dk/smdbv005

Nyt fra Danmarks Statistik

15. juni 2022 - Nr. 215

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. juni 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter data for kommuner, som har valideret og godkendt oplysningerne i Stofmisbrugsdatabasen. I den forbindelse skal det dermed bemærkes, at tallet ikke er dækkende for stofmisbrugsbehandling i hele landet. Analyse af udviklingen over tidsserien bør alene ske for de godkendte kommuner, der indgår i alle år. Se opgørelse i tabel. Ved opgørelse af forløb sammensættes to eller flere forløb, hvis personen har et tidligere afsluttet forløb i samme kommune, og der er maximalt ti dage mellem første forløbs slutdato og næste forløbs startdato.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation